Blog
Blog

Novi pristopi in pripomočki za krepitev svetovanja in vrednotenja v izobraževanju odraslih – drugi dan študijskega obiska

Dan sva začeli z ogledom predavanja na konferenci skupnosti EPALE …

Sodelavki Središča za svetovanje in vrednotenje na Andragoškem centru Slovenije, Alja Gladek in Urška Pavlič, sva oktobra 2021 v okviru projekta Erasmus+ obiskali Bruselj. Namen projekta z naslovom Novi pristopi in pripomočki za krepitev svetovanja in vrednotenja v izobraževanju odraslih, ki ga v celoti financira Evropska komisija s sredstvi za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, je bil okrepiti vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih v Sloveniji ter oblikovati nov pristop k razvijanju notranje motivacije učečih se odraslih. Študijski obisk je bil zato usmerjen v spoznavanje pristopov, ki jih pri motiviranju odraslih za izobraževanje in vrednotenju predhodno pridobljenega znanja in ubirajo v flamskem delu Belgije.  

Kolaž fotografij vseh treh dni.

Povzetek obiska si lahko preberete tukaj, spodaj pa predstavljava drugi dan obiska.

Skupaj s Karine Nicoay, nacionalno koordinatorko Evropskega programa za učenje odraslih in platforme EPALE, zaposleno v nacionalni agenciji za program Erasmus+ v Flandriji (EPOS), ter predstavniki nekaterih partnerskih organizacij sva prisluhnili že omenjenemu predavanju Divine Frau-Meigs v okviru konference skupnosti EPALE.  

Fotografija s konference skupnosti EPALE.

Seznanili so naju s konceptom delovanja Leerwinkels oziroma flamskih centrov za učenje odraslih, kjer dobijo odrasli veliko informacij o možnostih izobraževanja in vseživljenjskega učenja. ACS poznajo zaradi sodelovanja v projektu Goal, njegove rezultate pa v veliki meri vpeljujejo v svojo prakso. 

Ker je bil poseben poudarek najine mobilnosti na spoznavanju inovativnih pristopov k motiviranju odraslih za učenje in izobraževanje, ki so jih na podlagi koncepta miselnosti rasti oz. growth mindset razvili v flamskem delu Belgije, so nama predstavili projekt Innoval. V njem so belgijski strokovnjaki pod okriljem VDAB, flamske organizacije za zaposlovanje, opisali izkušnje s spodbujanjem brezposelnih in različnih drugih ciljnih skupin k (ponovnemu) vključevanju v družbo z učenjem, izobraževanjem in vrednotenjem znanja in spretnosti. 

Pauline Boivin iz Platforme za vseživljenjsko učenje (LLLP) je predstavila še nekatere druge aktualne projekte v katerih razvijajo različne pristope in orodja za vrednotenje znanja in spretnosti odraslih, npr. projekt Transval-EU.

Gostitelje je zanimalo tudi stanje in aktualno dogajanje na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji, predvsem širše, strateške usmeritve na področju. Predstavili sva jim dejavnost ACS in izobraževanje odraslih v Sloveniji skupaj z usmeritvami, ki podpirajo nastajanje nove ReNPIO. Posebno pozornost je vzbudilo delovanje študijskih krožkov, projekt PUM-O in pristopi v svetovanju za zaposlene.   

Predstavitev ACS in slovenskega sistema izobraževanja odraslih.

Navdušil naju je ogled Beroepenpunt oz. Cité des Métiers, ki je odlično opremljeno svojevrstno svetovalno središče za izobraževanje in svetovanje. V njem namreč informacij in svetovanja ne ponuja le ena organizacija, ampak mnoge, ki v Bruslju izvajajo svetovalno dejavnost na področju  izobraževanja in zaposlovanja. Njihovo medsebojno dopolnjevanje prinaša iskalcem informacij celostno storitev, ki je ne bi mogla omogočiti nobena organizacija sama. Odraslim je zagotovljena  popolna anonimnost, pomoč pa dobijo tudi pri pisanju prijav na delo, življenjepisov, lahko se udeležijo delavnic, na katerih izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti ali pa najdejo pravo izobraževanje zase. Svetovanja se udeležuje veliko priseljencev, pa tudi predstavnikov drugih ciljnih skupin. Svetovalci jih pogosto napotijo na nadaljnje poglobljeno svetovanje v organizacije, kjer posamezniki dobijo prav tisto, kar potrebujejo.  

Cité des Métiers.

Dan smo zaključili s skupno večerjo v eni od mestnih restavracij, kjer sva poleg tradicionalnih belgijskih jedi spoznali tudi arhitekturne značilnosti secesije. 

Urška Pavlič in Alja Gladek sta sodelavki Središča za svetovanje in vrednotenje na Andragoškem centru Slovenije, kjer delata na projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022, ki ga financirata Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Njuno delo vključuje razvoj strokovnih gradiv, programov in pristopov za svetovanje zaposlenim, podporo mreži izvajalcev, ki svetovanje zaposlenim izvajajo po Sloveniji ter sodelovanje z različnimi partnerji in deležniki.

Login (1)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več