Blog
Blog

Lego® kocke kot orodje za opolnomočenje

Lego® kocke, igrača, s katero smo zrasli, sedaj pridobiva nov pomen. V RIC-u Novo mesto namreč v sklopu projekta Re.M.I.D.A. razvijamo novo metodologijo, s katero želimo z uporabo Lego kock pomagati pri reševanju problema socialne izključenosti odraslih z manj priložnostmi, predvsem žensk starejših od 45 let.

Remida_lego
Lego® kocke, igrača, s katero smo zrasli, sedaj pridobiva nov pomen. V RIC-u Novo mesto namreč v sklopu projekta Re.M.I.D.A. razvijamo novo metodologijo, s katero želimo z uporabo Lego kock pomagati pri reševanju problema socialne izključenosti odraslih z manj priložnostmi, predvsem žensk starejših od 45 let.

Erasmus+ Projekt, katerega nosilni partner je italijanski Consorzio Ro.Ma., bo predvidoma trajal do 31.8.2021 in vključuje poleg RIC-a Novo mesto še 7 partnerjev iz Italije, Bolgarije, Španije, Romunije, Portugalske in Grčije.

First meeting of the partnership.

Cilj projekta Re.M.I.D.A. (Prenovljeni modeli vključevanja odraslih z manj priložnostmi) je nastal z namenom, da podpre socialno in delovno vključenost odraslih, starejših od 45 let, ki jim grozi izključenost (nizka usposobljenost in spretnosti, zastarele spretnosti, priseljenci, ...) z uporabo inovativnega modela intervencije, katerega namen je doseči osebno opolnomočenje ter okrepiti neformalne spretnosti / sposobnosti te ciljne skupine.

V sklopu projekta bomo prenovili in nadgradili obstoječo, sedaj že globalno priznano metodologijo Lego® Serious Play® (LSP®) in jo uporabljali za opolnomočenje in ozaveščanje neformalno in formalno pridobljenih znanj, katerih se socialno izključeni morda niti ne zavedajo.

Partnerji smo se spoznali na dveh srečanjih. Prvo srečanje je bilo v okolici Rima, v Italiji, drugo v Oradei, v Romuniji. Pod vodstvom certificirane facilitatorke Lego® Serious Play® (LSP®), ki je aktivno vključena v projekt, smo podrobno spoznali obstoječo metodologijo. Na teh dveh srečanjih smo se pogovarjali o potrebah posameznih institucij na področju izobraževanja odraslih ter o potrebnih spremembah obstoječe metodologije za aplikacijo na želeno področje – opolnomočenje.

Zaradi razmer, ki nam jih je prinesla korona, smo tretje srečanje partnerjev izvedli na spletu, kjer smo izmenjali dognanja fokusnih skupin. Vsak od partnerjev je namreč organiziral srečanja fokusnih skupin, v katere smo vključili strokovnjake s področja izobraževanja odraslih in jih zaprosili za mnenja o možnosti uporabe Lego® kock pri njihovem delu.

Re.M.I.D.A. focus group.

Povratne informacije fokusnih skupin so nam pokazale, da je zanimanje za inovativno uporabo Lego® kock na področju dela z odraslimi veliko, saj ne samo obujajo spomine na otroštvo, temveč tudi poskrbijo za odprto in toplo vzdušje. Pod vodstvom moderatorja udeleženci ozavestijo pozabljene spretnosti in znanja, raziskujejo interese, vrednote. Aplikativnost nove metodologije Re.M.I.D.A. bo po povratnih informacijah fokusih skupin segala od ozaveščanja pozabljenih znanj in spretnosti posameznikov do dviga samozavesti kot samostojno orodje, lahko pa se jo bo uporabljalo tudi kot podporno aktivnost v postopkih svetovanja in vrednotenja kompetenc.

Re.M.I.D.A. LOGO.

Belinda Lovrenčič (belinda.lovrencic@ric-nm.si), RIC Novo mesto

Login (17)

Users have already commented on this article

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več