Skip to main content
Blog
Blog

Večgeneracijski center SKUPAJ

Večgeneracijski center Skupaj že peto leto deluje kot središče informiranja, druženja in večgeneracijskega učenja.

V Soteski, v grajskem paviljonu Hudičev turn, je v četrtek, 17. 6. 2021, potekal slavnostni zaključek medobčinskega projekta Večgeneracijski center Skupaj (VGC Skupaj), ki že pet let povezuje osem občin JV regije – Novo mesto, Šmarješke in Dolenjske Toplice, Stražo, Škocjan, Kočevje, Sodražico in Kostel, ter blizu sto institucij in organizacij iz vseh teh občin. Projekt vodi RIC-a Novo mesto, partner pa je Podjetniški inkubator Kočevje, OE Ljudska univerza Kočevje. Slavnostnega dogodka so se udeležili župani oz. podžupani petih občin in skrbnica projekta iz MDDSZ. Na dogodku je bila svečano odprta tudi slikarska razstava likovnih del udeležencev delavnic iz LKD Mavrica, ki so potekale pod mentorstvom slikarja Jožeta Kotarja.

VGC Skupaj že peto leto deluje kot središče informiranja, druženja in večgeneracijskega učenja. Njegovo delovanje želimo ohraniti tudi v prihodnje.

GOP

Glavno vodilo delovanja večgeneracijskih centrov, petnajst takšnih centrov je po celi Sloveniji, je socialno vključevanje, izobraževanje ter medkulturno in medgeneracijsko povezovanje. Po naši izobraževalnih poteh smo v petih letih popeljali več kot 8.600 različnih udeležencev - če ponazorim, več kot 172 avtobusov učenja željnih potnikov. Ker se vsaka oseba lahko udeleži naših aktivnosti večkrat, beležimo v obdobju trajanja projekta skupno preko 42.000 udeležencev – če ponazorim, zapolnili bi lahko kar 83 kinodvoran s 500 sedeži. Neprecenljivo vrednost imajo naše počitniške aktivnosti za otroke, ki se jih letno udeleži preko 800 otrok. Vsekakor je to koristna pomoč staršem, da lahko mlajše otroke v času zimskih in poletnih počitnic prepustijo skrbnim in ustvarjalnim mentoricam na delavnicah, ki potekajo v dopoldanskem času, ko so starši v službah.

V okviru projekta skrbimo za dvig kakovosti življenja občanov, in sicer z delavnicami in predavanji s področja osebnostne rasti in preventivnih zdravstvenih tem, z raznovrstnimi programi računalniškega in digitalnega opismenjevanja, s tečaji tujih jezikov, učenja slovenščine za priseljence, fotografskimi tečaji, raznimi delavnicami kreativnega, likovnega in ročnega ustvarjanja, kuharskimi delavnicami, s predavanji s področja trajnostnega razvoja, gibalno-plesnimi delavnicami, s programi za podporo ženskam pri ohranjanju zdravja in lepote in še bi lahko naštevala. Do konca septembra 2021, ko se projekt uradno zaključi, bo realiziranih skupno 18.000 izobraževalnih ur oz. letno preko 3.600 ur.

Pomemben vidik in dodana vrednost projekta je prostovoljstvo, saj je vsako leto vključenih med 50 in 60 prostovoljcev. V vseh letih delovanja je blizu 150 različnih oseb našlo priložnost za koristno delo, širjenje in izmenjavo znanj. Svoj čas, sposobnosti in voljo so ponudili tistim, ki vse to potrebujejo za večjo kakovost življenja, vključenost v družbo, razvijanje pripadnosti in doživljanje občutka sprejetosti. Mnogi mladi, brezposelni so s pomočjo prostovoljskega dela in z našim priporočilom našli delo in se zaposlili. Za vsakega od njih smo bili izjemno veseli.

Vsako leto v projektu sodeluje 100 in več zunanjih izvajalcev, strokovnjakov z različnih področij, življenjsko in izkušenjsko bogatih posameznikov, ki se predano posvečajo našim uporabnikom, prispevajo k pestrosti vsebin ter z različnimi pristopi in načini dela v skupinah ustvarjajo raznovrstno dinamiko, povezovanje in sodelovanje.

Pogovor z izvajalko

Ime centra VGC SKUPAJ se vedno znova potrjuje tudi z našim povezovalnim odnosom z blizu 100 strateškimi in tihimi partnerji. Slednji nam pomagajo pri organiziranju, financiranju, promociji, obveščanju in pridobivanju naših udeležencev, pa tudi pri izvajanju aktivnosti in dogodkov na številnih lokacijah.

Lansko pomlad nas je na kratko ustavila razglašena epidemija novega korona virusa. Previdnim začetkom prehajanja na izobraževalne aktivnosti na daljavo so sledile vse bolj izpopolnjene rešitve. Ko smo se po dobrem letu vračali k izvedbam v živo, smo vsi olajšano zadihali. Željni pestrih vsebin so udeleženci našo ponudbo sprejeli odprtih rok. Potrdili smo, vsi skupaj, da smo sposobni kljubovati in se uspešno spopasti s povsem drugačnimi, nepričakovanimi izzivi.

Poleg pestre ponudbe izobraževalnih aktivnosti ter informiranja in svetovanja uporabnikom smo našo ponudbo zaokrožili še z izjemnimi dogodki kot so slikarske in fotografske razstave ter na povabilo ministrstva sodelovali na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu in na Otroškem bazarju v Tivoliju.

Tokrat smo na ogled postavili razstavo likovnih del članov LKD Mavrica iz Novega mesta. Rdeča nit večgeneracijske likovne delavnice je bila Mavrična impresija, ki jo je usmerjal novomeški slikar Jože Kotar. Vtise vsakdanjega življenja, vedut in narave, so ljubiteljski slikarji preko svojih čustev, s hitrimi potezami, nanašali na platna večjih formatov v akrilni tehniki. Pri tem jih ni smelo zanimati natančno slikanje objektov in predmetov, temveč so jih slikali kot pojave, obrise ali pa samo delno nakazali realistično zasnovo z dodano barvno iluzijo globine, prostora, ki »lomi« barve s katerimi so dosegli dejanski občutek svetlobe. S temnimi barvnimi potezami so dobili reze ali delitev objektov, z barvnim pikanjem in črtkanjem pa občutek živosti oz. premikanja objektov.

Otvoritev slikarske razstave

Prireditev je spremljal kulturni program. Celotno srečanje smo sooblikovali zaposleni na projektu in zunanji sodelavci projekta.

Glasbena točka

Zahvala številnim organizacijam, institucijam, društvom in podpornim članom mnogih skupnosti, občinam, prostovoljcem in izvajalcem, da danes lahko govorimo o izjemnih številkah, predvsem pa o zadovoljnih uporabnikih, udeležencih, ki so jim aktivnosti projekta namenjene.

Grajski pavilijon Hudičev turn

Projekt sofinancirata MDDSZ in ESS, občine zagotavljajo brezplačne prostore in del sredstev za delovanje centra.

 

vsi logotipi

 

Mag. Gabi Ogulin Počrvina  je organizatorica izobraževanja odraslih, svetnica in vodja projekta Večgeneracijski center Skupaj.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več