Skip to main content
Blog
Blog

Pismenost na področju izobraževanja odraslih ... začnimo z najboljšimi praksami!

Ker si želimo priznati prizadevanja programa Erasmus+ pri doseganju tega cilja, predstavljamo projekte, ki izstopajo po svojem učinku, prispevku k oblikovanju politike, inovativnih rezultatih in/ali ustvarjalnem pristopu, kar jim je omogočilo pridobitev oznake »Success Story« (Zgodba o uspehu), ki jo podeljuje Evropska komisija. Upamo, da bodo morda navdihnili tudi druge!

Literacy in adult education

Andragogika ali teorija izobraževanja odraslih je splošno obravnavana kot ena od najbolj zapletenih in heterogenih ved na področju izobraževalne znanosti, koncept pismenosti pa na aplikativni ravni odlično kaže njeno zapletenost. Demonstrira namreč večdimenzionalno in transdisciplinarno bistvo zagotavljanja usmeritev in učenja za odrasle z nizko stopnjo temeljnih spretnosti. Čeprav pismenost po navadi opredelimo kot »zmožnost branja in pisanja« (za več podrobnosti o razpravi glede opredelitve pismenosti preberite članek, ki ga je na spletni strani EPALE 1. septembra 2017 objavil David Mallows), pa se ta pojem pogosto uporablja v kombinaciji s pridevnikom ter v tem primeru pomeni usposobljenost na določenem področju. V letu 2016 je bila uvedena vodilna pobuda Upskilling Pathways (Poti izpopolnjevanja) na področju izobraževanja odraslih, ki so jo sprejele in začele spodbujati vse države članice EU. Skupaj z matematičnimi spretnostmi in digitalnimi spretnostmi so bile še ena od prednostnih nalog načrtovanja na področju izobraževalne politike Evropske unije tudi besedilne spretnosti, cilj omenjene politike pa je bilo zagotavljanje podpore odraslim, ki imajo nižjo raven temeljnih spretnosti in za katere obstaja tveganje brezposelnosti, revščine in socialne izključenosti.

Zato si želimo priznati prizadevanja programa Erasmus+ pri doseganju tega cilja ter s tem namenom predstavljamo projekte, ki izstopajo po svojem učinku, prispevku k oblikovanju politike, inovativnih rezultatih in/ali ustvarjalnem pristopu, kar jim je omogočilo pridobitev oznake »Success Story« (Zgodba o uspehu), ki jo podeljuje Evropska komisija. Upamo, da bodo morda navdihnili tudi druge:

  

Prispevek je prevod angleškega prispevka, ki se nahaja na tej povezavi

Login (21)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več