chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi

Spletni dnevnik

Izkušnje Svetovalnega središča Maribor z mreženjem in izvajanjem svetovalnega dela na terenu

07/05/2018
objavil Alenka Sagadin Mlinarič
Jezik: SL

Predstavljamo nekaj izkušenj svetovalnega središča za izobraževanje odraslih – središča ISIO Maribor v letih 2017 in 2018 z mreženjem in izvajanjem svetovalnega dela na terenu. To sta obenem prvi leti izvajanja novega konzorcijskega projekta ISIO v sodelovanju z Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica (LU Slovenska Bistrica), ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz integralnega proračuna. Podatki iz zaključnega poročila za koledarsko leto 2017 kažejo, da sta tako Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (AZM-LU) kot LU Slovenska Bistrica na področju mobilne svetovalne izvedla 17 mobilnih skupinskih oblik svetovanja, v katere je bilo vključenih skupno 225 udeležencev svetovanja. Poleg tega sta vključila v svetovanje 19 svetovancev v obliki individualne obravnave. Skupno je bilo torej v mobilno svetovalno službo vključenih 244 udeležencev. Delež skupinskih oblik, ki smo jih v konzorciju izvedli na terenu je znašal 34,69 % vseh oblik skupinskega svetovanja (od skupno 49-ih skupin) ter obsegal 37,94 % vseh udeležencev skupinskega svetovanja.

Katere organizacije smo obiskali

Izkušnje na terenu lahko delimo v obiske organizacij na terenu, kjer dejavnost predstavimo strokovnim delavcem drugih organizacij in v tem primeru širimo in poglabljamo svetovalno omrežje svetovalnega središča (na fotografiji: Predstavitev svetovalnega središča zaposlenim na Ozara, storitveno in invalidsko podjetje d. o. o.). Tako smo na primer v zadnjem letu in pol obiskali Center za pomoč na domu, Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor, Društvo upokojencev Maribor Center, Društvo upokojencev Maribor Tabor, Krizni center Maribor, Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS, URI Sočo, Center za poklicno rehabilitacijo Maribor, Azilni dom Maribor ipd. S strokovno javnostjo, ki dela na področju ranljivih ciljnih skupin v najširšem pomenu besede (starejši, migranti, mladi na vzporedni poti, invalidi) smo dogovorili nadaljnje aktivnosti za promocijo ISIO ali dorekli obiske skupin in / ali individualno svetovanje.

Skupinske oblike svetovanja v obliki delavnic o pomnjenju in pozabljanju smo izvajali za osebe z motnjami in težavami v duševnem zdravju (Dnevni center Šentlent Maribor, Ozara, storitveno in invalidsko podjetje d. o. o.). Dneve svetovalnih središč smo obogatili z delavnico za bolnike in svojce Društva bolnikov po možganski kapi Podravja Maribor. Tri delavnice t. i. postpenalne obravnave smo izvedli za obsojence kazni Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor. Individualno izobraževalno svetovanje za brezposelne smo izvedli na naslovu Uradov za delo Ruše, Pesnica in Lenart Zavoda RS za zaposlovanje, OS Maribor. Letos smo nadaljevali z obiski skupin programov socialne aktivacije Zaposlitvenega centra Avantus, obiski udeležencev vseživljenjske karierne orientacije Agencije M-servis, Kadrovske storitve d. o. o. Na terenu smo doslej obiskali tudi štiri lokalne skupnosti (Ruše, Miklavž na Dravskem polju, Lenart in Lovrenc na Pohorju); načrtujemo tudi obisk občine Šentilj.

Partner LU Slovenska Bistrica je predstavil projekt in možnosti vključitve v individualno svetovanje Društvu Sožitje, Društvu upokojencev Kebelj, Društvu upokojencev Poljčane, Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane – enoti Slovenska Bistrica, Zvezi društev upokojencev Slovenska Bistrica, Društvu upokojencev Črešnjevec in Društvu upokojencev Makole. Predstavitev je bila namenjena v prvi vrsti uporabnikom, delno pa tudi prisotnim strokovnim delavcem. 

