Skip to main content
Blog
Blog

Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (5/7): Priložnost krepitve kompetenc mladih na prehodu med šolo in zaposlitvijo

Peti strokovni dogodek (SD) EPUO je 14. junija v Mariboru gostil Andragoški zavod – Ljudska univerza Maribor. Ta po besedah njihove direktorice, Irene Urankar, tudi sicer izvaja kar nekaj programov za (zlasti prikrajšane) mlade – na primer Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Tokratni dogodek pa je sedemnajstim mladim, ki so sodelovali v njegovem praktičnem delu, prinesel priložnost za krepitev samoiniciativnosti ter socialne in državljanske kompetence.

Peti strokovni dogodek (SD) EPUO je 14. junija v Mariboru gostil Andragoški zavod – Ljudska univerza Maribor. Ta po besedah njihove direktorice, Irene Urankar, tudi sicer izvaja kar nekaj programov za (zlasti prikrajšane) mlade – na primer Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Tokratni dogodek pa je sedemnajstim mladim, ki so sodelovali v njegovem praktičnem delu, prinesel priložnost za krepitev samoiniciativnosti ter socialne in državljanske kompetence. 

Predstavnica Sindikata Mladi plus, Zala Turšič,  jim je namreč v delavnici s pomenljivim naslovom Za dostojno delo približala teme o zaposlovanju in položaju mladih ter delavskih pravicah. Udeleženci so jih ocenili za izjemno poučne in uporabne v konkretnih življenjskih okoliščinah.

Še prej pa smo v krogu 29 udeležencev o teh temah spregovorili v strokovnem delu dogodka. Ta je obsegal kar šest strokovnih prispevkov iz različnih organizacij: Andragoškega centra Slovenije (ACS), Infopeke, Pekarne magdalenske mreže, Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ), Območne službe Maribor, Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, Ljudske univerze Ormož ter že omenjenega Sindikata Mladi plus.

 

Ni dovolj, da spretnosti imaš, ključno je, kako aktivno jih uporabljaš.

To je le ena, a še kako pomembna ugotovitev raziskave o spretnostih odraslih –  PIAAC (Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih), katere ključne ugotovitve na svetovni in nacionalni ravni je uvodoma predstavila mag. Jasmina Mirčeva iz ACS. Spretnosti namreč vse prehitro zastarajo. Velja pa tudi, da glede njihove dosežene ravni ni tolikšne razlike med zaposlenimi oziroma brezposelnimi mladimi. Veliko večji vpliv imata dosežena raven formalne izobrazbe ter (ne)vključenost mladih v izobraževanje – bodisi formalno bodisi neformalno. Zato ne preseneča poziv OECD k uresničevanju ukrepov za preprečevanje zgodnjega osipa in daljše neaktivnosti mladih. Pri tem imajo središčno vlogo zaposlovalske agencije, centri za socialno delo in nevladne organizacije. 

 

V prednosti so mladi, ki znajo razočaranja spremeniti v izzive in priložnosti.

Takšno mnenje je zastopala predstavnica Območne službe ZRSZ, Andreje Motaln. Mladi z jasnimi cilji in interesi, ki se zavedajo svojih močnih plati, se namreč lažje znajdejo na trgu dela. Poleg že doseženih znanj in spretnosti pogosto potrebujejo le še mehke veščine, da bodo znali ustrezno komunicirati s potencialnimi delodajalci, reševati probleme in se odločati, analitično in sintetično razmišljati, delati pod pritiskom in ne nazadnje – sodelovati v delovnih teamih. Mladim lahko koristijo svetovalne storitve v kariernih središčih ter številna usposabljanja, na katerih lahko pridobijo temeljne in poklicne kompetence, širijo pa tudi svoj krog poznanstev. Na ZRSZ so mladim iskalcem zaposlitve namenili posebno spletno stran, kjer jih med drugim vabijo k spletanju in udejanjanju njihove kariere. Nekaj več smo na dogodku izvedeli tudi o aktualnih razpisih, tj. Delovni preizkus ter Trajno zaposlovanje mladih, ki prinašata finančne in druge spodbude obojim – mladim in delodajalcem.

 

Mladim je treba ustvariti okolje za inovativne ideje in njihovo udejanjanje

Za mlade pa v lokalnem okolju obstajajo tudi druge poti. Vasja Bajde iz Prizme je poročal o projektno zasnovanih priložnostih za izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih. Tako so na primer z Mrežo za razvoj podjetnosti mladih (POM) zagotovili prenos znanja in izkušenj ter prispevali k integraciji in boljši dostopnosti ponudbe podjetniškega usposabljanja, svetovanja in informiranja mladih na obeh straneh meje s Hrvaško. V projekt je bilo vključenih 26 mladih, od teh 9 iz Podravja, med rezultate pa štejejo 16 promotorjev za delo na točkah podjetnosti, razvit in izveden program usposabljanja za spodbujanje, podjetništva, priročnik za podporo podjetništva mladim ter ne nazadnje – 4 samozaposlitve mladih ter številni poslovni načrti za samozaposlitev. 

