European Commission logo
Ustvari račun
News
Novice

ACS je postal redni član Mednarodne mreže za finančno izobraževanje pri OECD

Mednarodna mreža za finančno izobraževanje (OECD/INFE) si prizadeva za spodbujanje finančne pismenosti in izboljšanje finančnega znanja prebivalstva po svetu. Ustanovljena je bila leta 2008 in deluje v okviru Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Andragoški center Slovenije se je mreži priključil letos, poleg njega pa so redni člani iz Slovenije še Banka Slovenije, Finančna uprava Republike Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Zavod RS za šolstvo in Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Slika z logotipom OECD/INFE.

OECD/INFE združuje več kot 250 organizacij iz 130 držav, vključno z nacionalnimi vladami, oblikovalci politik, finančnimi in izobraževalnimi ustanovami in drugimi partnerji. Njen cilj je spodbujati finančno pismenost prebivalstva prek različnih iniciativ, kot so razvoj izobraževalnih programov, usposabljanje učiteljev, raziskave, izmenjava informacij in najboljših praks ipd. S tem si prizadeva za večjo finančno stabilnost in varnost ter zmanjšanje revščine in socialne izključenosti.

Namen mreže je zbirati medsebojno primerljive podatke, razvijati metodologije za merjenje učinka, izmenjavati izkušnje in dobre prakse, raziskovati in razvijati primerjalne analize, oblikovati instrumente politike ter spodbujati učinkovito izvajanje in spremljanje.

Delovne skupine OECD/INFE trenutno obravnavajo tri ključna področja politik, povezana s finančnim izobraževanjem:

•             določanje standardov, izvajanje in vrednotenje,

•             finančno izobraževanje in vpliv digitalizacije,

•             finančna pismenost in trajnostno financiranje.

Slovenija se bo dejavno vključili v kampanjo Svetovnega tedna denarja (GMW 2023), ki ga mreža letos organizira med 20. in 26. marcem, s projektom Finančna pismenost za odrasle 2022–2024.

Nevenka Kocijančič je zaposlena na Andragoškem centru Slovenije kot urednica spletnih strani. Že vrsto let se ukvarja s promocijo izobraževanja in učenja odraslih, že več kot pet let pa opravlja operativne naloge za projekt EPALE.

Login (1)

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Spremljajte EPUO forum Spretnosti za kulturno življenje

Vabljeni k spremljanju EPUO foruma Spretnosti za kulturno življenje v živo

Več