chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi

 
 

Spletni dnevnik

Erasmus+ mobilnosti = motivacija, zanos in nova znanja

19/04/2019
by Metka Demšar GO...
Jezik: SL

Pred kratkim smo na platformi EPALE že predstavljali načrt našega projekta mobilnosti »Učenje s pomočjo konj – za motivacijo in zanos«, ki smo ga izvedli v obdobju julij 2017 - december 2018.

Tokrat bomo skozi »potopisne utrinke« orisali naše mobilnosti, preko katerih smo želeli doseči naslednje cilje:

- pridobiti vpogled v mednarodne dobre prakse na področju poučevanja odraslih, s katerimi se ukvarja naša organizacija (aktivnosti, terapije in učenja s pomočjo konja, starševske delavnice, programi za razvoj osebnih in poklicnih potencialov itd.)

- pridobiti sveže ideje za inovativne dopolnitve že obstoječih programov izobraževanja in usposabljanja ter vanje vnesti sveže pristope, metode dela, načine poučevanja in tehnike vodenja delavnic

- pričeti z razvojem novih izobraževalnih programov, ki odgovarjajo potrebam in povpraševanju trga (npr. izkustveno učenje s pomočjo konja itd.)

- spodbuditi osebje k osebnostni in poklicni rasti, mobilnosti, izboljšanju jezikovnih kompetenc in raziskovanju evropskega prostora ter jih opogumiti za spremembe in inovacije v zvezi s posodobitvijo in uvedbo novih izobraževalnih programov

- okrepiti obstoječe in vzpostaviti nove mednarodne stike z organizatorji in izvajalci sorodnih izobraževalnih programov v EU, s katerimi bi lahko učinkovito izmenjevali dobre prakse ter dopolnili svoja upravljalska in organizacijska znanja za razvoj in izvedbo novih izobraževalnih programov

 

Naše polletje mobilnosti se je pričelo nekako tako …

Junij 2018:

SKOČILI SMO NAZAJ NA KONJA IN ODGALOPIRALI NAPREJ V DUBLIN!

Med 25. in 29. junijem 2018 je naša strokovna vodja dejavnosti in izobraževanj, Metka Demšar Goljevšček, potovala na Irsko, kjer se je v Dublinu udeležila težko pričakovanega mednarodnega kongresa »XVI. International Congress of Equine Facilitated Programmes«. Kongres je organizirala krovna svetovna organizacija za izobraževanje in terapijo s pomočjo konja HETI (The Federation of Horses in Education and Therapy International) in poteka le vsaka tri leta, vsakokrat v drugi izbrani državi. Udeležba na kongresu zagotovo predstavlja najboljšo priložnost za nadgradnjo strokovnega znanja in vzpostavitev novih mednarodnih kontaktov. Običajno svoje strokovne prispevke predstavi okoli 150 različnih izbranih avtorjev z vseh kontinentov, letos jih je bilo v petih dneh trajanja kongresa kar 178! Vsebine so bile zelo pestre, ogledate si jih lahko na tej povezavi.

Tudi mi smo bili izbrani, da pred mednarodno strokovno javnostjo predstavimo naš prispevek »Back on the horseback - A program to promote personal growth and professional development through Equine Assisted Learning« (Nazaj na konja - Program za promocijo osebne rasti in profesionalnega razvoja preko učenja s pomočjo konj), v katerem smo opisali in z videoklipi ponazorili metode dela v okviru novega programa NAZAJ NA KONJA. 

/sv/file/nazajnakonjaspletnidnevnik2jpg-2nazaj_na_konja_spletni_dnevnik_2.jpg

Program NAZAJ NA KONJA, ki smo ga razvili, je preventivni program, osnovan po principu „učenja s pomočjo konja -equine assisted learning“ (EAL), vedenjsko-kognitivne terapije (VKT), strategij za upravljanje s stresom in sproščanja. Namenjen je odkrivanju in spodbujanju osebnih in poklicnih potencialov odraslih ter jim omogočiti vpogled v:

- izboljšanje komunikacijskih spretnosti na delovnem mestu in v osebnih odnosih;

- izboljšanje sposobnosti za timsko sodelovanje in vzpostavljanje skupne identitete na delovnem mestu;

- spodbujanje ustvarjalnih strategij za reševanje problemov, konfliktov in frustracij v medsebojnih odnosih;

- lažje usklajevanje osebnega, družinskega in poklicnega življenja;

- soočanje in spoprijemanje z lastnimi strahovi, dvomi, bremeni in drugimi omejujočimi koncepti, ki ovirajo integriteto posameznika, medsebojne odnose na delovnem mestu in v osebnem življenju ter posledično tudi delovno uspešnost in učinkovitost;

- izboljšanje koncentracije, presoje, osredotočenosti, ciljne naravnanosti in motivacije na delovnem mestu;

- učinkovitejše definiranje izzivov, ciljev in novih vizij po poti uspeha.

