Blog
Blog

Podroben vprašalnik, ki te kar posrka in ne moreš nehati

Z akcijo »Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!« smo ozaveščali o pomenu razvitih temeljnih spretnosti v odrasli dobi.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Tematska obarvanost TVU omogoča pestrost dogodkov in predstavlja usmeritev koordinatorjem in prirediteljem pri snovanju prispevka k festivalu učenja. Leto smo imeli prvič priložnost kot posebno skupno temo izpostaviti akcijo »Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!«, ki smo jo zasnovali, da bi ozaveščali o pomenu ponotranjenja lastnih spretnosti za obogatitev življenja in motivacijo za nadaljnje učenje. Poznavanje naših temeljnih spretnosti nam pomaga tudi pri morebitni odločitvi za vključitev v nadaljnje/nadaljevalne formalne ali neformalne oblike učenja.

Na Andragoškem centru Slovenije (ACS) postopoma uresničujemo zamisel, smelo zapisano v eni od Belih knjig o izobraževanju odraslih, da bi moral imeti vsakdo možnost kadarkoli v življenju oceniti svoje spretnosti. To je še posebno pomembno po tem, ko je nacionalna raziskava spretnosti odraslih 2016 pokazala zaostanek Slovenije na področju spretnosti v mednarodnem merilu.

SVOS - citat udeleženke delavnice.

V ta namen smo v akciji »Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!« še posebej izpostavili spletni vprašalnik SVOSki omogoča individualno, anonimno in predvsem brezplačno ocenjevanje temeljnih spretnosti odraslih vseh starosti: besedilne in matematične spretnosti ter spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih.

Slika z delavnice SVOS.

Z vprašalnikom SVOS namreč omogočamo odraslim, da z zanesljivim in validiranim diagnostičnim inštrumentom ocenijo svoje temeljne spretnosti in takoj tudi dobijo vpogled v njihovo razvitost. V drugem delu vprašalnika pa lahko samoocenijo svojo vsakodnevno uporabo spretnosti, poklicne interese in svoj življenjski slog. Ker je to mednarodni inštrument, vendar validiran in prilagojen za Slovenijo, dobi posameznik v poročilih tudi vpogled, kam se z rezultati svojih spretnosti umešča v Sloveniji in mednarodno.

Vprašalnik SVOS je zastavljen tako, da naloge sproti prilagaja posameznikovim zmožnostim. Ker je spretnosti možno razvijati, ga odrasli, potem ko je določeno obdobje posvetil dvigu spretnosti, lahko ponovno reši in tako spremlja svoj lastni razvoj.

SVOS - citat udeleženca delavnice.

Posamezniki lahko do vprašalnika SVOS dostopajo v svojem lokalnem okolju na eni od 35 stalnih lokalnih točk SVOS po celi Sloveniji, kjer jim je na voljo pomoč strokovno usposobljenih svetovalcev pri reševanju in interpretaciji rezultatov.

Z namenom obveščanja, informiranja in spoznavanja z inštrumentom SVOS in njegovimi prednostmi smo v času od 6. septembra do 10. oktobra 2021 organizirali delavnice, predstavitve, pogovore, svetovanja in druge oblike sodelovanja z lokalnim prebivalstvom. Ljudske univerze, svetovalna središča, izobraževalni zavodi in centri ter druge izobraževalno-kulturne organizacije so v tem času na 31 različnih lokacijah po Sloveniji izvedli več kot 45 posebnih dogodkov, povezanih z ocenjevanjem spretnosti. Udeležilo se jih je več kot 1.100 obiskovalcev, od tega 170 udeležencev delavnic. Razdelili pa smo tudi preko 230 žetonov za reševanje spletnega vprašalnika. Kratke predstavitve vprašalnika SVOS so bile na voljo tudi na predstavitvenih prostorih oz. stojnicah, tržnicah znanja in Paradah učenja po različnih krajih Slovenije.  

Kolaž fotografij iz različnih koncev Slovenije.

Čeprav je bil obisk dogodkov nekoliko nižji, kot smo pričakovali, so se jih udeležili obiskovalci vseh starostnih skupin. Prišle so družine, mladostniki, brezposelni, zaposleni, upokojenci, udeleženci izobraževalnih programov in socialne aktivacije. Med udeleženci so bili tudi priseljenci ter pripadniki drugih narodnosti in skupnosti (Romi).

Z delavnicami za različne skupine odraslih (upokojence, priseljence, predavatelje, dijake zadnjih letnikov, brezposelne, udeležence programov socialne aktivacije in druge) in kratkimi predstavitvami za širšo javnost smo približali spletni vprašalnik odraslim v domačem okolju. Udeleženci delavnic so se izkazali za zelo motivirane. Kljub temu da so se mnogi med njimi prvič srečali z inštrumentom SVOS, so želeli oceniti svoje spretnosti, še posebej tam, kjer so imeli strokovno pomoč pri vstopu v spletni vprašalnik in osebno svetovanje ob interpretaciji rezultatov. Bili so zainteresirani tudi za pogovor o rezultatih s svetovalci v izobraževalnih organizacijah. Po reševanju so bili nad vprašalnikom navdušeni, z delavnic pa odšli z več spoznanja o sebi in svojih interesnih zanimanjih.

SVOS - citat udeleženke delavnice.

Vprašalnik SVOS pa ne koristi le odraslim, ki izpolnijo vprašalnik, temveč tudi strokovnim delavcem v izobraževalnih ustanovah, saj predstavlja pripomoček za svetovanje odraslim pred vključitvijo v zanje primerna izobraževanja, za razvoj kariere kot tudi za pripravo individualnih izobraževalnih načrtov. Izkazalo se je namreč, da si tovrstnih akcij, kot je bila »Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!«, želijo še več, saj jim omogočajo neposreden stik z lokalnim prebivalstvom.

SVOS - citat udeleženke delavnice.

Rezultati inštrumenta SVOS pa so v pomoč tudi izobraževalcem pri preverjanju uspešnosti obstoječih programov oziroma pri lažjem načrtovanju in razvijanju novih programov izobraževanja in usposabljanja odraslih. Pridobljene informacije jim nenazadnje omogočajo tudi samozavesten vstop v podjetja, za analizo izobraževalnih potreb zaposlenih ter pripravo načrta in izvedbe njim prilagojenih izobraževalnih programov.

SVOS - citat udeleženke delavnice.

Ne glede na to, da so se Tedni vseživljenjskega učenja za letos končali, bo ACS tudi v prihodnje izvajal predstavitve za lokalno prebivalstvo in strokovne delavce po lokalnih točkah SVOS z namenom spodbuditi kar največ odraslih, da preverijo svoje zmožnosti in se tako odprejo novim priložnostim. 

Maja Zupančič Pintar in Alenka Štrukelj sta strokovni sodelavki projekta Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Skrbita za vpeljavo inštrumenta SVOS, ki je bil razvit v okviru projekta, ter izvajanje promocije.

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Zajtrk z EPALE in Erasmus+ s praktičnimi primeri: ustvarjanje EPALE vsebin ter primeri uspešnih prenosov dobrih praks v redno delo

Tudi drugi letošnji zajtrk z EPALE bo spremljal Erasmus+ dan: izvedeli bomo, kako pogodbeniki programa Erasmus+ v redno delo svoje organizacije prenašajo novo znanje, kompetence, dobre prakse in druge novosti, ki so jih pridobili v okviru Erasmus+ projektov.

Več

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več