Bajde nas je navdušil s projektom Tkalnica poklicev za fante = punce, s katerim so želeli preseči spolne stereotipe, ki vplivajo na odločitve glede izobraževanja in kariernih poti. Pa z Nefix zaposlitvenimi rešitvami, projektom Interreg NewGenerationSkills in še bi lahko naštevali. A si raje poglejte spletno stran Fundacije Prizma, ki dokazuje, da priložnosti so, le zagrabiti jih je treba.

 

Mladinski center Ormož 

V Ormožu in njegovem širšem okolju se mladi odseljujejo. V Mladinskem centru Ormož, ki deluje kot enota Ljudske univerze (LU) Ormož in gostuje v njihovih prostorih, se s tem pojavim nočejo sprijazniti. Nasprotno, mladim vseh starosti omogočajo razvojno naravnano druženje, ki temelji na načelu demokratičnega vodenja. Tu se odvijajo tudi usposabljanja, posveti in razprave, predstave, razstave in delavnice, njihova posebnost pa je tabor preživetja v naravi. Tega uresničujejo v sodelovanju s Slovensko vojsko pa tudi sicer se povezujejo s številnimi partnerji v svojem okolju in širše. Viki Ivanuša, direktorica LU Ormož, je opozorila še na vključenost v projekt Evropska prostovoljska služba (EVS), ki tudi njihovim mladim omogoča samostojno življenje in delo v tujini.

 

 

'Tako pač je ...' Ne, treba je poznati svoje pravice in ukrepati!

Večina mladih je slabo poučena o določenih tematikah, ki se tičejo zaposlovanja, če pa že so, imajo občutek, da ne morejo ničesar narediti. Slednje velja še posebej za prekarne oblike dela, ko delodajalci zaposlujejo mlade za določen čas in tako  nadomeščajo redne zaposlitve. Zato je še kako pomembna vloga, ki jo je prevzel Sindikat Mladi plus. Izdajajo informativne materiale, kot so članki, revije, podcasti, izvajajo usposabljanja in delavnice o delavskih pravicah, diskriminaciji, sindikalizmu. Prodrli so s kampanjama Stop kršitvam – ZA dostojno delo! ter Buče , prizadevajo pa si tudi za zakonodajne spremembe ter povezovanje in učinkovito  organiziranje mladih. 

H kritičnosti, ki pomeni 'zavedanje o lastni kulturni in družbenopolitični umeščenosti v določeno izkušnjo, zmožnost in voljo, da na posredovane resnice in njihovo samoumevnost pogledamo iz različnih zornih kotov ter v njih razkrivamo napake ali manipulativne in ideološke vidike ter gledanje sporočilnosti besedil skozi moralno presojo, ki se mora odražati v naših dejanjih' je opozorila Urška Breznik iz Infopeke. Kritičnost je povezala s pismenostjo mladih ter predstavila model štirih virov, ki naj bi mladim omogočil oceniti družbeno situacijo, v kateri se nahajajo. Slednje pa je predpogoj za njihovo enakopravno udejstvovanje v družbi, je poudarila.

 

Na mariborskem SD EPUO smo bili z mladimi in za mlade. Prikazanih je bilo veliko priložnosti za pridobivanje različnih kompetenc in oblik podpore pri zagotavljanju dostojnega življenja in dela. Verjamemo, da jih bodo z veseljem zagrabili – vsaj nekateri, potem pa morda z zgledom pritegnili še druge. Prispevek z nekaterimi govorci in udeleženci je objavljen tudi v videu.

Več o drugih strokovnih dogodkih EPUO, katerih namen je prikazati raznovrstne obstoječe dejavnosti na področju spodbujanja razvoja temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc odraslih, predstaviti dosežke ter opredeliti priložnosti in izzive: http://tvu.acs.si/paradaucenja/dogodki_epuo/2017

 

Preberite si še druge spletne dnevnike o dogodkih EPUO 2017:

1/7: Vključevanje prostovoljcev v delo s priseljenci (mag. Zvonka Pangerc Pahernik)

2/7: Mladi na poti podjetnosti (Simona Kavčič)

3/7: Razvoj kompetenc odraslih na podeželju – priložnosti in izzivi (mag. Zvonka Pangerc Pahernik)

4/7: Razvoj znanj in kompetenc kadrov v gospodarstvu (Simona Kavčič)

 

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik na ACS deluje na področju promocijskih in informacijskih dejavnosti. Je nacionalna koordinatorica za uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih. Zanimajo jo prodorni promocijski prijemi ter spodbujanje povezovanja in sodelovanja deležnikov v IO. 

Login (2)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več