Pred strokovno javnostjo smo utemeljili, zakaj smo omenjen program razvili za ciljno skupino odraslih na pragu srednjih let. Stresni stil življenja, začinjen z visokimi pričakovanji - tako s strani družine kot tudi z vidika kariernih izzivov in delovnih obremenitev - ljudi pogosto pahne v začarani krog, zlasti takrat, ko se vzporedno pojavljajo težave v partnerstvu in starševstvu. Ljudje se zato v tem življenjskem obdobju pogosto znajdejo v težkem položaju, ki ga še dodatno slabi osamljenost, depresija, stres in okrnjena samopodoba. Zmanjkuje jim življenjske energije in motivacije. Spremembe in izzivi jim ne predstavljajo veselja, temveč dodatno obremenitev.

Rešitve, ki smo jih predlagali in jim sledili z našim programom NAZAJ NA KONJA, so naslednje:

- ljudi je potrebno „predramiti“, „pretresti“ in jim vzbuditi življenjsko motivacijo;
- povečati je potrebno njihovo sposobnost za razvoj in opolnomočenje;
- pokazati jim je potrebno priložnosti, da nekaj spremenijo v njihovem osebnem življenju in delovnem okolju, ki jih ne izpolnjuje dovolj;
- pokazati jim je potrebno, kako so lahko pomemben del skupnosti in družbe.

Preko delavnic in izkustvenih situacij se najprej osredotočimo na posameznikove osebne vrednote in prepričanja, definiramo njegove želje, potrebe in cilje. Nato jih skušamo povezati z njegovim položajem v različnih družbenih skupinah: v družini, na delovnem mestu, v krogu prijateljev in v širši družbi. Osvetlimo priložnosti za spremembe, postavimo izzive in ga spodbudimo k pogumu, da naredi prve korake. 

Zakaj pri tem procesu uporabljamo konja?

Konj je mogočen, isker in velik, hkrati pa zna biti izjemno nežen in senzibilen. Je žival, ki ljudi izjemno pritegne. Že tisočletja nepogrešljiv človekov prijatelj, sopotnik, pomočnik pri delu ter partner v športu in prostem času, v zadnjem času se ga izjemno učinkovito vključuje tudi v proces terapije in učenja s pomočjo konj.

Konj je žival gibanja in svobode. Gibanje je njegova osnovna potreba in pomeni bistvo njegovega življenja. Gibanje je tudi človekova osnovna potreba, saj nam prinaša občutek svobode. Skozi gibanje obvladujemo in dojemamo prostor. Izkušnja gibanja na konjevem hrbtu nam prinaša posebna doživetja, občutek lahkosti in svobode, občutja sreče, veselja, ponosa in samozavesti.

Konj je družabna čredna žival, ki se mora nenehno odzivati in prilagajati skupinski dinamiki. Izjemno dobro obvlada tudi najmanjše nianse neverbalne komunikacije in je zato odličen pomočnik za učenje komunikacijskih spretnosti, samozavedanja, prilagodljivosti in sposobnosti delovanja v skupini. Z usmerjenimi in ciljno-orientiranimi intervencami s konji izzovemo edinstvene izkustvene situacije za učenje samozavedanja, umiritve, intuicije, ustvarjalnih strategij za reševanje problemov in kriznih situacij, spoprijemanja z lastnimi strahovi, dvomi, bremeni in drugimi omejujočimi koncepti, ki jih ob ustrezni strokovni podpori posameznik tudi učinkovito razreši, zbere pogum in motivacijo ter osmisli potrebne korake do napredka, izboljšanja, spremembe.

V prispevek smo vključili tudi veliko fotografij in videoklipov, s katerimi smo ponazorili potek naših izkustvenih delavnic. Program je bil v strokovni javnosti lepo sprejet, ustvarili smo veliko novih strokovnih stikov, izmenjali dobre prakse in skozi diskusije in odzive pridobili tudi ogromno svežih idej.

Hvala Dublin za prisrčen sprejem!

