European Commission logo
Ustvari račun
Blog
Blog

Dilema: kako obiskovalce EPALE spremeniti v prebivalce EPALE?

Na letni konferenci EPALE 2019, ki je bila pred nekaj dnevi v Varšavi, smo se srečali predstavniki izobraževalcev odraslih, uporabnikov platforme EPALE, drugih deležnikov v izobraževanju odraslih in predstavnikov Evropske komisije. Njen namen je bil združiti vse udeležence v konstruktivno razpravo o ustvarjanju prihodnosti skupnosti EPALE.

Na dvodnevni vseevropski konferenci EPALE 2019, ki so jo gostili 1. in 2. oktobra v Varšavi na Poljskem, smo se srečali predstavniki izobraževalcev odraslih, uporabnikov platforme EPALE, drugih deležnikov v izobraževanju odraslih in predstavnikov Evropske komisije. 

Konference se je udeležila petčlanska slovenska delegacija: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (ACS) in Tanja Logar (CPI), predstavnici slovenske ekspertne skupine za EPALE, Majda Suljanović Hodžić z LU Jesenice in Ana Kaučič z LU Ormož, predstavnici izvajalskih organizacij, in avtorica spletnega dnevnika.

Letošnji dogodek je vešče moderirala Tamsin Rose. Zelo energičnemu začetku je sledil video, v katerem je Roberto Carlini, direktor Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), nagovoril udeležence in nakazal, da bo izobraževanje odraslih za novo Komisijo postalo še pomembnejše. Dobrodošlico, prijetno bivanje v Varšavi in uspešno delo je zbranim zaželel tudi Paweł Poszytek, generalni direktor Fundacije za razvoj izobraževalnega sistema. 

Wilhelm Vukovich, predstavnik EPALE pri Generalnem direktoratu za izobraževanje in kulturo, je v svojem nastopu predstavil naslednje faze razvoja platforme EPALE. Program Erasmus+, katere del je tudi platforma EPALE, bodo doletele v novem obdobju številne spremembe. Proračun se bo v obdobju, ki se začne leta 2021, povečal vsaj dvakrat (predlagajo celo trikratno povečanje). Med drugim bo program postal bolj vključujoč, dostopen, zelen in enostavnejši za uporabnike. Platforma EPALE bo poskušala v prihodnje kar najbolj izkoristiti velik potencial digitalnega napredka. Letos se obeta vizualna in funkcionalna nadgradnja, naslednje leto pa obljubljajo mobilno aplikacijo EPALE in vire za e-učenje, namenjene strokovnjakom v izobraževanju odraslih. Prehod na novo tehnično platformo Drupal 8 bo omogočil, da bo okolje postalo še hitrejše in bolj vključujoče. Pripravljajo tudi nove jezikovne različice.

Faye Hindle-Lewis, članica Centralne podporne službe EPALE, je v svoji predstavitvi spregovorila o tem, kako skupnost EPALE odraža celotni sektor izobraževanja in učenja odraslih v Evropi. Skupnost je v kratkem času narasla na 56.750 uporabnikov, temu pa je treba dodati še 50.000 sledilcev prek družbenih omrežij. Statistični podatki o uporabnosti EPALE so pokazali, da se na portal vrača le 30 % obiskovalcev. Ideja oziroma namen je veliko globlji od tega, da bi bil EPALE samo spletna platforma, zato se neizogibno postavlja vprašanje, kako potencialni obiskovalci lahko postanejo redni uporabniki portala, ob tem pa tudi, kako okrepiti skupnost za izobraževanje odraslih v Evropi? V letošnjem letu sta se skupnosti pridružili dve državi: Grčija in Severna Makedonija.

V programu so se vseskozi prepletali navdihujoči prispevki – študije primerov, v katerih so aktivni uporabniki platforme predstavili osebno izkušnjo – kako jim EPALE koristi pri delu in v njihovem profesionalnem (rekla bi tudi osebnem) razvoju.

Udeleženci okrogle mize (Christian Friedrich iz Nemčije, Dimitrios Kiriakos iz Grčije, Filiz Keser Aschenberger iz Avstrije, Gina Ebner, tematska koordinatorica EPALE in generalna sekretarka EAEA, Marin Johnson iz Estonije in Martin Elung-Jensen z Danske) so se pogovarjali o tem, kako lahko različne vsebine, objavljene na platformi EPALE, (po)ostanejo uporabne in privlačne za raznoliko skupnost izobraževalcev odraslih.

