Blog
Blog

Poti sodelovanja v izobraževanju odraslih

Prizadevamo si, da bi krepili vezi med izobraževalci odraslih po Evropi, zato sodelujemo na mednarodnih dogodkih, gostimo kolege in se povezujemo.

Organizacije za izobraževanje odraslih (IO) si utiramo nove poti za krepitev prepričanja o pomenu vseživljenjskega pridobivanja spretnosti. Odrasli, ki se učimo, živimo kakovostneje, lažje se soočamo z izzivi sodobnega časa in premagujemo ovire, ki nam jih prinašajo okoliščine.

Pomlad v Sloveniji tradicionalno zaznamujejo Tedni vseživljenjskega učenja (TVU). Prizadevanja za tovrstno ozaveščanje so v tem obdobju v središču pozornosti tako nacionalnega koordinatorja Andragoškega centra Slovenije (ACS) kot tematskih in območnih koordinatorjev našega festivala učenja. Mednarodno sodelovanje, ki je pomembna priložnost za izmenjavo izkušenj, pa smo začeli že prej. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Darijan Novak z ACS sta se 9. marca po spletu udeležila srečanja, ki ga je organizirala irska ustanova za izobraževanje odraslih AONTAS.

Kolaž fotografij z AONTAS-ovega spletnega dogodka.

Učeči se v vlogi vodij

Na Irskem so namreč v tem času slavili svoj 16. Festival učenja. Program Učeči se v vlogi vodij (Learners as Leaders) je namenjen zagovorništvu IO. Posameznike, ki so s pomočjo učenja izboljšali svoje življenje, okrepili samozavest in odkrili pomen pridobivanja (novih) spretnosti, načrtno in sistematično vključujejo v promocijske dejavnosti. Za širjenje glasu jim nudijo usposabljanja za javno nastopanje, uporabo družbenih omrežjih, celo za pogajanja z odločevalci. Udeleženci programov samostojno organizirajo forume učečih se, na katerih delijo svoje izkušnje in drug drugega spodbujajo k delovanju in širjenju zavesti o pomenu učenja. Tak pristop nam je blizu, zato smo na sestanek s koordinatorji TVU povabili predstavnico organizacije AONTAS, da nam ga je prikazala podrobneje in s posameznimi primeri.

(Z)gradimo narod drugih priložnosti

Valižani se lahko pohvalijo s pomembno politično odločitvijo – v zakonodajo so vključili pravico do vseživljenjskega učenja ter na ministrstvu za izobraževanje in valižanščino oblikovali delovno skupino za IO. Konferenco z naslovom Building a Second Chance Nation, na kateri je kot glavni govorec nastopil minister Jeremy Miles, je organizirala ustanova Learning and Work Institute Wales. Sodelavko mag. Zvonko Pangerc Pahernik so povabili, naj predstavi naše aktualne izzive v IO ter nekaj primerov dejavnosti, ki bi lahko pomenile priložnosti za povezovanje. Slednjega se veselimo, saj si obetamo številne informacije, ki jih lahko uporabimo tudi v slovenskem prostoru. Sodelovanje z Valižani je namreč že v preteklosti obrodilo sadove. V TVU 2019 smo na ACS gostili njihove predstavnike in poskrbeli za mreženje njihovih in naših ambasadorjev učenja.

Obisk Valižanov leta 2019.

Pripovedovanje zgodb kot temelj povezovanja

Svojo željo po obisku dogodkov letošnjih TVU (9. maj–12. junij) v Sloveniji je izrazila članica tima za raziskovanje in komunikacijo pri irskem AONTAS Giuliana Peña. Da bi videla in doživela čim več, smo jo najprej peljali na teren, zadnji dan pa smo namenili seznanjanju z delom ACS, predvsem nacionalno koordinacijo TVU.

Kolaž fotografij z obiska v Šmarju pri Jelšah.

