Blog
Blog

Zbornik zgodb skupnosti EPALE: opolnomočenje odraslih za učenje in sodelovanje v družbi

Zbornik zgodb skupnosti pripoveduje o strastnih posameznikih iz vse Evrope, ki delijo svoje osebne zgodbe o navdihu, odpornosti in praksi.

EPALE Community Storybook

COVID-19 je bil v zadnjem času svetovni pojav brez primere, ki ga nihče ni pričakoval. Čez noč se je svet, ki smo ga poznali, spremenil.

Grški filozof Heraklit je rekel, da so edina stalnica življenju spremembe. Čeprav so te stalne pa je naš način prilagajanja nanje vselej drugačen. Je del skupne človeške izkušnje in se nanaša na naše osebno in poklicno življenje. Uspešno upravljanje s spremembami je v veliki meri povezano s tem, kako dobro se odzivamo. Naučili smo se, da lahko najzahtevnejši dogodki iz nas izvlečejo najboljše, spodbudijo našo ustvarjalnost in celo okrepijo našo motivacijo.

Tudi brez COVID-19 je vsakodnevno življenje za mnoge od nas izziv že zdaj. Tako smo leta 2020 objavili pobudo za zbiranje zgodb o dejavnosti izobraževanja odraslih v obdobju pandemije in družbenih omejitev, ki jih je prinesla. Naslednje leto smo v središče pozornosti postavili učne aktivnosti odraslih, povezane s tremi tematskimi sklopi EPALE 2021. Odziv članov skupnosti je bil osupljiv. Zbrali smo sto navdihujočih zgodb iz vse Evrope.

EPALE 2021 Community Storybook

Ena skupnost, veliko navdihujočih zgodb

EPALE je vse navdihujoče zgodbe združil in tako proslavil aktivno evropsko skupnost izobraževanja odraslih ter nas spodbudil in navdal z upanjem. Zgodbe pripovedujejo o pogumu ljudi, s katerim premagujejo izzive in presegajo ovire.

Dobro vemo, da je boj del vsake dobre zgodbe. Zbrane zgodbe prikazujejo, kako so izobraževalci odraslih in strokovnjaki za izobraževanje odraslih kljubovali dvomom, premagali ovire in poskušali spodbuditi premembo v svoji skupnost in življenjih posameznikov, ki jih poučujejo.

In prav o tem govori letošnji zbornik zgodb skupnosti: posamezniki iz vse Evrope pripovedujejo osebne zgodbe o navdihu, odpornosti in praksi.

Ljudje so pogosto prepričani, da sami ne morejo narediti sprememb. V resnici pa to zmorejo in tudi počnejo. Vsaka zgodba o uspehu pogosto vključuje tudi neuspeh. Iz ovir in neuspehov pa se učimo, kako postali boljši.

Ena skupnost, veliko poklicnih okolij

Poučevanje in usposabljanje odraslih vključuje vse oblike formalnih, neformalnih in priložnostnih učnih dejavnosti – vse zagotavljajo priložnosti za vseživljenjsko učenje. Vključuje lahko posebno obravnavo marginaliziranih ali prikrajšanih skupin in vključuje prakse iz številnih različnih sektorjev. O tem pripovedujejo številne zgodbe, ki so zbrane v poglavju Vključujoče družbene spremembe za trajnost in pravičnost, ki odraža velik interes skupnosti EPALE za vključujočo prakso v ALE.

Strokovnjaki za izobraževanje odraslih prihajajo iz različnih okolij in izvajajo svoje prakse na številnih področjih in organizacijah. Združuje jih jasno poslanstvo: razviti spretnosti in znanje, ki so potrebni za vključenost in sodelovanje v družbi. To poslanstvo je jasno tudi v poglavjih Digitalni prehod in priložnosti kombiniranega učenja ter Spretnosti za življenje in delo, ki opolnomočijo odrasle za učenje in sodelovanje.

Če želite dobiti predstavo o poklicnem ozadju avtorjev zgodb Skupnosti 2021, si oglejte to infografiko.

Professional backgrounds

Ena skupnost, veliko učnih prostorov

Učenje in izobraževanje odraslih se odvija na številnih prizoriščih. Vključuje prakse, katerih cilj je zagotoviti, da vsi odrasli sodelujejo v družbi in na trgu dela. Takšni učni procesi se dogajajo v njihovih skupnostih, saj se učenje dogaja povsod.

Ta infografika prikazuje, da so učni prostori lahko kjerkoli, tako virtualno kot fizično. Vsak prostor ali mesto je popolno prizorišče za učenje.

Learning spaces

…in zdaj je čas, da preberete zgodbe. Naj vas navdihnejo!

Download the EPALE 2021 Community Storybook

Login (37)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Zajtrk z EPALE in Erasmus+ s praktičnimi primeri: ustvarjanje EPALE vsebin ter primeri uspešnih prenosov dobrih praks v redno delo

Tudi drugi letošnji zajtrk z EPALE bo spremljal Erasmus+ dan: izvedeli bomo, kako pogodbeniki programa Erasmus+ v redno delo svoje organizacije prenašajo novo znanje, kompetence, dobre prakse in druge novosti, ki so jih pridobili v okviru Erasmus+ projektov.

Več

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več