Skip to main content
Blog
Blog

Projekt WELLy in nova znanstvena monografija z naslovom Analysis of the State of the Art on Work Well-being

Projekt WELLy je bil razvit z namenom spodbujanja proaktivnega pristopa in poudarjanja vloge menedžerjev pri zmanjševanju slabega počutja pri zaposlenih. To je kompleksen projekt z inovacijskimi dejavniki, ki ga sestavljajo najsodobnejše tehnike in spoznanja s področij, kot so ravnanje s človeškimi viri, psihologija, vodenje, organizacijsko vedenje, komunikacija in prenos znanja ter andragogika.

Zadnje čase opažamo, da je dobro počutje v središču pozornosti. Definicij dobrega počutja je veliko, vendar se lahko strinjamo, da v osnovi to pomeni kakovost življenja posameznika. Dobro počutje se ne sme uporabljati kot kliše, temveč kot koncept proaktivne zdravstvene kulture posameznika, ki vpliva na kakovost njegovega življenja. Meja med poklicnim in zasebnim življenjem postaja vse tanjša, potreba po dobrem počutju pa je vse večja. Ker večino dneva preživimo v službi, moramo skrbeti za svoje dobro počutje. Obstajajo trdni dokazi, da je dobro počutje zaposlenih ključnega pomena za splošen organizacijski uspeh. Vedno več je literature, ki raziskuje povezavo med organizacijskim vedenjem in počutjem zaposlenih, njeno dosledno sporočilo pa je, da je način ravnanja z zaposlenimi ključni dejavnik njihovega zdravja in dobrega počutja in posledično vpliva tudi na dolgoročno "zdravje" organizacije.

Projekt WELLy je financiran in podprt s strani Evropske komisije in koordiniran s strani Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu. Projekt je bil razvit z namenom spodbujanja proaktivnega pristopa in poudarjanja vloge menedžerjev pri zmanjševanju slabega počutja pri zaposlenih. WELLy je kompleksen projekt z inovacijskimi dejavniki, ki ga sestavljajo najsodobnejše tehnike in spoznanja s področij, kot so ravnanje s človeškimi viri, psihologija, vodenje, organizacijsko vedenje, komunikacija in prenos znanja ter andragogika. Takšen celovit večplastni pristop črpa strokovno znanje in podporo iz omenjenih področij ter zahteva razvoj okvira z inovacijami in avantgardnim znanjem, ki bo zasnovan za določitev ključnih kompetenc, potrebnih za profil menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu (tj. menedžerjem, ki se osredotočajo na dobro počutje zaposlenih).

Partnerji projekta so:

WELLy je razdeljen na štiri glavne projektne aktivnosti: na podlagi  (1) ugotovitev pridobljenih iz analize stanja o počutju na delovnem mestu bomo (2) opredelili strokovni profil menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu in vzpostavili usposabljanje za le-tega, kar bo zagotovilo (3) usposabljanje menedžerjev za dobro počutje na delovnem mestu in po uspešnem zaključku tudi (4) postopek certificiranja za nov profil menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu na ravni EU, s (5) končno zbirko dokazil in priročnikom za menedžerje za dobro počutje na delovnem mestu.

Projekt WELLy se je začel septembra 2019 in se bo zaključil konec avgusta 2022. Projektni partnerji vsakodnevno intenzivno delajo na projektu in so do sedaj tudi že zaključili prvo projektno aktivnost, analizo stanja o počutju na delovnem mestu, ki je izšla v obliki znanstvene monografije z naslovom Analysis of the State of the Art on Work Well-being.

Analiza stanja o počutju na delovnem mestu je bila razvita in narejena kot osnova za vse nadaljnje projektne aktivnosti. Analiza vključuje mednarodni pregled literature in zbirko študij primerov organizacij EU, ki uporabljajo orodja ter pravila za ravnanje in zagotavljanje dobrega počutja v organizacijah. Na podlagi teh rezultatov so bili razviti instrumenti za izvedbo raziskave z delodajalci in zaposlenimi o dobrem počutju pri delu. Analiza (na voljo tukaj) je sestavljena iz multidisciplinarnih in na dokazih temelječih vsebin, na katerih temeljijo projektne aktivnosti in služijo tudi kot prenosljiv izdelek za v katerokoli delovno okolje. Analiza določa tudi merilo za organizacije v Evropi, saj je v njej zbrana obsežna mednarodna literatura in terenske analize. Prav tako predstavlja tudi najboljše prakse, ki se trenutno pojavljajo v Evropski uniji.

Katere kompetence so potrebne za menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu? Analiza je razkrila naslednje: komunikacija, analitično in kritično mišljenje, vzpostavljanje odnosov, strateško in organizacijsko vodenje, čustveno vodenje, andragogika, metodologije prenosa in podpore znanja, upravljanje invalidnosti in raznolikosti kot tudi obvladovanje stresa in delovna sreča. Zanimivo je, da so rezultati raziskav pokazali, da je kompetenca komuniciranja ključnega pomena, ne le v smislu komuniciranja z zaposlenimi, temveč tudi kot posrednika med zaposlenimi in menedžerji. Pomembne so tudi digitalne kompetence in znanje uporabe takšnih tehnologij za ustrezno izražanje idej ter usposobljenost za ravnanje z zdravjem in varnosti zaposlenih, ne samo na delovnem mestu, temveč tudi pri delu na daljavo ali pametnemu delu, zlasti s sodelovanjem ekip na daljavo. Vedenje, kako pri zaposlenih spodbuditi občutek pripadnosti in zmanjšati občutek izoliranosti, s spodbujanjem organizacijske podpore in team buildinga, bi bilo prepleteno.

Na koncu moramo opozoriti še, da je svetovna pandemija, ki se je zgodila v začetku leta 2020, ustvarila scenarij večje zapletenosti tako iz psihološkega kot tudi iz organizacijskega vidika. Po eni strani je pandemija resno ogrozila psihološko dobro počutje z naraščajočimi osebnimi nelagodji (tj. anksioznostjo, stresom, depresijo). Po drugi strani pa organizacije trpijo velike gospodarske izgube, zaradi katerih je njihova prihodnost negotova in s tem posledično tudi prihodnost zaposlenih. Dojemanje dobrega počutja s strani organizacij pred in med pandemijo je imelo drugačno dinamiko, na zbiranje podatkov in odzive pa je vplivala vrsta dejavnikov. Količina pridobljenih podatkov in vrsta odgovorov, predloženih pred in med pandemijo, sta vplivala na končne rezultate analize.

Vljudno vas vabimo, da za več informacij o projektu obiščete spletno stran projekta WELLy:  https://welly-project.eu/sl/domov/.

Vse zainteresirane, ki bi želeli izvedeti več o novem strokovnem profilu menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu, vabimo na konferenco, ki bo v mesecu juniju 2021. Za več informacij se obrnite na erasmus@fos-unm.si

 

Annmarie Gorenc Zoran je prodekanja na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu in vodja projekta WELLy: Predstavitev profila menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu za preprečevanje stresa, povezanega z delom in boj proti njemu.

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več