 

September 2018:

GRČIJA – DEŽELA, KJER "A horse brought me to the land of fairy tales…"

Študijsko popotovanje v Grčijo… Je lahko še kaj lepšega? In to ob koncu septembra, ko sta sonce in morje še topla…

Šalo na stran! Naš cilj je bil center Aten, kjer se na območju stare vojašnice zadnjih 15 let nahaja sedež krovne grške zveze »Therapeutic Riding Association GREECE - TRAG«. Tukaj je našlo prostor 10 odličnih terapevtskih konj, ki živijo delno v klasičnem hlevu z boksi, večino časa pa preživijo zunaj na pašnikih in urejenih skupinskih izpustih.

Spoznali smo programe, ki se izvajajo za uporabnike TRAGa - za otroke in mladostnike z najrazličnejšimi posebnimi potrebami ter njihove svojce. Posebno pozornost smo namenili metodam dela, ki jih uporabljajo v programih v treningih socialnih veščin za izboljšanje komunikacije in v družinski terapiji s pomočjo konja: izboljšanje partnerskih odnosov, izboljšanje odnosov med roditelji in starši, izboljšanje odnosov med sorojenci itd. Pri praktičnih delavnicah z uporabniki smo lahko tudi aktivno sodelovali.

Skozi neformalne razgovore smo naredili primerjavo in pregled naših in grških izobraževalnih programov za strokovne kadre ter pretehtali možnosti za sodelovanje na področju strokovnega izpopolnjevanja strokovnega kadra v obeh deželah. Dva aktivna dneva v Atenah sta minila zelo hitro in izkušnjo želimo čimprej ponoviti. Upamo, da bomo v kratkem lahko gostili naše grške partnerje tudi pri nas…

 

September 2018:

PO POTEH ALEXANDRA MAKEDONSKEGA…

Poznate znamenito legendo o Alexandru Makedonskem in njegovem zvestem, neukrotljivem konju Bucefalu? Makedonija je v starem veku veljala za deželo konj… Stoletja kasneje je ta sloves izgubila, vendar se ljubezen in občudovanje do konj čuti ob vsakem pogovoru z naključnim mimoidočim prebivalcem.  

Tudi terapija in učenje s pomočjo konj sta tam še popolnoma neznana koncepta, zato smo bili zelo veseli pripravljenosti dekanice in nekaterih članov kolektiva Fakultete za izobraževanje z univerze »ST. KLIMENT OHRIDSKI BITOLA«, da nam prisluhnejo in ponudijo priložnost za predstavitev našega izobraževalnega programa za strokovne kadre. Skupaj smo pregledali njihov študijski program in kurikul "Elementary school teacher"  ter raziskali možnosti, kako bi lahko v študijsko prakso v prihodnje umestili tudi metodo "izkustveno učenje s pomočjo konj«. Strinjali smo se, da bi bil študijski obisk za njihov kolektiv in študente res odlična priložnost praktičnega vpogleda v to področje pedagoško-andragoškega dela.

Pot nas je vodila naprej do Skopja, kjer smo se ustavili na Fakulteti za agrokulturne znanosti Univerze »SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY«, kjer nas je sprejel prof.dr. Giovani R. Bunewsky in nam predstavil študijski program "Biotehnologija živali". Mi smo predstavili naš izobraževalni program za strokovne kadre s poudarkom na Modulu 1 (Splošna znanja o konjih, vzgoji in šolanju konj). Skupaj smo pregledali možnosti za sodelovanje in izmenjavo izobraževalnih vsebin in praks na področju študijske prakse študentov ter strokovno izpopolnjevanje kolektiva. Obiskali smo tudi posestvo njihove Zveze za konjerejo, ki sodeluje s Fakulteto ter si ogledali makedonske avtohtone pasme in kobile z žrebeti.

Držimo pesti, da nam dogovorjene izmenjave kadra uspe čim prej uresničiti ter tako poskrbeti za mednarodno širjenje dobrih praks!

 

/sv/file/nazajnakonjakolaz1pngnazaj_na_konja_kolaz1.png

 

Oktober 2018

HRVAŠKA – KREPITEV DOBRIH PRAKS SODELOVANJA PRI STROKOVNEM RAZVOJU KOLEKTIVA

Prvi oktobrski vikend se je del našega kolektiva odpravil na Hrvaško, k našim dolgoletnim partnerjem v Rijeko. Z društvom »UDRUGA ZA TERAPIJU I AKTIVNOSTI POMOĆU KONJA PEGAZ RIJEKA« aktivno sodelujemo vse od leta 2008. Izmenjujemo dobro prakso, se vzajemno udeležujemo dogodkov in izobraževanj ter si nudimo strokovno podporo pri razvoju. V obdobju 2011 – 2013 smo skupaj izpeljali tudi velik mednarodni projekt v okviru programa IPA OP SI-HR 2007-2013 z akronimom »PEDOTUR«, v okviru katerega smo razvijali pedagoško-doživljajske in terapevtske turistične programe za otroke, mladostnike in odrasle ter osebe s posebnimi potrebami.

