Skip to main content
News
Novice

Izboljšanje dobrega počutja starejših v dobi digitalizacije: Svet sprejel sklepe

Improving the well-being of older persons in the era of digitalisation

Svet Evropske unije je sprejel sklepe o človekovih pravicah, participaciji in dobrem počutju starejših v dobi digitalizacije. Sklepi izhajajo iz pristopa, ki temelji na pravicah, v njih pa so obravnavani različni pomisleki v zvezi z dobrim počutjem starejših in upoštevane trenutne razmere zaradi pandemije covida-19. Svet v dokumentu izpostavlja priložnosti, pa tudi morebitna tveganja za starejše v digitaliziranem svetu. Opozarja, da so bili starejši med koronavirusno krizo zaradi digitalizacije laže dosegljivi, pa tudi, da je digitalni razkorak med generacijami velik in se s starostjo povečuje.

Svet poziva države članice in Komisijo, naj v skladu s svojimi pristojnostmi okrepijo socialno vključevanje in solidarnost med generacijami, staranje vključijo v vsa področja politik in vse starejše, zlasti starejše ženske, vključijo v vse procese odločanja, ki vplivajo na njihovo življenje. Svet je tudi pozval, naj bodo zaščitni ukrepi, ki so potrebni v času zdravstvenih kriz, sorazmerni glede na pravice, interese in dobro počutje starejših. Države članice in Komisijo pa je pozval, naj zagotovijo, da bo digitalizacija, zlasti na področju zdravstvenih in socialnih storitev ter storitev dolgotrajne oskrbe, olajšala dostop do storitev in njihovo uporabo, hkrati pa še naprej ponujajo nedigitalne storitve.

Svet poziva Komisijo, naj razmisli o tem, da bi poglavje svoje „zelene knjige o staranju“ namenila pravicam starejših, vključno s starejšimi invalidi. Komisija naj tudi še naprej podpira države članice pri ukrepih za preprečevanje kroničnih bolezni, promocijo zdravja in boljše oblikovanje dolgoročnih politik zdravstvenega varstva, s poudarkom na digitalizaciji.

Preberite Sklepe Sveta EU o človekovih pravicah, udeležbi in dobrem počutju starejših v dobi digitalizacije!

 

Login (12)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več