European Commission logo
Ustvari račun
Izberete lahko več besed z ločilno vejico

EPALE - Spletna platforma za učenje odraslih v Evropi

Blog

Z združenimi močmi uspešno izpeljali regijsko konferenco EPALE in EPUO v Sloveniji

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) v vlogi Nacionalne podporne službe EPALE Slovenija in Andragoški center Republike Slovenije (ACS), nacionalnega koordinatorja EPUO v Sloveniji sta skupaj organizirala 4. regijsko konferenco EPALE in zaključno konferenco EPUO, ki je 24. in 25. septembra 2019 potekala v Laškem.

TreeImage.
Andreja LENC

Na 4. regijski konferenci EPALE in zaključni konferenci EPUO (Evropski program za učenje odraslih) v Laškem smo se zbrali predstavniki petih držav regije - Črne gore, Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške in Slovenije. Konferenco smo skupaj organizirali sodelavci Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) v vlogi Nacionalne podporne službe EPALE Slovenija in Andragoškega center Republike Slovenije (ACS), nacionalnega koordinatorja EPUO v Sloveniji. Dvodnevni dogodek predstavlja sinergijo dveh procesov, ki ju je na področju izobraževanja odraslih sprožila Evropska komisija in se uresničujeta v regiji. V Sloveniji oba projekta sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Regijske konference EPALE predstavljajo priložnost za predstavnike Nacionalnih podpornih služb (NPS), da izmenjajo svoje izkušnje in dobre prakse, hkrati pa omogočajo razprave z uporabniki - izobraževalci odraslih o aktualnih temah v regiji in širše. Tema letošnjega regijskega srečanja je bila razmislek o implementaciji Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle v sodelujočih državah. Na konferenci smo gostili nad 80 udeležencev, 14 iz Bosne in Hercegovine, po 8 iz Hrvaške in Črne gore, 2 iz Srbije, predstavnico Evropske komisije ter okrog 50 predstavnikov politike in stroke izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Z uvodnimi besedami sta nas nagovorila gostitelja dogodka, direktorica CMEPIUSa dr. Alenka Flander, ki je poudarila pomen sodelovanja in povezovanja med pobudami in programi ter različnimi akterji, ki skrbijo za iste cilje skupine; direktor ACS mag. Andrej Sotošek pa je potrdil pomen in koristnost regionalnega sodelovanja, ki ga je le nekaj dni nazaj doživel v Beogradu na konferencah ESREA in Gradimo mostove v izobraževanju odraslih. Poleg dobrih programov, usposobljenih izobraževalcev, učinkovitega vodenja in ustreznih materialnih pogojev je bilo izpostavljeno prav sodelovanje.

Program smo nadaljevali s gostjo iz Bruslja, go. Martino Ni Cheallaigh iz Evropske komisije, Direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost, Enote za poklicno izobraževanje in usposabljanje, vajeništvo in izobraževanje odraslih. Spregovorila je o EPUO priporočilih in izzivih, ki jih Evropski program za izobraževanje odraslih naslavlja. Eden ključnih izzivov je motivacija udeležencev za vključitev v izobraževanje in usposabljanje. Predstavila je tri korake pobude Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle in implementacijski plan na evropski ravni. Ključni izziv ostaja nepovezanost različnih pobud in aktivnosti za uresničevanje pobude na ravni držav ter razpršenost aktivnosti med različnimi ministrstvi.

 

Uvod_1

 

Sledila je okrogla miza predstavnikov Nacionalnih podpornih služb (NPS) EPALE petih držav regije: Črne gore, Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške in Slovenije, na temo primerov dobrih praks izvajanja promocije, povezovanja in umeščanja pobude EPALE z drugimi lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi aktivnostmi.

Udeleženci konference so lahko spoznali EPALE v zelo različnih preoblekah, če se izrazim v stilu delavnice drugega dne konference. EPALE je lahko vse kar se dogaja na področju splošnega in poklicnega izobraževanja odraslih, ključno pri tem je, da se aktivnosti in pobude povezujejo in s tem skupaj dosežejo končne uporabnike.

Hrvaška NPS je poročala o pripravi on-line seminarja in gradiva za celovito usposabljanje izobraževalcev odraslih, ker bi želeli, da se več posameznikov udeleži pripravljenega seminarja. EPALE platforma je okolje kot nalašč za izvedbo le tega.