Povezali smo se z Jano Turk Šulc iz Knjižnice Šmarje pri Jelšah. V istem časovnem okviru so namreč gostili partnerje projekta Zgodbe lepšajo življenje iz Litve in Češke. Zamisel se je izkazala za odlično, saj smo se jim vodja projekta TVU mag. Zvonka Pangerc Pahernik, irska gostja in avtorica prispevka gladko priključile. Program je bil izjemno barvit in zanimiv; obiskovalci so imeli priložnost videti znamenitosti Obsotelja in Kozjanskega, ki jih ne pozna marsikateri domačin. Vse to so nam ilustrirali skozi zgodbe – o nastanku in poimenovanju krajev Podsreda, Podčetrtek in Kozje, tamkajšnjem šolskem muzeju, ki so ga postavili ob 200-letnici šolstva v kraju. Obiskali smo lokalne knjižice in Grad Podsreda, zapel nam je Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli. Nagovarjali so nas župani, neprikrito ponosni na lokalne znamenitosti, predvsem pa na ljudi, ki gradijo njihove skupnosti. Tudi ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina si je kljub obilici dela in dejstvu, da smo se najavili v zadnjem trenutku, za nas vzela več časa, kot je sprva načrtovala.

Kolaž fotografij z obiska v Šmarju pri Jelšah.

Kulturna dediščina je pomemben sestavni del slovenskih krajev. Številni posamezniki so se s svojim življenjem in delom vpisali v zgodovino. Eden takih je bil nedvomno šmarski župnik dr. Matej Vrečer, ki je v obdobju 1743–1753 postavil Kalvarijo. Pot po njej se začne že v Muzeju baroka, ki hrani originalne kipe in druge segmente veličastne postavitve.

Dogodkov TVU ni bilo mogoče spregledati

Po vseh krajih so nas pozdravljali lepi zeleni plakati, ki so vabili na dogodke TVU. Na posebno slovesnost smo se odpeljale na sever – na Ravne na Koroškem. Lokalna LU je 'mlad' koordinator – šele tretje leto zapored – vendar vsako leto preseneti z novimi promocijski pristopi. Odprtje TVU zaznamujejo s kulturnim programom. Predstavijo ambasadorja učenja, ki je v različnih pogledih zgled za druge. Letos je ta čast pripadla energični, simpatični pesnici in slikarki Mirjam Senica. »Kljub jezikovni oviri sta bili njena gracioznost in modrost zelo očitni,« je o osrednji osebi tega dogodka zapisala naša irska gostja. V predstavitvenem intervjuju je Mirjam razkrila svoje številne talente, predvsem pa svojo radovedno naravo. Ta jo vodi k številnim novim spoznanjem. (Spo)znanje več pa je bilo tudi geslo TVU na Ravnah.

Kolaž fotografij z obiska na Ravnah na Koroškem.

Giuliano smo v petek, zadnji dan študijskega obiska, poslali na ogled Ljubljane. Še prej smo ji predstavili delovanje ACS, predvsem izbiro zglednih učečih se. Zadnji dve leti smo izbor vidnih posameznikov, ki so z učenjem izboljšali svoje življenje, preložili na lokalno raven in tako letos dobili 5 dobitnikov priznanj iz savinjske regije.

Nove zamisli za spodbujanje glasu učečih se

Giuliana je študijski obisk povzela kot »neverjetno izkušnjo, polno spominov za vse življenje«. Pripovedovanje zgodb se ji zdi odličen pristop k spodbujanju glasu učečih se. Veseli se prihodnjih priložnosti za vključevanje strategij, ki jih je spoznala. Svoje doživljanje je opisala v prispevku v e-Novičkah ACS.

Tudi zame je bil njen obisk odlična izkušnja. Izboljšala sem svoje znanje angleščine, pridobila nenadejano strokovno zvezo v knjižnici, o krajih in ljudeh pa spoznala veliko več, kot bi ob zasebnem obisku. Giuliana je idealna obiskovalka – radovedna, potrpežljiva, željna novega znanja in izkušenj. To nam je z Zvonko skupno. Zato je bilo druženje za vse tri neprecenljivo.

Ana Peklenik je zaposlena v Promocijskem in informacijskem središču Andragoškega centra Slovenije, kjer se ukvarja s knjižnično-dokumentacijsko dejavnostjo in ureja spletno glasilo e-Novičke.

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Zajtrk z EPALE in Erasmus+ s praktičnimi primeri: ustvarjanje EPALE vsebin ter primeri uspešnih prenosov dobrih praks v redno delo

Tudi drugi letošnji zajtrk z EPALE bo spremljal Erasmus+ dan: izvedeli bomo, kako pogodbeniki programa Erasmus+ v redno delo svoje organizacije prenašajo novo znanje, kompetence, dobre prakse in druge novosti, ki so jih pridobili v okviru Erasmus+ projektov.

Več

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več