Skip to main content
Blog
Blog

Vrednotenje kompetenc, pridobljenih s prostovoljnim delom – vključno z evropsko krepitvijo ekip!

Zamisel o izvedbi projekta za vrednotenje kompetenc, pridobljenih s prostovoljnim delom se je porodila iz predane prostovoljne pomoči tisočim beguncem, ki so leta 2015 in 2016 prišli v Evropo. Rezultati projekta so zdaj na voljo strokovni javnosti, ravno tako dragocene pa so tudi človeške izkušnje sodelovanja, ki jih je pridobila evropska ekipa ob delu na tem projektu.

O avtorici: Karin Drda-Kühn je direktorica strokovnega združenja Kultur und Arbeit e.V. (»Kultura in delo«) v nemškem Bad Mergentheimu in koordinatorica projekta ERASMUS+ »ValCoVol – Validation of Competences Acquired in Volunteering«. Kot ena od evropskih ambasadork ženskega podjetništva meni, da je ključnega pomena, da se kvalifikacije iz prostovoljnega dela na trgu dela upoštevajo in priznajo.

Erfahrungsbericht zum Projekt ValCoVol

 

Zamisel o izvedbi projekta za vrednotenje kompetenc, pridobljenih s prostovoljnim delom se je porodila iz predane prostovoljne pomoči tisočim beguncem, ki so leta 2015 in 2016 prišli v Evropo. Rezultati projekta so zdaj na voljo strokovni javnosti, ravno tako dragocene pa so tudi človeške izkušnje sodelovanja, ki jih je pridobila evropska ekipa ob delu na tem projektu.

Zelo dobro se spominjam tistega dne julija 2016, ko smo prejeli odobritev podpore za projekt K2 v okviru ERASMUS+ o izmenjavi dobrih praks. Našo ekipo je takrat sestavljalo 12 strokovnjakov in strokovnjakinj za izobraževanje iz šestih evropskih institucij v Nemčiji, Avstriji, Sloveniji, na Slovaškem in Češkem. Deloma smo se že poznali, deloma smo se našli preko spletnih poizvedb. Združevalo nas je veselje zaradi velike priložnosti, da se bomo 18 mesecev lahko posvečali temi, ki smo jo v luči prostovoljnega dela za begunce, ki so leta 2015 in 2016 dosegli Evropo, ocenili za izredno pomembno. Za imenom projekta ValCoVol - Validation of Competences Acquired in Volunteering (»Vrednotenje kompetenc, pridobljenih s prostovoljnim delom«) se skriva naša odločna volja, da se za vse, ki so bili vključeni v prostovoljstvo, ustvari dodana vrednost iz neformalnega in priložnostnega učenja.

Danes, približno 22 mesecev pozneje, smo ponosni na rezultate svojega dela (zaradi katerih smo bili primorani opraviti marsikatero prostovoljno delo) in osebne odnose, ki so ob tem nastali, ter prerasli v veliko več od tega, kar sicer imenujemo »sodelovanje«.

 

Kaj se je torej v teh 18 mesecih zgodilo in kako je lahko naš projekt koristen tudi za druge institucije?

Na platformi ValCoVol je na voljo pregled projektov, pobud in načinov potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja v prostovoljstvu. Opredelili smo 39 dobrih primerov, ki predstavljajo najrazličnejša orodja, modele in sisteme.

Namen spletnega foruma je mreženje ter izmenjava izkušenj in dobrih praks. Na platformi so predstavljena različna interaktivna spletna mesta, med drugim tudi večjezična e-platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE), ki ima svojo lastno podstran o neformalnem in priložnostnem učenju. Poleg tega platforma ValCoVol priporoča tudi uporabo drugih elektronskih orodij: na desni strani platforme obiskovalci najdejo povezavi do dveh orodij za komunikacijo – Google Prevajalnik in Prevajalnik Skype Translator – vključno z videom z navodili za uporabo Prevajalnika Skype Translator. 

Predloga Potrdilo o ključnih kompetencah v šestih evropskih jezikih, ki jo uporabniki lahko enostavno izpolnijo, kompetenc prostovoljcev ne opisuje, temveč jih opredeljuje. Prostovoljne organizacije in prostovoljci jo lahko izpolnijo skupaj. Namen predloge je delodajalcem podati izčrpen opis kompetenc, ki jih je kandidat/ka pridobil/a v okviru prostovoljnega dela.

Na isti strani obiskovalci najdejo tudi Predlogo avstrijskega zveznega ministrstva za delo, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov (na voljo samo v nemškem jeziku).