Namen konference je bil združiti vse udeležence v konstruktivno razpravo o ustvarjanju prihodnosti skupnosti EPALE, kar je bil tudi eden glavnih ciljev delavnice prvega dne (v petih skupinah), ki so jo poimenovali EPALE kot močno orodje za izmenjavo znanja in sodelovanje

Tudi drugi dan so delavnice tekle v petih skupinah. Prva skupina, ki jo je moderiral David Mallows, se je osredotočala na spretnosti odraslih, ki so potrebne v prihajajočih letih, in na to, kako lahko EPALE podpira učenje in izboljša znanja odraslih. Udeleženci druge skupine, moderirala jo je Laura Austen-Gray, so razpravljali o tem, kako lahko oblikovalci politike izkoristijo EPALE. V tretji skupini, ki jo je usmerjala Dearbháil Lawless z Irske – predstavila je tudi primer dobre prakse vključevanja učečih se (Nacionalni forum za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, kampanje za učeče se ipd.), smo se spraševali, ali je glas učečih sploh pomemben, in naprej, ali je EPALE pravo orodje za širjenje tega glasu. Christine Bertram je moderirala četrto skupino, v kateri so iskali uporabne vrednosti portala pri izvajanju projektov Erasmus+. Predstavljen je bil vodnik/letak, v katerem so razložili, kako uporabljati EPALE v celotnem življenjskem ciklu projekta. Zadnja, peta skupina, ki jo je vodila Gina Ebner, je raziskovala, kako lahko EPALE prispeva k predstavitvam dobrih praks nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter zagotavlja prostor za sodelovanje.

Konferenco je drugi dan s svojim razmišljanjem zaključila Lene Rachel Andersen, ki je predstavila nordijsko tradicijo izobraževanja odraslih in vizijo prihodnosti na tem področju. Izkazalo se je, kako potreben in nujen je pogled v preteklost, da bi razumeli, kaj mora izobraževanje storiti danes in v prihodnosti.

Zdaj pa še k naslovni dilemi, ki jo je izrazil eden od udeležencev konference. Postati prebivalec EPALE bi pomenilo, da bi nam morala biti platforma zelo zelo domača, za kar bo prav gotovo še potreben čas. Smo pa na dobri poti.

Vabim vas, da si na spletni strani EPALE ogledate posnetka o dogajanju prvi in drugi dan konference.Nevenka Kocijančič je zaposlena na Andragoškem centru Slovenije kot urednica spletnih strani. Že vrsto let se ukvarja s promocijo izobraževanja in učenja odraslih, v zadnjem času pa opravlja operativne naloge za projekt EPALE.

Login (3)

Komentar

Delo v moji skupini se je pričelo s prav posebno igro - EPALE Bingo. Njen namen, je bil v petih minutah spoznati čim več sodelujočih in sprostiti vzdušje v skupini. EPALE Bingo je igra, kjer spoznavanje ljudi vzameš v "svoje roke".

Na BINGO listkih, ki so nam jih pripravili organizatorji, so bila navedena vprašanja, kot so:

- Ali ste na dogodek pripotovali z vlakom?

- Ali ste do Varšave potovali več kot 5 ur?

- Ali pijete kavo z mlekom?

- Ali ste EPALE ambasador?

- ipd.

Naša naloga je bila v prostoru poiskati čim več oseb, ki nam bodo na postavljena vprašanja odgovorili trdilno. Prvo minuto igre je bilo slišati le premikanje stolov, nato pa je v prostoru postalo bučno. Sprehajali smo se med stoli in poskušali ugotoviti katero vprašanje je najbolj "nevtralno", da bomo dobili čim več "DA-jev". Kar naenkrat sem v prostoru, med popolnimi neznanci, spoznala Katalin, ki je na konferenco pripotovala z vlakom, Ursulo, ki pije kavo brez mleka, Julie, ki za pot do Varšave ni potrebovala več kot 5 ur, Anne, ki ni EPALE ambasadorka in Alessandro, ki ne živi v malem kraju.

Kot vidite nisem bila najbolj uspešna pri predvidevanju in sem dobila veliko "NE-jev", namen igre pa je bil vseeno dosežen.

Po sprostitvi in uvodnem spoznavanju, nam je moderatorka predstavila letak, ki je bil razvit za podporo in sodelovanje v projektih Erasmus+. Letak predstavlja sistematično prikazan način uporabe EPALE platforme, skozi vse faze projektnega cikla. Ker sama vidim v letaku tudi obliko opomnika, kdaj in na kakšen način, lahko EPALE platformo dodatno uporabim, delim letak z vami.

Zaključujem vseeno z DA-jem.

DA, meni najbolj priljubljena možnost, ki jo EPALE ponuja, so praktične informacije, ki so pomembne za moje vsakodnevno delo.

