Skip to main content
Blog
Blog

Koncept generacije, medgeneracijsko učenje, spričevalo ECIL

O projektu ECIL

Projekt ECIL je združil partnerske organizacije iz Velike Britanije, Švedske, Bolgarije, Španije in Slovenije. Kaj bo rezultat projekta? Javno priznano spričevalo, učbenik medgeneracijskega izobraževanja, spletno izobraževanje, uvedba novega področja, izobraževanja o položaju generacij, usposobljeni mentorji.

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) je bila partnerica v projektu Evropsko spričevalo medgeneracijskega učenja (European Certificate of Intergenerational Learning – ECIL), ki ga sofinancira Evropska komisija s programom Vseživljenjsko učenje.Na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje se skrbno
 odločamo, s kom in pri kakšni temi bomo sodelovali. Preden se vključimo v projekt, moramo vsaj slutiti, kako nam bo ta pomagal na poti k družbenim in izobraževalnim inovacijam. Sodelovanje na številnih evropskih konferencah in v evropskih delovnih skupinah je že pred leti pokazalo, da se v Evropi nakazuje kriza – ne le zaradi še nikoli tako velikega odtoka javnih sredstev v zasebni sektor, marveč tudi zaradi premajhne in premalo trdne družbene povezanosti. Vprašanje družbene krize ter nepovezanosti generacij je tako že več kot pet let ‘v zraku’.

Sleherna družba se tako ali drugače deli. Deli se na stanove, družbene skupine, družbene sloje, družbene razrede in tudi na generacije ali kohorte (rojeni v istem letu). Družba se torej deli, a hkrati morajo biti posamezni deli družbe med seboj usklajeni, v družbi mora vladati medsebojno poznavanje in spoštovanje. Za nameček že leta dolgo poslušamo, da je največja nevarnost, ki nam grozi, spopad generacij, da pravzaprav potrebujemo kar novo družbeno pogodbo, ki ne bo samo pogodba med oblastjo in državljani, marveč potrebujemo neke vrsto družbeno pogodbo med generacijami, ki določa razmerja med njimi. Razmišljali smo, da izobraževanje odraslih k temu lahko pripomore, seveda po svojih močeh!

Kaj sploh vemo o konceptu generacije? Ali vemo, da to ni časovni, marveč družbeni ali zgodovinski koncept? Ali vemo, da so generacije različno poimenovane, in da tudi to kaže na družbene spremembe v ozadju, kot so razslojevanje in polarizacija družbe, spremenjeni načini socializacije in vključenosti v družbo? Vse to loči generacije med seboj in vnaša različnost tudi znotraj posamezne generacije. V eni generaciji srečamo moške in ženske, podeželane in meščane, otroke delavcev in intelektualcev itd. Vse to oblikuje značilnosti neke generacije. Generacije se oblikujejo pod vplivom družbenih, ekonomskih, političnih, zgodovinskih dogodkov. Tako dobijo svojo vsebino in naravo. Generacije imajo lahko skupne značilnosti. Če programiramo izobraževanje zanje, je dobro te skupne značilnosti poznati. Če želimo doseči medsebojno poznavanje in skupno delovanje generacij, prav tako. Po čem, denimo, lahko prikažemo in primerjamo generacije: po njihovem dostopu do dela, prostega časa, zaposlitve, stanovanja, mobilnosti, najraje v času, ko so člani generacije stari dvajset let. Že na prvi pogled vidimo razliko. Nekoč se je v univerzitetni študij vpisalo 30 % pripadnikov neke kohorte, danes več kot 60 %. Nekoč so v treh letih dobili delo domala vsi, danes vemo, da ni tako. Včasih je bilo moč načrtovati nakup stanovanja, danes je to težko. Včasih so potovali mladi, danes potujejo starejši.

V projektu ECIL smo združili napore in znanje Beth Johnson Foundation iz Združenega kraljestva, Univerza v Granadi, organizacija Generacije iz Bolgarije, švedska organizacija ENCELL, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. Cilj projekta je bil pripraviti javno priznano on-line izobraževanje za prihodnje mentorje medgeneracijskega izobraževanja. Nedavno smo za medgeneracijsko izobraževanje izobraževali trinajst že poprej usposobljenih specialistov izobraževanja starejših iz Ajdovščine. Spoznanja so presenetljiva.

 

ECIL – Razvoj Evropskega spričevala medgeneracijskega učenja

Cilj tega projekta je bil preizkusiti vrsto učnih načinov in metod medgeneracijskega usposabljanja, ki so jih razvili v Veliki Britaniji skupaj s partnerji iz držav Evropske unije. Tako bo zdaj podvrženo preizkusu gradivo programa medgeneracijskega usposabljanja in ugotovili bomo do kakšne mere to ustreza ali ne ustreza evropskemu prostoru. Preučili bomo različne postopke, gradivo po potrebi spremenili in napisali na novo, iz gradiva pa ustvarili on-line izobraževalni program, ki ga bo moč uporabljati povsod v Evropi, v Veliki Britaniji in drugod pa bo tudi javno priznan.

Poklicno izobraževanje kliče po medgeneracijskih metodah in vsebinah, spretnostih, odnosu, kompetencah različnih kohort učencev. Kljub temu doslej nismo naleteli na sistemski poskus razvoja strukturiranega in javno priznanega on-line medgeneracijskega usposabljanja pod vodstvom usposobljenih mentorjev.

Zasnovo predloga projekta smo naredili skupaj s partnerji Beth Johnson Foundation in mrežo EMIL (Evropski zemljevid medgeneracijskega učenja) in sicer na temelju analize potreb, ki je skupaj z drugimi, tudi slovenskimi pobudami, privedla do Evropskega leta 2012, leta dejavnega staranja in solidarnosti med generacijami.

Projekt je financirala Evropska komisija, program Leonardo da Vinci, Transfer of innovations, Št. 2012-1-GB2-LEO05-08174.

 

Dušana Findeisen, SUTŽO

 

Dr. Dušana Findeisen, is a professional expert for active ageing, intergenerational learning, volunteering and education of elderly people. In 1984, together with prof. dr. Ana Krajnc, they founded the Third Age University in Ljubljana, where she develops and explores third age education – its importance for the elderly and society.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več