Blog
Blog

Šest ključnih kompetenc za učenje za življenje v poznejših letih in dejavno staranje

Socialna vključenost starejših je ena vodilnih politik Evropske komisije. V preteklih programskih obdobjih in v številnih instrumentih in programih financiranja EU so ga nenehno spodbujali. Na ta način je bilo mogoče izpostaviti številne vidike, ki lahko prispevajo k širokemu prepoznavanju družbene in kulturne vrednosti ohranjanja starejših članov naših skupnosti dejavnih in polno vključenih v trajnostni razvoj naše družbe.

The six key competencies for life learning in later life and active ageing.

Socialna vključenost starejših je ena vodilnih politik Evropske komisije. V preteklih programskih obdobjih in v številnih instrumentih in programih financiranja EU so ga nenehno spodbujali. Na ta način je bilo mogoče izpostaviti številne vidike, ki lahko prispevajo k širokemu prepoznavanju družbene in kulturne vrednosti ohranjanja starejših članov naših skupnosti, dejavnih in polno vključenih v trajnostni razvoj naše družbe. Pred nekaj leti sem imel – zahvaljujoč izvedbi zelo učinkovitega projekta, ki ga je financiral program EU Vseživljenjsko učenje  in je bil namenjen vključevanju starejših ljudi s kritično analizo evropske kinematografije in praktičnih filmskih izkušenj (CINAGE – European Cinema for Active Ageing) – priložnost sodelovati pri identifikaciji in analizi šestih najpomembnejših kompetenc za dejavno staranje. V želji, da bi člane skupnosti EPALE navdihnil in pritegnil k aktivnemu sodelovanju v naslednji razpravi na temo socialne vključenosti starajoče populacije in medgeneracijskega učenja, sem zbral zgodbe o uspehu in dobre prakse, ki jih je Komisija kot take uradno priznala v okviru programa Erasmus+. Predstavljam jih pod naslovi šestih kompetenc.1.    Učenje

Vključuje priložnosti za sodelovanje pri učenju v poznejših letih, vključno s samostojnim učenjem, priložnostmi za posodabljanje ali razvijanje veščin, ustvarjalnimi možnostmi učenja in usposabljanjem na področju novih tehnologij.

Old Guys Say Yes to Community je projekt Erasmus +, ki želi spodbuditi vključevanje starejših v učne in izobraževalne dejavnosti. To bi pozitivno vplivalo na njihovo počutje, zdravje in socialno življenje. Omenjeni dvoletni projekt ima veliko različnih rezultatov in platformo s prosto dostopnimi izobraževalnimi viri (OER), kjer lahko najdete učna gradiva za starejše moške2.    Delovanje v civilni družbi in skupnosti

Nanaša se na dejavnega starejšega državljana, ki sodeluje v prostovoljnih ali plačanih dejavnostih, ki koristijo posamezniku in družbi. Skupnost, v katero posameznik prispeva, je lahko družina, lokalna služba, soseska, mesto, regija, narod ali svetovna skupnost. Državljanska dejavnost lahko prispeva tudi k medgeneracijski koheziji.

Primer dobre prakse je projekt Mobility Scouts, katerega namen je vključiti starejše moške in ženske v procese odločanja ter jim omogočiti in opolnomočiti, da kot koproducenti prispevajo k ustvarjanju starosti prijaznih okolij in storitev. Partnerji v projektu so razvili spletni tečaj usposabljanja, ki je na voljo v petih različnih jezikih in nudi osnovne informacije, navdihujoče primere in praktična orodja za sodelovanje pri ustvarjanju starosti prijaznih okolij. 3.    Zdravje

Ta kompetenca zadeva ohranjanje dobrega počutja v starejših letih, ki ima fizični, duševni in socialni vidik. Življenjski slog, kakovost storitev in podpora ter priložnost za socialne povezave, oskrba in varnost lahko vplivajo na zdravje in počutje. Ker je zdravje ena izmed najbolj zastopanih tem v projektih Erasmus +, namenjenih starejšim, je razlog, da sem za primer dobre prakse izbral Vivifrail, osredotočen na dejstvo, da celoten projekt temelji na ideji, da je zdravje starejših treba meriti glede na to, kako dobro deluje, in ne kot bolezen, ki določa pričakovano življenjsko dobo, kakovost življenja in vire ali oblike podpore, ki jih potrebuje posamezna populacija. Poleg tega so spletni viri, ki jih je pripravilo partnerstvo Vivifail, na voljo v 11 jezikih EU in jih trenutno uporablja več kot 5000 zdravstvenih delavcev, ki dosežejo več kot 15.000 prebivalcev. 4.    Čustvena kompetenca

Vključuje ohranjanje avtonomije in dostojanstva v starejših letih ter zagotavljanje in prejemanje pomembnih socialnih in čustvenih povezav, oskrbe in podpore tako doma kot v skupnosti.

Handling Multiculturality in Care je še en zelo koristen projekt, ki obravnava kombinacijo demografskih in medkulturnih izzivov. Neposredno sodelovanje negovalcev pri sooblikovanju lastnega gradiva za usposabljanje, vključevanje poklicnih akterjev v dejavnosti usposabljanja in zelo tesno sodelovanje med poklicnim življenjem in izobraževanjem pri splošnem razvoju in načrtovanju pedagoškega dela so razlogi, da ta projekt velja za enega najpomembnejših na področju čustvene kompetence.5.    Finančno/ekonomska kompetenca

Zajema vidike gospodarskega okolja, ki imajo poseben vpliv na dejavno staranje in varnost. Z drugimi besedami, dohodek, možnosti za delo in socialna zaščita npr. pokojnine in drugi dodatki. Kaj pa  Warehouse of Opportunities? Zbirka sredstev in virov, kjer lahko starejši od petdeset let najdejo orodja, ki jim bodo pomagala organizirati življenje in uresničiti prihodnje načrte. Takšna orodja bi lahko uporabili za pridobivanje novih veščin in izpolnitev svojega življenja, začetek nove kariere, ustanovitev podjetja, iskanje novih prijateljev ali pregled njihovega finančnega stanja. To je glavni rezultat projekta Catch the Ball, ki si skupaj z Academy of Opportunities prizadeva izpolniti potrebe ljudi v tretjem življenjskem obdobju in jim tako omogočiti najti nove načine in sredstva za razvoj in rast, tako da bodo njihova zadnja leta življenja dejavna in prijetna.6.    Tehnološka kompetenca

Vključuje dostop do tehnologije in njeno uporabo, vključno z računalniki, mobilnimi telefoni in aplikacijami – za družabno mreženje, e-komunikacijo in e-učenje. Nanaša se tudi na podporne tehnologije, na primer za mobilnost za ohranjanje dejavnega staranja; ali za pridobitev oskrbe za podporo neodvisnosti, na primer teleoskrba. Znotraj zadnjega področja kompetenc velja omeniti AcTive project, katerega splošni cilj je razviti gradiva za usposabljanje, ki bodo posebno pozorna na posebne potrebe ljudi, ki nimajo izkušenj z uporabo naprav, ki temeljijo na IKT (npr. pametni telefoni ali klic v sili). Ta gradiva za usposabljanje lahko uporabljajo vrstniki, prijatelji in družina, pa tudi profesionalni uporabniki za odgovor na vprašanja in dokazovanje koristi, ki jih tehnologija ponuja za podporo vsakdanjemu življenju. Gradivo za usposabljanje podpira spletna platformaSpletni dnevnik je prevedla Mateja Pečar, zaposlena na Andragoškem centru Slovenije, kjer deluje na področju promocije vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja tako doma kot v tujini.

Login (29)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več