Blog
Blog

Projekt Erasmus+ KA1 Osnovna šola za odrasle

Osnovna šola za odrasle - učna mobilnost posameznikov

Osnovna šola za odrasle - učna mobilnost posameznikov

Osnovna šola za odrasle je za prebivalce Slovenije ustavna pravica. Program Osnovne šole za odrasle je pripravljen in prilagojen odraslim, ki jim ni uspelo zaključiti redne osnovne šole, izvajajo pa ga ljudske univerze. Da bi se v omenjenem izobraževalnem programu v prihodnosti čim bolje odzivali na potrebe in želje udeležencev programa osnovne šole za odrasle in pri tem dosegali sodobne zahteve izobraževanja odraslih kot tudi sledili evropskim smernicam, ki v središče postavljajo prav pridobivanje ključnih kompetenc, se 14 posameznikov iz različnih organizacij v Sloveniji odpravlja na učno mobilnost posameznikov v mesto Lyon, Francija. Učna mobilnost poteka v okviru projekta Erasmus+ KA1 Osnovna šola za odrasle.  

Korenite reforme po celotni vertikali

Vsekakor prenova tovrstnega programa terja svoj čas in tehten premislek. Tako glede usmeritve kot tudi izbranih metod. Program Erasmus+ s svojim programom učne mobilnosti bodisi posameznikov ali celotnega konzorcija omogoča tisto, kar se pri tehtnem premisleku za takšen korak najbolj potrebuje – ogled dobrih praks in pridobivanje znanj ter neposrednih vplivov na posameznike, na podlagi česar bi se izvedli tudi razvojni premiki znotraj organizacij. Ker je prenova tovrstnega izobraževalnega programa tako celovita in široka, je smiselno, da nova znanja pridobijo posamezniki na celotni vertikali izobraževalnega sistema – vse od krovne ustanove za izobraževanje odraslih pa do izvajalcev in tistih, ki so v stiku z udeleženci izobraževanja.

Francoski model – sistemska in zgodovinska pridobitev

Na področju pridobivanja temeljnega znanja in spretnosti odraslih je francoski model še posebej zanimiv. Iz tega razloga se na učno mobilnost v Francijo, katere sistem izobraževanja odraslih se opira na sistem socialnega partnerstva in sodelovanja vseh deležnikov, odpravlja 14 posameznikov iz različnih organizacij (Andragoški center Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, Razvojno izobraževalni center Novo mesto in Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje), ki predstavljajo pomemben del te vertikale. Na pot se odpravljamo 28. 11. 2021, v Franciji pa ostanemo 5 dni in tako pripomoremo k temu, da se najdejo boljši načini za razvoj, artikuliranje in uporabo spretnosti najbolj ranljivih in najmanj izobraženih skupin v državi. V Slovenijo bomo po mobilnosti prinesli primere dobre prakse tako na področju osnovne šole za odrasle kot tudi glede načinov in metod za ravnanje z ranljivimi ciljnimi skupinami ter validacijo že pridobljenih znanj. Rezultati in novo pridobljena znanja bodo kasneje preneseni na izvajalske organizacije v Sloveniji.

Bon Voyage!

Avtorica prispevka: Tina Ojsteršek, strokovna delavka na Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več