Skip to main content
News
Novice

Izobraževanje odraslih v Beli krajini v prihodnje

V Črnomlju je bil 5. februarja 2016 strokovni posvet na temo Izobraževanje odraslih v Beli krajini v prihodnje, in sicer v sklopu praznovanja občinskega praznika. Namen posveta je bil seznanjanje vseh deležnikov s cilji izobraževanja odraslih v Beli krajini, partnersko povezovanje in sodelovanje ter prispevek k uresničevanju razvojnih ciljev lokalnega okolja.

Pobudo za srečanje je podala črnomaljska županja, Mojca Čemas Stjepanovič, ki je v uvodu predstavila lokalno okolje in poudarila, da ima izobraževanje odraslih pomembno vlogo pri ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest ter tudi pri povečanju kakovosti življenja.

Vodja sektorja za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), mag. Katja Dovžak, je predstavila glavne usmeritve nacionalne strategije izobraževanja odraslih do leta 2020 in pojasnila prizadevanja ministrstva pri urejanju statusa organizacij za izobraževanje odraslih v okviru javne mreže. Svoj prispevek je imel tudi direktor Andragoškega centra Slovenije, mag. Andrej Sotošek, ki je izpostavil pomanjkanje sredstev za razvoj programov na področju izobraževanja odraslih ter potrebo po usposabljanju izobraževalcev in zaposlovalcev. Uvodničarjem posveta se je pridružila še vodja izobraževanja na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj, mag. Irena Bohte sicer soorganizatorju posveta. Predstavila je vlogo organizacije za izobraževanje odraslih v lokalnem okolju in prizadevanja za uresničevanje razvojnih ciljev Bele krajine.

Foto: arhiv ZIK Črnomelj

 

Direktorica novomeške Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje,Tatjana Muhič, je predstavila aktualne podatke o brezposelnosti v Beli krajini, ki so podlaga za načrtovanje programov usposabljanja v naslednjem finančnem obdobju. Opozorila je na precejšnji delež mladih brezposelnih in starejših od 50 let. Ravnateljica črnomaljske srednje šole, Elizabeta Prus, je izpostavila primer dobre prakse, tj. sodelovanja med izobraževalno organizacijo, zaposlovalci in delodajalcem pri pripravi ustreznih programov.

Direktorica Zavoda za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj, mag. Nada Žagar, je dodala, da so potrebni tudi drugi pristopi, ko gre za usposabljanja, kjer ni znanega delodajalca, kot je področje naravi prijazno kmetovanje, turizem in podjetništvo. Tudi direktor Razvojno informacijskega centra Bela krajina, Peter Črnič, je predstavil potrebo po podjetniškem inkubatorju, kjer bi ljudje dobili informacije, znanja in veščine o razvoju in uresničevanju poslovne ideje.

Semiška županja, Polona Kambič, je potrdila razvojne cilje občine, ki so usmerjeni v kmetovanje in prehransko samooskrbo ter samozaposlovanje. Za doseganje teh ciljev potrebujejo vlaganja v ključne kompetence. Metliški župan, Darko Zevnik, je pritrdil, da so njihov prednostni programi usmerjeni v podjetništvo v turizmu in inovativne programe na področju kmetijstva.

Generalni sekretar Zveze ljudskih univerz Slovenije, mag. Igor Kotnik, je poudaril pomen vzpostavitve sistema financiranja javne mreže in javne službe v izobraževanju odraslih, saj bi ta vsaj delno zagotovil stalnost financiranja dejavnosti.

Na posvetu sta se aktivno vključili v razgovor še sekretarki črnomaljske in metliške obrtno podjetniške zbornice, Tatjana Aupič in Jožica Bajuk, ki sta poudarili pomen svetovanja, informiranja in usposabljanja za obstoječe in bodoče podjetnike. Direktor črnomaljskega mladinskega centra, Jurij Matkovič, je opozoril, da je načrtovanih premalo spodbud za mlade visoko izobražene kadre, ki zapuščajo domače okolje zaradi pomanjkanja kakovostnih delovnih mest.  

Zbrani na posvetu smo se strinjali, da je partnersko povezovanje in sodelovanje zelo pomemben prispevek k uresničevanju razvojnih ciljev lokalnega okolja.

 

ZIK Črnomelj

Login (0)

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več