Skip to main content
Blog
Blog

Moje delo in jaz v času koronavirusa

V času karantene zardi korona virusa so bile marsikatere organizacije, še posebej organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, postavljene pred izziv kako vzpostaviti okolje v katerem bomo lahko delali skupaj in ostali narazen. Sodelovalno okolje, ki ga ponuja MS Teams je ena izmed možnih rešitev.

Želja po delu od doma

 

Po izobrazbi sem informatičarka (univ. dipl. org. dela informatik). IKT mi je blizu in rada delam na tem področju. Kar pa pomeni, da lahko delam praktično kjer koli.

 

Ampak do sedaj nisem imela dovoljenja za delo od »koder koli«. Če sem poštena, sem si včasih, ko se je nabralo preveč sporočil v mojem e-poštnem nabiralniku, ko sem morala preveriti delovanje nove aplikacije, ko sem morala napisati prispevek in še kaj, želela, da bi to lahko naredila doma. V miru, v času, ki mi odgovarja, brez motečih faktorjev … Žal tak način dela v moji službi ni bil v praksi oz. ga nihče ni izvajal. S težavo sem se sprijaznila, da moram svoje delo pač opraviti v prostorih Centra RS za poklicno izobraževanje.

 

 

Realnost

Potem je prišla korona. Pravimo, da obstaja čas pred korono in po njej. Korona je namreč spremenila tudi našo organizacijo dela. Sedaj že več kot tri tedne delam od doma. Praktično vsi zaposleni smo doma, velika večina nas dela od doma. Spremembo smo uvedli od danes do jutri, brez velikega planiranja, brez hudih navodil, pravilnikov, omejitev … Pripravili smo plan dela, za vsak teden pripravimo tudi poročilo o delu po dnevih. Vzpostavili smo interno sodelovalno delovno okolje, uporabljamo MS Teams in zadeva teče. Za to, da smo prešli na sodelovanje v okviru Teams, smo potrebovali približno en teden. Vprašanje je, koliko časa bi za tak prehod potrebovali v normalni situaciji in če bi nova orodja tudi redno uporabljali.

 

MS Teams delovno okloje

 

Zelo dobro si znam predstavljati uporabo Teams pri izobraževanju na daljavo. Seveda ima vsako orodje prednosti in slabosti, tudi Teams pri tem ni izjema. S tem orodjem lahko zelo dobro povežemo skupnost (recimo razred dijakov/študentov), vse informacije so zbrane na enem mestu, potrebujemo samo računalnik ali telefon in dostop do interneta. Organiziramo lahko tudi videokonference z deljenjem zaslona. Vsi lahko delamo istočasno na istem dokumentu, kar pomeni, da dijakom/študentom lahko damo projektne naloge in jih povežemo v manjše skupine. Učitelj kot skrbnik ekip lahko spremlja in komentira delo svojih dijakov/študentov. Ni pa vse rožnato. Novega orodja se je treba navaditi. Vsi nismo pripravljeni na spremembe, sploh ne v tem zahtevnem času. S pomočjo Teams dobimo v trenutku ogromno informacij, ki za nas včasih sploh niso relevantne. To pomeni, da se moramo še toliko bolj disciplinirati in organizirati. Objavljanje sodelavcev v mojem primeru ali pa dijakov/študentov v drugih primerih zna biti zelo moteče, saj se obvestila pojavljajo neprestano. Kar pomeni, da je treba nameniti čas tako sodelovalnemu kot tudi samostojnemu delu. Enostavno Teams zapremo in jih ponovno odpremo, ko je čas za to. V Teams je vse shranjeno in nas bo počakalo.

 

Prednosti in slabosti

Pa bodimo še malce realni. Delo od doma je super (ne znate si predstavljati, kaj vse sem v tem času naredila za nazaj). Ampak za določena dela in določeno obdobje. Sedaj, po dobrih treh tednih dela od doma, si želim srečati sodelavce, preživeti čas na sestanku, ko svoje sodelavce dejansko vidim osebno. Mislim, da smo si vsi skupaj dokazali, da je delo od doma zelo produktivno, hkrati pa ugotovili, da je tudi zelo, zelo naporno. Vsekakor bi pri delu na daljavo, ko želimo poskrbeti, da imajo vsi vse potrebne informacije in so naloge, cilji ter roki jasno določeni, vedno znova priporočila uporabo MS Teams. Pa to ni reklama, ampak samo moja iskrena izkušnja. V tem obdobju se nas je veliko znašlo v situaciji, ko smo se morali znajti. Sama sem se veliko naučilo s pomočjo navodil za uporabo Teamsov, ki so jih pripravili na Prometni šoli v Mariboru. Zagotovo pa niso edini.

Za novo znanje se vedno najde priložnost. V situaciji, ki je bila neznana za vse, smo s pomočjo novega znanja prišli do rešitve, ki nam bo pomagala tudi pri našem nadaljnjem delu. Pri delu po koroni.

 

 

 

 

Tanja Logar je na Centru za poklicno izobraževanje odgovorna za Informacijsko središče za poklicne kvalifikacije, aktivna je na projektih, ki vključujejo IKT in izobraževanje odraslih ter skrbi za dobre uporabniške izkušnje sodelavcev pri uporabi IKT.

Login (4)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več