Login (0)

V naši delovni skupini smo razpravljali o tem, kako bi lahko v EPALE pritegnili nosilce politike izobraževanja odraslih (IO). Očitno bi lahko bila zanje najzanimivejša rubrika Politika v EU, v kateri je objavljena vrsta informacij o vlogi EU, predstavljena sta politika financiranja IO ter uresničevanje Evropskega programa za učenja odraslih (EPUO). Nanizane se pomembne raziskave, med njimi tudi Študija učinkovitosti politik izobraževanja odraslih, ki je celo ponujena državam članicam kot orodje za analizo nacionalnih politik izobraževanja odraslih
Udeleženci delovne skupine smo se ustavili pri podatkih o IO v posameznih državah in zmajevali z glavami nad njihovo zastarelostjo – glej profil Slovenije. Naša prva ugotovitev je zato zadevala potrebo po aktualnost podatkov ter njihovo prikazovanje na privlačen, strnjen način, saj nosilci politike praviloma nimajo časa za poglabljanje v daljša gradiva. Nujna je tudi ustrezna taksonomija vsebin, s katero bi iskanje postalo učinkovitejše. Za to ciljno skupino lahko EPALE zagotovi podatke, ki so primerljivi za vse članice EU, npr. o financiranju izobraževanja odraslih. Treba pa se je natančno dogovoriti, za katere podatke sta odgovorna EK oziroma EPALE in kaj je odgovornost Nacionalnih podpornih služb in drugih deležnikov, zato da bodo nacionalni podatki aktualni. Nosilce politik bi utegnile zanimati tudi pravne podlage, pri tem je pomembno, da je zagotovljen prevod le-teh. 
Skratka, EPALE lahko nosilcem politik pomaga pri iskanju informacij o evropskih sistemih izobraževanja odraslih ter aktualnih vsebin, morda predstavljenih v blogih. Ne more pa biti primarni vir podatkov. Za to so zadolžene druge službe EK, npr. Eurostat in Eurydice, poleg tega za celoten sistem izobraževanja že obstaja odlično orodje – vsakoletni Monitor izobraževanja in usposabljanja, ki prinaša nekaj podatkov tudi o IO. 
Ob rob naši debati sem predlagala, da bi vsaka država opravila kratko anketo med nosilci politik, da bi neposredno od njih izvedeli, katere vsebine si želijo najti v EPALE. Morda bi jih na ta način pridobili, da bi platformo odprli in si pogledali, kaj se jim ponuja že zdaj. 
Login (0)

Kot uporabnica EPALE platforme, ki občasno objavlja spletne bloge in išče projektne partnerje, sem bila zelo vesela povabila na to konferenco. Možnost prisostvovanja in sodelovanja na tej konferenci mi je dalo širši pogled na "ozadje" platforme oz. na skupnost, ki to platformo ustvarja in uporablja. Razprave so bile zanimive, pridobila sem nove informacije, nekaj idej in navezala nekaj novih stikov. 
Na drugi delavnici, smo se pogovarjali o veščinah, ki jih uporabniki EPALE platforme imajo/potrebuje ter kako jim lahko EPALE pomaga pri izboljšanju teh veščin oz. kompetenc. Na delavnici smo bili razdeljeni v skupine in v naši manjši skupini, kjer smo bili predstavniki Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Portugalske, Belgije in Irske, smo ugotavljali, katere vse veščine in kompetence kot uporabniki te platforme potrebujemo, pri katerih imamo primanjkljaje in kakšno pomoč potrebujemo. Prišli smo do zaključka, da na mednarodni ravni ne vidimo poenotenega sistema veščin, pa naj bodo to osnovne, mehke ali kakšne drugačne in da bi lahko EPALE platforma naredila korak naprej v smislu, da bi poskušala zbrati skupaj strokovnjake z različnih področji, ki bi nekako napravili oz. poenotili te kompetence.
Login (0)

Peta delavnica drugega dne mednarodne konference EPALE deležnikov je bila namenjena nadaljnjemu poklicnemu izobraževanju in usposabljanju (CVET). Glede na to, da je področje nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi zelo različno razumljeno, je bil cilj delavnice raziskati kako bi lahko s pomočjo EPALE portala spodbujali dialog in širili primere dobrih praks na tem področju. Udeleženci delavnice smo se strinjali, da je EPALE dobro mesto za promocijo raznih aplikaciji, MOOC-ov in VOOC-ov za omenjeno področje, vendar bi morali tudi sam EPALE portal narediti bolj prijaznega uporabniku s tem, da bi posodobili označevanje (taging) in izboljšali iskanje tudi z analizo besedil. Vsekakor pa bi morali na EPALE oblikovati tudi prostor za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje s tem, da bi oblikovali interesno skupino za to področje.
Login (0)

Users have already commented on this article

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Zajtrk z EPALE in Erasmus+ s praktičnimi primeri: ustvarjanje EPALE vsebin ter primeri uspešnih prenosov dobrih praks v redno delo

Tudi drugi letošnji zajtrk z EPALE bo spremljal Erasmus+ dan: izvedeli bomo, kako pogodbeniki programa Erasmus+ v redno delo svoje organizacije prenašajo novo znanje, kompetence, dobre prakse in druge novosti, ki so jih pridobili v okviru Erasmus+ projektov.

Več