Skip to main content
Blog
Blog

Verižno eksperimentiranje v vrtcih

LU Jesenice je bila uspešna na razpisu Erasmus+ 2018, ključni ukrep 2: strateška partnerstva, v okviru katerega smo pridobili sredstva za izvedbo projekta »Verižni eksperiment v vrtcih«. Projekt temelji na povezovanju organizacij za izobraževanje odraslih in vrtcev ter krepitvi medgeneracijskega sodelovanja. Je odgovor na pomanjkanje priložnosti predšolskih otrok za razvoj osnovnih tehnoloških znanosti in za medgeneracijsko učenje.

LU Jesenice je bila uspešna na razpisu Erasmus+ 2018, ključni ukrep 2: strateška partnerstva, v okviru katerega smo pridobili sredstva za izvedbo projekta »Verižni eksperiment v vrtcih«. Projekt temelji na povezovanju organizacij za izobraževanje odraslih in vrtcev ter krepitvi medgeneracijskega sodelovanja. Je odgovor na pomanjkanje priložnosti predšolskih otrok za razvoj osnovnih tehnoloških znanosti in za medgeneracijsko učenje.

Prvi izziv, ki ga naslavlja projekt, so slabo razvite temeljne tehnične veščine, kar pri petini učencev v EU. Drugi izziv katerega obravnava projekt, pa je staranje prebivalstva. Večgeneracijsko učenje predstavlja enega od najpomembnejših načinov za premagovanje globoke vrzeli med generacijami.

 

Namen projekta je spodbuditi razvoj osnovnih tehničnih in znanstvenih spretnosti pri predšolskih otrocih ter z medgeneracijskim učenjem povečati zanimanje za tehnične poklice. Zato so ciljna skupina projekta predšolski otroci, vzgojitelji, izobraževalci odraslih ter starejši mentorji z naravoslovnimi in tehničnimi znanji ter prostovoljci.

Vzgojitelji, izvajalci izobraževanja odraslih ter starejši in prostovoljni mentorji se bodo v okviru projekta učili drug od drugega, izmenjavali ideje, prakse in metode ter razvijali in implementirali inovativno dejavnost: Verižni eksperiment v vrtcu. Dejavnost bo testirana v pilotnih izvedbah za predšolske otroke.

Predšolski otroci bodo pod vodstvom starejših mentorjev, vzgojiteljev in prostovoljcev ( starši / starimi starši) izdelovali različne naprave, ki zajemajo zanimive pojave in ​​jih sestavljali v verigo.

Verižni eksperiment je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo, tako da prejšnja sproži naslednjo, v stilu podiranja domin. Povezovalni element je kovinska kroglica. Predšolski otroci pri tem ne razvijajo samo temeljnih tehničnih in znanstvenih spretnosti, ampak z delom na napravah razvijajo tudi ročne spretnosti (zabijanje žebljev…).

Povezovanje dveh različnih sektorjev izobraževanja - izobraževanja predšolskih otrok in odraslih in devetih partnerjev iz štirih držav, bo prineslo inovativne rešitve za soočanje s skupnimi izzivi na področju zgodnjega osnovnega razvoja temeljnih spretnosti in večgeneracijskega učenja.

V okviru projekta smo vzpostavili mednarodno partnerstvo, in sicer bomo pri projektu sodelovale:

štiri organizacije iz Slovenije:

 • Ljudska univerza Jesenice
 • Vrtec Žirovnica
 • Zasavska ljudska univerza
 • Vrtec Zagorje ob Savi

dve organizaciji iz Hrvaške

 • Pučko otvoreno učilište Koprivnica
 • Dječji vrtič Tratinčica

dve organizaciji iz Italije

 • Soro Tori
 • Sacro Cuore

in ena organizacija iz Poljske

 • International College Sp. Zo.o.

