Skip to main content
Blog
Blog

Usposabljanje strokovnih delavcev večgeneracijskih centrov

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS) je prostovoljno, nevladno in neprofitno združenje javnih organizacij za izobraževanje odraslih (IO) v Sloveniji, ki je z aktivnostmi projekta večgeneracijskih centrov vključeno tudi v program Erasmus+. Več o dvoletnem projektu mobilnosti strokovnega osebja, si lahko preberete v tem prispevku.

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS) je prostovoljno, nevladno in neprofitno združenje javnih organizacij za izobraževanje odraslih (IO) v Sloveniji, ki je bilo ustanovljeno za uresničevanje skupnih interesov in potreb svojih članov. Vanjo je trenutno vključenih 10 članic - organizacij za izobraževanje odraslih, ki so dolgoročno usmerjene v zagotavljanje podpore odraslim pri osvajanju znanj, spretnosti ter  splošnih kompetenc, ki jih posameznik potrebuje za uspešno vključevanje v družbo. Pri svojem delu glavno pozornost namenjamo ranljivim ciljnim skupinam, katerim so namenjanje tudi aktivnosti Večgeneracijskih centrov (VGC) ki delujejo pri članicah ZiSS.  Cilj VGC je zagotavljanje različnih vsebin in aktivnosti za prejemnike socialne pomoči, socialno izključene mlade odrasle, starejše, starše s slabše razvitimi starševskimi kompetencami, mlade odrasle s posebnimi potrebami, priseljence in migrante, Rome ter invalide.

S projektom Erasmus+ KA1"Usposabljanje zaposlenih v Večgeneracijskih centrih" želimo povečati vključenost in kakovost ter evropsko primerljivost aktivnosti namenih povečevanju socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin odraslih v projektih VGC. Mobilnosti in ostale aktivnosti projekta so namenjene osebni in strokovni rasti zaposlenih, kar je pogoj za izboljšanje kvalitete dela z odraslimi pripadniki ranljivih ciljnih skupin v aktivnostih v katerih razvijajo kompetence za večjo  socialno vključenost ter za dvig prepoznavnosti in ugleda organizacij za IO - članic ZiSS.

Dvo-letni projekt mobilnosti je namenjen vodjem dejavnosti VGC v članicah ZiSS, ki vključuje dve tedenski mobilnosti za 10 vodij dejavnosti VGC v dveh EU državah z prepoznano dobro prakso na predmetnem področju. V letu 2018 zaradi prepoznanih dobrih praks pri delu s prejemniki socialnih pomoči, starši z manj razvitimi starševskimi kompetencami ter mlajšimi odraslimi s posebnimi potrebami, načrtujemo izvedbo tedenske  mobilnost na Irskem. V prihodnjem letu pa zaradi prepoznanih dobrih praks pri delu s priseljenci in migranti, izvedbo tedenske mobilnost v Nemčiji.Projekt bo doprinesel  k strateškemu razvoju tako dejavnosti VGC  kot tudi vseh ostalih aktivnosti, ki jih članice ZiSS izvajajo za  ranljive ciljne skupine odraslih.

 

 

Mag. Maja Radinovič Hajdič je predsednica Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije in direktorica Ljudske univerze Jesenice. V izobraževanju odraslih dela že 30 let.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več