Tokrat so za nas organizirali praktične delavnice "Metode dela na področju A/TPK za krepitev pozitivnega starševstva, izvajanja psihosocialne podpore in treninga socialnih veščin", na katerih smo lahko izmenjali dobre prakse na področju izobraževalnega procesa za delo s starši in drugimi odraslimi posamezniki. Na delavnicah smo imeli priložnost, da se učinkovito strokovno izpopolnimo predstavniki obeh organizacij.

Strinjali smo se, da je potrebno ostajati v koraku s trendi vseživljenjskega izobraževanja in ugotavljali, da le-tega ni nikoli dovolj in nikdar preveč.

 

November 2018

ERASMUS + POTOPISI PREDSTAVLJENI NA XII. STROKOVNEM POSVETU

/sv/file/nazajnakonjastrokovniposvet1jpgnazaj_na_konja_strokovni_posvet_1.jpg

 

Naše dosedanje Erasmus + mobilnosti smo predstavili v okviru XII. strokovnega posveta o razvoju področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja, ki je potekal 23. in 24. novembra 2018 v Dvorcu Sternthal.

V sliki in besedi, pa tudi videoklipih, smo udeležencem podrobno predstavili naša dosedanja popotovanja in z njimi delili izkušnje ter odgovarjali na njihova vprašanja.

Prisluhnili so nam z velikim zanimanjem, mi pa smo jih opogumljali, naj se tudi sami lotijo kakšnega Erasmus + projekta, saj drži, da »Erasmus + ni mus – pomaga pa!«  :-) 

 

 

December 2018

NEMČIJA – OBLJUBLJENA DEŽELA ZA KONJELJUBCE!

V tednu tik pred božično-novoletnimi prazniki smo se odpravili proti Nemčiji iskati konjeniško »obljubljeno deželo«. In smo jo našli! Najstarejša državna kobilarna »HAUPT- UND LANDGESTÜT MARBACH« je pravi raj za konjeljubce – tako za naključne obiskovalce kot tudi za vrhunski strokovni kader. Po toplem in gostoljubnem sprejemu so nas dodelili ustreznemu mentorju glede na naše interese. Sodelovali smo lahko na različnih praktičnih delavnicah/treningih (delo z mladimi konji, lonžiranje, vožnja vpreg itd.) ter pridobivali vpogled, na kakšen način je mogoče prenašati znanje in praktične veščine. Tako je potekal naš vsakdan. Z delom smo pričenjali ob 7.uri, nato je sledil odmor za kosilo med 12. in 13. uro, popoldanski del pa trajal še od 13. do 17.ure, tako da smo dobili odličen vpogled v strukturo in organiziranost vseh delovnih procesov Haupt- und Landgestüt Marbach. 

/sv/file/nazajnakonjakolaz2pngnazaj_na_konja_kolaz_2.png

V zadnjem dnevu so nam ob kavi in znameniti »schwarzvaldski« torti predstavili tudi njihove izobraževalne programe za strokovne kadre: program stalnega strokovnega usposabljanja in certificiranja strokovnih kadrov v konjeništvu, program poklicnega izobraževanja smer "Pferdewirt", "Landwirt" in "Hufschmiedepraktikant".

Od tega obiska smo odnesli ogromno novega znanja. In ko smo se na predbožični petek pozno ponoči vračali proti domu, smo si bili enotni – nazaj domov, »nazaj na konja«, se bomo zagotovo vrnili z veliko motivacijo in zanosom!

Za konec pa smo spesnili še tale verz:

Končujemo naše Erasmus + leto.

Bilo krasno in doživeto.

Bilo je polno popotovanj.

Vsak od nas dosegel je delček sanj.

Hvala Erasmus +  in CMEPIUS za tole priložnost!

 

 

 

​Metka Demšar Goljevšček je diplomirala na Oddelku za pedagogiko in andragogiko ter na Oddelku za sociologijo kulture na FIlozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je na Zavodu NAZAJ NA KONJA kot vodja izobraževalne in terapevtske dejavnosti ter vodja projektov. Posveča se razvoju novih izobraževalnih programov ter razvoju novih metod dela s ciljnimi skupinami. 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn