Blog
Blog

EPALE – v središču: Neformalno in priložnostno učenje

Od 15. do 19. avgusta bo EPALE namenil posebno pozornost neformalnemu in priložnostnemu učenju.

Od 15. do 19. avgusta bo EPALE namenil posebno pozornost neformalnemu in priložnostnemu učenju.

Čeprav se med seboj razlikujeta, sta izraza neformalno in priložnostno učenje pogosto enakovredno uporabljata za označevanje procesa usvajanja spretnosti, znanja in kompetenc zunaj tradicionalnih učnih okolij.

Neformalno in priložnostno učenje sta pogosto premalo raziskana in podcenjena, a lahko pomagajo pri zadoščanju potreb učencev, ki niso uspeli pridobiti znanja po tradicionalnih formalnih učnih poteh.

Pri EPALE želimo izboljšati osveščenost o pomembnosti neformalnega in priložnostnega učenja in naši skupnosti strokovnjakov za izobraževanje odraslih zagotavljamo praktične vire, zanimive članke in koristne nasvete na to temo.

Ne pozabite preveriti nekaj naših vsebin, ki so naštete spodaj in so jih zbrali nacionalni timi EPALE iz celotne Evrope. Za popoln seznam naše vsebine v zvezi z neformalnim in priložnostnim učenjem obiščite našo podstran Vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.

 

Objave v spletnih dnevnikih

“Spretnosti” – ključni koncept za izobraževalno dejavnost? (DE)

Študija primera o tem, kako se s staranjem počutimo mlajše (EN)

Nogomet izobražuje (DE)

Priložnostno učenje – Nemški pogled na EPALE (DE)

Učenje in državljanska vključenost (DE, EN, FR)

Migracije, podjetništvo in priložnostno učenje (DE, EN, FR)

Študijski krog. Švedska metoda za izobraževanje odraslih (EN, PL)

Potrjevanje na podlagi kvalifikacijskega okvira: Projekt Match2NQF (DE, EN)

Potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja – holistični pristop Škotske (EN)

Potrjevanje kompetenc na področju prostovoljstva na podlagi Evropskega kvalifikacijskega okvira (DE, EN, ES, PT)

Ženske se učijo programiranja v okviru delavnic Rails Girls v Szczecinu (EN, PL)

 

Viri

Brošura “Priznavanje v Nemčiji ” (DE)

ECVET v neformalnem izobraževanju – morebitno povpraševanje, izvajanje (DE)

Evropski pregled potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja 2014. Tematsko poročilo: metode potrjevanja (EN)

Stališče o platformi vseživljenjskega učenja: Naslednji korak v potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (EN)

Metode priložnostnega izobraževanja – Evropske izkušnje učiteljev/vodij usposabljanja v temeljnem in osnovnošolskem izobraževanju. Priročnik (DE)

Spremljanje uporabe potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja (EN)

Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja: Prakse držav (EN)

Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja: Rezultati, politike in prakse (EN)

Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja: Kazalci za razvoj politik (EN)

Priznavanje potrjenega neformalnega učenja znotraj in zunaj kvalifikacijskega okvira v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem in Finskem (EN)

Priznavanje in uporaba priložnostnega in neformalnega učenja (DE)

Priznavanje, potrjevanje in akreditacija neformalnega in priložnostnega učenja v državah UNESCA (EN)

Priznavanje priložnostno pridobljenih spretnosti v Nemčiji (DE)

TEACH: o nas (bilten) (EN)

TEACH: Razumevanje ovir za učenje (bilten) (EN)

Izziv za potrjevanje: kako blizu priznavanju vseh vrst izobraževanja je Evropa? (DE, EL, EN, ES, FR, IT, PL, PT)

Video: priznavanje spretnosti v Evropi (DE)

 

Login (7)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več