Blog
Blog

Z Erasmus+ na izobraževalni obisk v Bruselj

V okviru projekta Erasmus+ sva spoznavali nove pristope k razvijanju notranje motivacije učečih se odraslih.

Sodelavki Središča za svetovanje in vrednotenje na Andragoškem centru Slovenije, Alja Gladek in Urška Pavlič, sva oktobra 2021 v okviru projekta Erasmus+ obiskali Bruselj. Namen projekta z naslovom Novi pristopi in pripomočki za krepitev svetovanja in vrednotenja v izobraževanju odraslih, ki ga v celoti financira Evropska komisija s sredstvi za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, je bil okrepiti vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih v Sloveniji ter oblikovati nov pristop k razvijanju notranje motivacije učečih se odraslih. Študijski obisk je bil zato usmerjen v spoznavanje pristopov, ki jih pri motiviranju odraslih za izobraževanje in vrednotenju predhodno pridobljenega znanja in ubirajo v flamskem delu Belgije. 

Gostilo naju je Flamsko ministrstvo za izobraževanje in usposabljanje, ki ima sedež v Bruslju in usmerja delovanje organizacij v izobraževanju odraslih v Flandriji. Svoje načine dela in prakse pa so v okviru obiska predstavile različne organizacije, ki politike ministrstva udejanjajo v praksi. 

12. oktobra, prvi dan obiska so nama sodelavci ministrstva predstavili sistem izobraževanja odraslih v Flandriji, implementacijo njihovega novega zakona o vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja ter postopke in orodja za ocenjevanje kompetenc, ki jih razvijajo v partnerskem sodelovanju z izvajalci. Popoldan pa smo obiskali center za izobraževanje odraslih Qrios v Genku, kjer pri vrednotenju poklicnih kompetenc dosegajo odlične rezultate.  

Kolaž prvega dne.

Več o prvem dnevu obiska

Drugi dan smo skupaj prisluhnili zanimivemu predavanju Divine Frau-Meigs v okviru EPALE konference, ki je potekala na spletu in spodbudila razpravo prisotnih o vplivu medijev na izobraževanje odraslih. Sodelavci ministrstva ter predstavniki različnih organizacij za izobraževanje odraslih so naju seznanili s konceptom delovanja Leerwinkels oziroma centrov za učenje odraslih, ki delujejo v mnogih flamskih mestih. Ker naju je posebej zanimal pristop flamskih izobraževalcev k uveljavljanju koncepta miselnosti rasti oz. growth mindset v svetovalno delo z odraslimi, predvsem iz ranljivih ciljnih skupin, so nama predstavili projekt Innoval ter nekatere druge projekte, v katerih razvijajo različne pristope in orodja za vrednotenje znanja in spretnosti odraslih. Sami sva gostiteljem predstavili dejavnost ACS in izobraževanje odraslih v Sloveniji – tako zakonske podlage in oblikovanje nove ReNPIO kot tudi nekatere podatke, trende in zanimivosti. Najbolj presenetljiv del obiska v Bruslju je bil ogled Beroepenpunt oz. Cité des Métiers, ki je za najširšo javnost odprto svetovalno središče za izobraževanje in svetovanje.  

Kolaž fotografij drugega dne.

Več o drugem dnevu obiska

14. oktobra, to je bil najin zadnji dan obiska, smo skupaj obiskali digitalni kampus BeCentral, ki ima prostore na osrednji železniški postaji v Bruslju. Ponuja obilje možnosti za digitalno izobraževanje, povezovanje enako mislečih digitalnih nomadov, prostore in opremo za snovanje novih projektov, uresničevanje podjetniških iniciativ itn.  

Kolaž fotografij tretjega dne.

Več o tretjem dnevu obiska

Kaj sva pridobili v teh treh dneh? Najina mobilnost v Bruslju nama ni prinesla le ogromno novih informacij, spoznanj in uvidov v delovanje flamskih organizacij v izobraževanju odraslih, temveč tudi osebne stike z odličnimi belgijskimi strokovnjaki in poznavalci na tem področju. Bruslja si ne bova zapomnili le po novem znanju in dragocenih izkušnjah, ampak v enaki meri po prijaznem sprejemu in odprtosti najinih gostiteljev. Vse pridobljene informacije bova v prihodnje z veseljem delili med izobraževalci odraslih pri nas in jih zagotovo uporabili pri svojem delu.

Urška Pavlič in Alja Gladek sta sodelavki Središča za svetovanje in vrednotenje na Andragoškem centru Slovenije, kjer delata na projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022, ki ga financirata Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Njuno delo vključuje razvoj strokovnih gradiv, programov in pristopov za svetovanje zaposlenim, podporo mreži izvajalcev, ki svetovanje zaposlenim izvajajo po Sloveniji ter sodelovanje z različnimi partnerji in deležniki.

Login (1)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več