Blog
Blog

Erasmus+ udeležba na strukturiranem tečaju v Helsinkih

V okviru E+ projekta so se zaposlene LU Koper udeležile strukturiranega tečaja na temo inovativnih pristopov k poučevanju.

Helsinki – prihajamo! Tako smo si mislile zaposlene na Ljudski univerzi Koper, ko smo se v okviru mobilnosti Erasmus+ odpravile na strukturiran tečaj na Finsko. Tečaj o uporabi inovativnih pristopov k poučevanju je pripravila češka organizacija ITC International, ki nudi širok nabor strukturiranih tečajev, namenjenih pedagoškim delavcem. Na tečaju smo izmenjevale izkušnje in znanje z udeleženci iz Grčije, Madžarske, Srbije, Litve in Poljske.

V petih dneh smo spoznale inovativne metode za pripovedovanje zgodb, razmišljale o ustvarjalnosti, prednostih dela v skupinah, odkrivale aplikacije za delo na daljavo, sanjale o idealni šoli in kritično argumentirale svoje mnenje. Udeležba na mednarodnem dogodku nas je spodbudila tudi k osvežitvi in rabi angleščine

trening.

Posebno nas je navdušil finski šolski sistem, ki je osredotočen na napredek bolj kot na oceno, ki s svojo naravnanostjo nevsiljivo spodbuja k vseživljenjskemu učenju in znanje privzgoji kot vrednoto. Sistem, ki živi moto, da ni za učenje nikoli prepozno, in omogoča enostavne prehode med različnimi vrstami in ravnmi izobraževanja. Odrasli so praviloma vključeni v redne šolske programe. Na Finskem nimajo ljudskih univerz, njim najbližje so t. i. »community schools«, ki v določeni meri ohranjajo tradicijo večernih šol in delujejo predvsem na področju neformalnega izobraževanja. Učitelji so pri svojem delu izrazito avtonomni in pri odločitvah prepuščeni svoji strokovnosti, ki je deležna ugleda in zaupanja.

Helsinki so nas prevzeli s svojo umirjenostjo, urejenostjo in preglednostjo ter s svojimi prijaznimi prebivalci. Šest dni mobilnosti se je hitro obrnilo; svoje novo pridobljeno znanje in vtise zdaj že delimo s sodelavci ter razmišljamo o načinih, kako bi del naučenega in doživetega prenesle v prakso Ljudske univerze Koper.

olimpijski stolp.

V času hitro spreminjajočih se okoliščin vsako znanje šteje, predvsem tisto, ki nam lahko pomaga pri načrtovanju in izvedbi izobraževalnih programov na daljavo, zato smo vesele, da smo se udeležile izobraževanja. Komaj čakamo, da izvedemo še naslednje mobilnosti v okviru projekta »Pozitivne spremembe za boljšo učno izkušnjo«, ki smo ga na razpis Erasmus+ prijavili na Ljudski univerzi Koper. Čeprav se je izvedba nekaterih projektnih aktivnosti zamaknila zaradi globalne zdravstvene krize, upamo in verjamemo, da bomo dosegli vse zastavljene projektne cilje in cilje posameznih mobilnosti. Španija, Švedska, Finska (tokrat Lahti) – prihajamo!

Logotipi.

Ksenija Zečević je organizatorka izobraževanja na Ljudski univerzi Koper.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več