Poleg tega so s promocijo EPALE odšli v majhne kraje, kjer so v manjših skupinah osebja, ki deluje na področju IO, predstavili možnosti in priložnosti platforme. S tem, da so prišli v oddaljene male kraje, so izobraževalcem pokazali, da jim je mar res za vse uporabnike, tudi oddaljene in majhne skupnosti. Pobuda je povezala lokalne izobraževalce, ki pred tem morda niso sodelovali, niti se poznali.

NPS Črne gore je predstavila primer EPALE ambasadorjev in njihove angažiranosti med uporabniki preko dobro razvite in razvejane mreže. S pomočjo, ki jo nudijo uporabnikom pri objavah, večajo število registriranih udeležencev in hkrati objavljenih prispevkov. Tako Črna gora postaja država z največ objavami na platformi.

NPS Bosne in Hercegovine je izpostavila sodelovanje na regijski ravni med Bosno in Hercegovino ter Črno goro. Sodelavci obeh NPS skupaj organizirajo andragoško izobraževanje za strokovne delavce obeh držav kar krepi tudi izmenjavo znanj in praks. Hkrati poteka promocija EPALE  intenzivno po šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih po celotni BiH z namenom vključitve novih uporabnikov. Osebni pristop se je tudi v BiH izkazal kot dobra izbira.

NPS Srbije je kot primer dobre praske promocije pobude EPALE omenila pripravo usposabljanja za osebje v osnovnem izobraževanju odraslih na teme osnovnih andragoških veščin in metod dela z odraslimi udeleženci. Usposabljanje so pripravili v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije in Oddelkom za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Beogradu, zaradi velike fluktuacije kadrov v izobraževanju odraslih. Del seminarja je potekal klasično, del pa on-line preko EPALE platforme. Na tak način so dobili nove uporabnike, njihovi pisni izdelki pa so prispevali k večanju števila objav na platformi. Uporabnike platforme vabijo k pisanju prispevkov  tudi preko natečajev za najboljše prispevke na objavljeno mesečno temo. Natečaji predstavljajo učinkovit način za pridobitev kakovostnih in izvirnih prispevkov ter aktivacijo uporabnikov.

NPS Slovenije je izpostavila povezovanje aktivnosti z Nacionalno agencijo Erasmus+ in Andragoškim centrom Slovenije. Vsi dogodki so obogateni z informacijami o priložnostih EPALE pobude s predstavitvijo ali promocijskimi gradivi; tako npr. na usposabljanjih in predstavitvah za prijavitelje/ pogodbenike Erasmus+, na seminarjih, študijskih obiskih, usposabljanjih za mentorje, konferencah, kjer so prisotni izobraževalci odraslih. EPALE konference so vedno povezane s strokovnim dogodkom ACS (Zaključna konferenca EPUO, Andragoški kolokvij itd.), kjer se delijo znanja in izkušnje, predstavijo vsebine iz platforme na izbrano temo. Usposabljanja in seminarji za uporabnike platforme EPALE so koristni tudi za pogodbenike Erasmus+ ali opravljanje vsakodnevnih nalog zaposlenih na področju izobraževanja odraslih in širše.

 

Okrogla_miza_1

 

Koristi platforme EPALE za uporabnike:

 

  •   objavljeni so dokumenti politik izobraževanja odraslih vseh sodelujočih držav na enem mestu;
  •   objavljeni prispevki so dosegljivi v 24 uradnih jezikih EU;
  •   objavljeni so aktualni viri (poročila, študije, gradiva, rezultati) na enem mestu;
  •   iščete lahko partnerje ali oddate svoj opis za pripravo nacionalnih in mednarodnih projektov;
  •   objavljate lahko rezultate projektov;
  •   delite lahko dobre prakse, izkušnje, vtise s konferenc, sodelovanj s partnerji, projektov;
  •   sodelujete lahko v spletnih razpravah;
  •   iščete objave in / ali prispevate svoje izkušnje, mnenje k mesečnim temam;
  •   udeležite se lahko seminarjev, konferenc in usposabljanj, ki jih organizira NPS Slovenije;
  •   EPALE povezuje različne pobude in zaposlene na področju IO.