Bela knjiga za priznavanje kompetenc, pridobljenih s prostovoljnim delom, nudi pregled trenutnih razmer v partnerskih državah in predstavlja pobude, projekte in gradiva z razlagami v šestih jezikih partnerstva.

 

Kaj nas je najbolj navdušilo?

Slovenski partner INTEGRA  in slovaški partner QUALED sta iz svojih nacionalnih okolij predstavila zelo veliko dobrih primerov, ki so bili ostalim partnerjem v navdih in ki so jih tudi presenetili v zvezi z vsem, kar na področju vrednotenja neformalnih in priložnostnih znanj že obstaja in kako deluje. Še posebej impresivno je dejstvo, da v slovenskem izobraževalnem sistemu učenci od osnovne šole naprej vodijo evidenco svojih prostovoljnih dejavnosti, kar se nadaljuje skozi celo življenje v povezavi z delovnim življenjem. To je bilo zagotovo v velik navdih vsem materam in očetom v naši ekipi!

Nemško združenje Kultur und Arbeit in avstrijsko društvo ECC sta iz svojih držav predstavila veliko primerov, katerim pa še ni uspelo doseči uradne potrditve.  

V tem kontekstu sta se predvsem češka KTP in italijanska partnerska institucija LiberEtà del Fvg lahko veliko naučili.

 

Kako sami ocenjujemo rezultate tega projekta?

Projekt ValCoVol – po našem mnenju – strokovni javnosti prikazuje, da se s to temo vsebinsko ukvarjamo in da se morajo prizadevanja za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja nadaljevati. Pri tem se zavzemamo za prožne in prepustne učne in življenjske poti ter in za spodbujanje raznolikosti pri neformalnem izobraževanju. Naš projekt je nenazadnje razkril, da si moramo še naprej prizadevati za izboljšanje dostopa, udeležbe in prispevka prikrajšanih oseb k trga dela. V vseh naših primerih dobrih praks je konec koncev šlo za izboljšanje osnovnih in medpredmetnih spretnosti, kajti prostovoljstvo predstavlja tipično obliko neformalnega izobraževanja, ne glede na starost, socialni status in stopnjo izobrazbe.

 

Kot partnerstvo in posamezniki smo od projekta ValCoVol ogromno odnesli ...

Preko številnih (novih) kontaktov na regionalni, državni in evropski ravni so naše institucije postale bolj prepoznavne in se ponudile kot prihodnji projektni partnerji. Razširili, posredovali in evidentirali smo svoje strokovno znanje. V partnerstvu smo se bolje spoznali in se naučili medsebojnega spoštovanja – nastala so prijateljstva. Naše partnerstvo je po zaključku projekta dobilo občutek, da smo pravzaprav šele za začetku dejanskih možnosti, ki jih projekt nudi:

  • Primeri dobrih praks iz Slovenije in Slovaške si zaslužijo širše objave, nenazadnje tudi zato, da se pokaže, kako v luči tekoče razprave o potrjevanju prostovoljnega dela ravnati s kompetencami iz neformalnega in priložnostnega učenja.
  • Želimo si, da bi se o predlogi s ključnimi kompetencami posvetovali s še več podjetniki/podjetnicami, ki bi podali svoje mnenje. Prve tovrstne pogovore smo sicer že izvedli, toda menimo, da je do te zadeve treba pristopiti sistematično, tako da se preko trgovinskih in gospodarskih zbornic držav partneric, podjetniških združenj ter številnih podjetniških pobud izvede strategijo za razširjanje.
  • Z materiali, ki smo jih razvili, se želimo vključiti v javno razpravo v Nemčiji o pomanjkanju usposobljene delovne sile: Z večjim upoštevanjem neformalno in priložnostno pridobljenih kompetenc (v Avstriji in Nemčiji predvsem s priznanim postopkom njihovega potrjevanja), vidimo tudi v tem eno orodje za reševanje težave pomanjkanja strokovnih kadrov.

Edina pomanjkljivost: Konec projekta z vsemi nujnimi administrativnimi in vsebinskimi postopki je sovpadal z datumom prijave na program ERASMUS+ v letu 2018, kar je pomenilo, da nam poleg zaključka projekta ni uspelo vložiti še prijave za strateško partnerstvo za inovacijski projekt. Gotovo pa naslednjič, prepričano smo namreč: never change a winning team!

Logo Projekt ValCoVol

Kofinanziert durch das Programm Erasmus+ der Europäischen Union
Login (3)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več