V projektu bomo:

 • usposobili 12 vzgojiteljev, 12 starejših mentorjev z naravoslovnimi in tehničnimi znanji ter izkušnjami, 12 mentorjev prostovoljcev (starši in stari starši) in 8 izobraževalcev odraslih za izvajanje verižnega eksperimenta;
 • razvili in pilotno izvedli šest verižnih eksperimentov v vrtcih v skupnem obsegu 720 ur in oblikovali ter izdelali 20 členov verižnega eksperimenta;
 • v pilotno izvedbo vključili 120 predšolskih otrok;
 • izvedli 3 mednarodne projektne sestanke;
 • izvedli 5 usposabljanj za udeležence ciljne skupine projekta;
 • razvili in izdelali didaktične pripomočke za izvajanje verižnega eksperimenta v vrtcih v petih različnih jezikih.

Projekt se je začel izvajati 1. oktobra 2018, zaključil pa se bo 30. septembra 2020.

Na Ljudski univerzi Jesenice se je od 17. do 19. oktobra 2018 že odvijal prvi projektni sestanek s katerim smo uradno pričeli z izvajanjem projekta »Verižni eksperiment v vrtcih«, saj je bila Ljudska univerza Jesenice uspešna na razpisu Erasmus +2018, ključni ukrepi 2: strateška partnerstva.

V projektu sodelujejo naslednje organizacije iz Slovenije: Ljudska univerza Jesenice, Vrtec Žirovnica, Zasavska ljudska univerza, Vrtec Zagorje ob Savi, iz Hrvaške: Pučko otvoreno učilište Koprivnica in Dječji vrtič Tratinčica, iz Italije: Soro Tori in Sacro Cuore ter ena organizacija iz Poljske: International College Sp. Zo.o.

 

Naše prvo srečanje je temeljilo na podrobni predstavitvi projekta in projektnih partnerjev. Prisotnim je bil predstavljen koordinator projekta in člani ožjega tima, njegove naloge ter naloge in obveznosti projektnih partnerjev. Dogovorili smo se kako in kdaj bodo potekale aktivnosti v prvem letu, sklenili dogovore na kakšen način bomo poročali o projektu, kako bomo širili rezultate in opredelili finančni načrt. Veliko časa smo posvetili tudi razumevanju kaj vse predstavlja projektno dokumentacijo. Poseben poudarek smo dali evalvaciji projekta.

Večina projektnih partnerjev, zlasti tujih se je prvič srečala s pojmom Verižnega eksperimenta, zato so se pri udeležencih odpirala številna vprašanja, občasno tudi dvomi. Šele, ko smo zagnali razstavni člen verižnega eksperimenta pa smo bili spet navdušeni in motivirani za delo. Verižni eksperiment je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo, tako da prejšnja sproži naslednjo, v stilu podiranja domin. Verigo sestavljajo neodvisne naprave, ki jih bodo ob pomoči starih staršev gradili otroci v vrtcih.

Tu pa je glavni namen projekta, in sicer zagotoviti razvoj osnovnih tehničnih in znanstvenih spretnosti že pri predšolskih otrocih ter z medgeneracijskim učenjem spodbuditi zanimanje le-teh za tehnične poklice. Strinjali smo se, da se vsi srečujemo s pomanjkanjem priložnosti predšolskih otrok za razvoj osnovnih tehnoloških znanosti in za medgeneracijsko učenje.

Zato so ciljna skupina našega projekta predšolski otroci, vzgojitelji, izobraževalci odraslih, starejši mentorji z naravoslovnimi in tehničnimi znanji ter prostovoljci.

Projektni sestanek smo sklenili ob neformalnem druženju na Bledu in Bohinju, ki je pripomoglo k tkanju partnerskih vezi in razvijanju idej za nadaljnje aktivnosti projekta, ki se bodo odvijale v prihodnjih dveh letih.

 

 

Katarina Bertoncelj je zaposlena na Ljudski univerzi Jesenice kot strokovna delavka v Večgeneracijskega centra Gorenjske. Skrbi za organizacijo in koordinacijo aktivnosti večgeneracijskega centra, ter sodeluje pri izvajanju projekta Erasmus + K2 Verižni eksperiment v vrtcih. Z izobraževanjem odraslih se srečuje zadnji dve leti, pred tem pa je dragocene izkušnje socialne delavke pridobivala na različnih Centrih za socialno delo.

 

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več