Evalvacija aktivnosti na terenu  

Skupinske oblike svetovanja so se po dosedanjih izkušnjah izkazale za učinkovite in motivacijske. Marsikateri udeleženec se šele po izkušnji skupinskega svetovanja opogumi in zatem obišče svetovalno središče individualno. S skupinsko izkušnjo informiranja in / ali svetovanja, delno tudi izobraževanja, se prebije led in skrije bojazen, kako bi naj potekal pogovor svetovalni pogovor. Udeleženci svetovanja imajo tako tudi priložnost osebno spoznati svetovalca/-ko. Skupinsko svetovanje je obenem dobra priložnost za promocijo postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, tega skritega znanja v posamezniku. Brez sodelovanja z drugimi organizacijami, na naslovih katerih izvajamo skupinsko svetovanje, bi nam bil dostop do teh strank zelo otežen. Ob zaključku svetovalnih aktivnosti na terenu, ki so bolj vsebinsko naravnave (npr. delavnice o učenju, pomnjenju) velikokrat razdelimo udeležencem anketne vprašalnike o zadovoljstvu z vsebino, organizacijo. Gre za krajše anketne vprašalnike, ki so na ravni organizacije poenoteni z vprašalnikom POKI. V letošnjem akcijskem načrtu razvoja kakovosti smo se odločili, da bomo v prihodnje namenjali posebno pozornost podajanju povratnih informacij t. i. naročnikom svetovalnih storitev (na terenu). To v praksi pomeni, da gostujočo organizacijo pisno seznanimo s povzetkom rezultatov anketiranja. S tem načinom vzbujamo dodatno zaupanje, poglabljamo strokovni odnos in namenjamo posebno skrb kakovosti.

Gostujoče organizacije

Čedalje več obseg terenskega dela nam prinaša podrobnejši vpogled v delovanje manjših in večjih organizacij v regionalnem okolju. Vedno znova se na terenu učimo prilagajanja pravilom gostujoče organizacije, krmilimo med danimi pogoji in zastavljenimi cilji. V večjih okoljih obstaja še veliko organizacij, ki jih bomo še lahko obiskali in nudili storitve njihovim uporabnikom. Zavedati pa se moramo, da večina gostujočih organizacij nima potrebe, da postane formalna partnerska organizacija svetovalnega središča. Mariborsko svetovalno središče ima omrežje 14 strateških partnerjev in 12 strokovnih partnerjev, ki jih formalno  najbrž ne bomo več širili. Nekateri partnerji nam dajejo dostop do njihovih uradov, območnih enot, podružnic, izpostav ipd. Z vzajemnim delovanjem v dobrobit strank, z dajanjem povratnih informacij, s skupnim širjenjem ideje o vseživljenjskem učenju lahko veliko prispevamo k osveščenosti in motiviranosti naših strank za izobraževanje in učenje (na fotografiji: Razprava na Strateškem svetu ISIO Maribor, 21. marec 2018).

Kako naprej

Pretežni del terenskega dela smo načrtovali v letnem delovnem načrtu zavoda, prav tako v terminskem in organizacijskem načrtu elaborata prijave na razpis. Nekaj terenskega dela se odpira kot sprotna potreba, pobuda partnerjev, nekaj ga prinaša razvoj novih organizacij ipd. Ker s parterji pokrivamo pretežno določene ciljne skupine je nujno sprotno spremljanje organizacij, ki delajo z ranljivimi ciljnimi skupinami in širjenje nabora t. i. gostujočih organizacij. Le tako bomo lahko iz leta v leto zaobjeli večji obseg strank in storitev na terenu ter dostopali do tistih, ki jih brez terenskega dela nikakor ne bi uspeli povabiti v proces svetovanja in posledično tudi izobraževanja.

Alenka Sagadin Mlinarič je svetovalka v Svetovalnem središču Maribor na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email