Skip to main content
Blog
Blog

Šport: ključno subverzivno orodje za učenje

EPALE tematski koordinator, Andrew McCoshan, je preučil projekte, sofinancirane v okviru Programa Erasmus+ in spoznal različne vloge športa, kot sredstva za izobraževanje odraslih.

Sports in adult learning Projects

 

Tematski koordinator EPALE, Andrew McCoshan, je preučil projekte, sofinancirane v okviru programa Erasmus+ in spoznal različne vloge športa, kot sredstva za izobraževanje odraslih.​

 

»Moč športa je preprosto ogromna. Življenja ljudi lahko spremeni na številne načine. Lahko pomaga izboljšati osebno zdravje, pomaga pri razvoju sposobnosti za timsko delo in pomaga tudi najbolj upornim mladim pri usvajanju discipline. Šport tudi združuje ljudi in skupnosti. Športi, kot je nogomet, so tudi »univerzalni jezik«, ki je skupen vsem kulturam, kjer panogo, pravila in norme že dobro razumejo. Šport lahko tudi navdihuje, tako ekipe kot posameznike, in pomaga ustvariti občutek dosežka, ki ga lahko nadgrajujemo, teden za tednom in leto za letom.«

Zato Erasmus+ projekt Šport za spremembe (Sport for Change) spretno zajema koristi športa. Kako lahko to uporabimo z vidika učenja? Projekti Erasmus+ nudijo odgovore na treh ključnih področjih.

 

Grafična shema: Ključne koristi športa pri učenju

Projects with sports in adult learning

 

Šport kot sredstvo za razvoj spretnosti

Najprej projekti zelo dobro prikazujejo, kako lahko port uporabimo pri razvoju širokega nabora spretnosti: 

 

Šport kot subverzivno orodje za učenje

Šport ima moč, da odpre učenje za tiste, ki se sicer ne bi vključili v izobraževanje. S tega vidika lahko nanj gledamo kot suberzivno pozitivno silo, ki spodbuja ljudi k usvajanju novih spretnosti, ne da bi se tega sploh zavedali. To se močno odraža v projektih Erasmus+, ki so pogosto namenjeni mladim iz okolij z manj možnostmi, ki v šoli morda niso imeli pozitivnih izkušenj, in starejšim, ki že več let niso sodelovali v formalnem izobraževanju, ter ekonomsko neaktivnim odraslim. Druge ciljne skupine vključujejo družine in invalide ter njihove skrbnike. Projekt Omogočeni mediji (Enabled Media) ugotavlja, da številni invalidi niso seznanjeni s priložnostmi, ki jih imajo na voljo in da »čeprav so zaradi invalidnosti stvari težje, zaradi tega še niso nemogoče […] invalidi lahko v športu sodelujejo in dosegajo rezultate ter uživajo v občutku, povezanim z doseganjem.« Projekti so namenjeni tudi mladinskim delavcem, trenerjem, prostovoljcem in drugim, ki nudijo podporo. Kot navaja projekt Šport za spremembe (Sport for Change): »Prostovoljstvo je […] odličen način za vključevanje in ponovno vključevanje odraslih v formalno in priložnostno učenje. Šport in prostovoljstvo v športu sta pomembni orodji za vključevanje skupin, ki so se oddaljile od splošnega formalnega učenja.«

 

Šport kot neformalno učenje par excellence

Šport omogoča vključevanje najrazličnejših organizacij v načrtovanje in izvajanje učenja, ki ne vključuje samo zavodov za izobraževanje odraslih, ampak tudi nevladne organizacije civilne družbe, športne klube in visokošolske institucije. To je del moči, ki jo ima šport. Organizacijam s širokim naborom spretnosti in strokovnega znanja omogoča skupno sodelovanje.

Glede na svojo pozitivno subverzivno vlogo, so neformalne učne metode skupne projektom Erasmus+ na področju športa. Projekti pogosto poudarjajo metode, kot so:

  • učenje s poskušanjem;
  • vzajemno učenje;
  • skupinske razprave;
  • predstavitve;
  • prebijanje ledu;
  • igre;

ter dejavnosti, ki spodbujajo razmišljanje udeležencev o tem, kaj se je zgodilo med športno dejavnostjo, npr. nestrpno vedenje.

Projekti na področju športa poudarjajo duševno/miselno ter telesno/fizično razsežnost učenja. Projekt MEMTRAIN povezuje telesno in miselno vadbo za spodbujanje zdravega staranja in razvoja spomina za starejše odrasle. Projekt Spodbujanje aktivnega vključevanja v športu (Promoting Active Engagement In Sports) uporablja tradicionalni karate kot metodo za vadbo oseb, starejših od 55 let, pri čemer poudarja koristi v smislu potrpljenja, ravnotežja, koordinacije, moči, mobilnosti in samozavesti.

Šport kot sredstvo za učenje nudi številne priložnosti. Ljudem omogoča usvajanje spretnosti z neformalnimi metodami in v neformalnih učnih okoljih ter v učenje vključuje številne ljudi, ki niso nikoli razmišljali o priložnosti in vključitvi v programe formalnega  izobraževanja. Kakšne izkušnje pa imate vi?


 

Andrew McCoshan dela na področju vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja že več kot 30 let. Več kot 15 let je izvajal študije in evalvacije za EU, pred tem pa je bil zaposlen kot svetovalec v Združenem kraljestvu. Andrew trenutno deluje kot neodvisni raziskovalec in svetovalec ter višji raziskovalni sodelavec pri Educational Disadvantage Centre (Center za prikrajšanost v izobraževanju) na Univerzi Dublin City na Irskem.

Login (7)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več