Pogled na pobudo Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle (v nadaljevanju PI) z vidika Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport in Andragoškega centra Slovenije sta predstavili mag. Katja Dovžak (MIZŠ) in mag. Zvonka Pangerc Pahernik (ACS). Slovenija je med tistimi državami, v katerih je implementacija Poti izpopolnjevanja povezana z obstoječimi nacionalnimi strategijami kot je Nacionalni program izobraževanja odraslih, predpisi in ukrepi, ki se (večinoma) uresničujejo s projekti iz Evropskega socialnega sklada. V okviru EPUO projekta (Evropski program za učenje odraslih) so za obdobje 2017–2019 načrtovane številne dejavnosti, kot so posvetovalni dogodki, konference in še portal, s katerimi želijo akterji podpreti obstoječa prizadevanja in povečati njihovo prepoznavnost. O implementaciji PI v Sloveniji in regiji ter e portalu PI lahko več preberete v blogu Zvonke Pangerc Pahernik


Drugi dan konference je otvorila Ema Perme iz MIZŠ, ki je spregovorila o priporočilih za vzpostavitev Nacionalne strategije spretnosti. Tudi v tem primeru je ključno sodelovanje in povezovanje (najprej med ministrstvi) ter deljena odgovornost za dosego cilja – dvig spretnosti, za boljšo zaposlitev in boljše življenje. 


Sledili sta dve praktični delavnici v dveh ponovitvah in sicer na temo oblikovanja podobe za raznolike poslovne priložnosti – o kulturi oblačenja z izvajalko Leo Pisani ter na temo prepričljivega govorjenja in nastopanja s prvinami medkulturnega dialoga v izvedbi dr. Zdravka Zupančiča.
 

Delavnice_2

 

V zaključnem delu konference smo ponovno izpostavili pomen sodelovanja in povezovanja ter izmenjave dobrih praks držav v regiji. Zahvalili smo se vsem za udeležbo in prispevek k izvedbi že četrte regijske EPALE konference. 

 

Program in vsebine s konference najdete na spletni strani dogodka.

 

 

Mag. Andreja Lenc je vodja sektorja za razvoj in kakovost in vodja projekta EPALE na CMEPIUSu.
 

Login (1)

Komentar

Profile picture for user Tanja Logar.
Tanja LOGAR
Tor, 10/15/2019 - 08:31

Na dogodkih, ki se jih udeležujem, poleg primerov dobrih praks, rada slišim tudi statistične podatke, za katere si običajno v vsakdanjiku ne vzamem časa, povejo pa veliko. Martina Ni Cheallaigh iz Evropske komisije je v uvodnem prispevku navedla kar nekaj zanimivih številk: V Evropi je nizka stopnja vključenosti odraslih v izobraževanje, razlike med državami pa so ogromne, saj je na Finskem vključenosti 30%, v jugovzhodni Evropi pa le 2%. Velik problem vključenosti je motivacija, saj se kar 75% odraslih ne želi udeležiti izobraževanja. Visoka j etudi stopnja odraslih z nizko stopnjo usposobljenosti, v Sloveniji je ta pri 12%. Številke nam kažejo na področja, kjer imamo možnosti za izboljšavo, saj vemo, da so splošne in ključne kompetence pomembne - ne samo za brezposelne, ampak tudi za zaposlene - za ohranjanje zaposlitve.
Login (0)

Users have already commented on this article

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

Want to write a blog post ?

Ne oklevajte!
Kliknite na spodnjo povezavo in pričnite s pripravo novega prispevka!

Zadnje razprave

Profile picture for user spelamoc.
Spela Mocilnikar

Vabljeni k spremljanju EPUO foruma Spretnosti za vse

Spretnosti so ključne – za posameznika in skupnost, za vsa življenjska obdobja in okolja!
Pridružite se nam 16. aprila in spremljajte EPUO forum v živo od 10. ure dalje

Več
Profile picture for user spelamoc.
Spela Mocilnikar

Finančne in potrošniške spretnosti za življenje Štirinajsti forum EPUO

Je obilica denarja blagor ali breme? Je pomanjkanje denarja od- in popravljivo? Gresta finančna in potrošniška pismenost vštric? Sta komplementarni ali se celo medsebojno izzivata? So finančne in potrošniške spretnosti enake oziroma enako pomembne vse življenje?
Pridružite se nam 16. novembra 2023 na spletnem dogodku in z nami poiščite odgovore na ta pomembna vprašanja.

Več
Profile picture for user spelamoc.
Spela Mocilnikar

Forum EPUO o osebnih (čustvenih) in medosebnih spretnostih za življenje

Spremljajte v živo trinajsti forum EPUO, v sredo 4. oktobra med 13. in 16:15 uro po spletu. Pogovarjali se bomo o še kako pomembnih spretnostih za življenje: o osebnih (čustvenih) in medosebnih spretnostih.

Več