Blog
Blog

Dnevi svetovanja za znanje 2021 – v treh dneh več kot 180 različnih dogodkov

Med 22. in 24. septembrom so potekali Dnevi svetovanja za znanje. Središča ISIO in središča za samostojno učenje so organizirala več kot 180 dogodkov.

Tretji teden septembra – med 22. in 24. septembrom 2021 – so potekali že 17. Dnevi svetovanja za znanje. Do letošnjega leta smo jih poznali pod imenom Dnevi svetovalnih središč.

V tem letu, ko je svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih organizirana in financirana s strani MIZŠ kot javna služba na 34 javnih izobraževalnih organizacijah za odrasle, smo Dneve svetovanja za znanje skupaj pripravili Andragoški center Slovenije (ACS) ter mreža svetovalnih središč za izobraževanje odraslih – središč ISIO in središčih za samostojno učenje – SSU.

Glavni namen te promocijske akcije je informirati odrasle o možnostih svetovanja v izobraževanju odraslih ter vključevanja v različne oblike učenja in izobraževanja: v formalne (za pridobitev izobrazbe, poklica) in neformalne, za delo in za osebno življenje. Poudarek je na informiranju o vseh možnostih v izbrani regiji, še posebej o brezplačnih priložnostih, ki jih je s sofinanciranjem iz Evropskega socialnega sklada (ESS) v zadnjih letih kar veliko. Z dogodki v organizacijah in zunaj njih, na različnih javnih mestih in drugje želijo svetovalci doseči odrasle, ki še ne poznajo brezplačnega svetovanja ter s tem opozoriti tudi ne različnih možnosti vključevanja v izobraževanje in učenje.  

Kolaž slik, ki prikazuje letošnje Dneve svetovanja za znanje.

Središča ISIO in SSU so tako v treh dnevih organizirala več kot 180 različnih dogodkov: pripravila so različne brezplačne delavnice v svojih organizacijah, s stojnicami znanja gostovala na javnih mestih, pred in v nakupovalnih centrih, obiskovala manjše kraje oz. krajevne skupnosti ipd.

Drugo leto zapored smo skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije v okviru projekta Za krepitev socialnega dialoga (projekt sofinancirata Republika Slovenija in ESS) 23. septembra organizirali in izvedli Dan za znanje. Svetovalci središč ISIO in predstavniki sindikatov so izpeljali različne strokovne in promocijske dogodke, s katerim so informirali in nagovarjali odrasle zaposlene. Organizirana sta bila dva strokovna posveta, namenjena delodajalcem, svetovalci so organizirali stojnice znanja pred različnimi podjetji.

Pa še na pomembno obletnico delovanja središč ISIO ne smemo pozabiti. Letos pet središč – v Kopru, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu in Žalcu – praznuje 20. obletnico delovanja. Nekatera središča so to obletnico obeležila prav v času Dnevov: Svetovalno središče ISIO Žalec s strokovnim posvetom, Svetovalno središče Murska Sobota pa je obletnici namenilo del novinarske konference. Svetovalno središče Maribor je jubilej obeležilo nekoliko kasneje s strokovnim dogodkom, namenjenim strateškim partnerjem njihovega središča.

Letošnji Dnevi svetovanja za znanje so že drugo leto potekali kot skupna akcija v okviru Tednov vseživljenjskega učenja. Tako so dogodki, ki so se odvijali v času Dnevov sledili dogodkom organizacij ob praznovanju Tednov in na ta način še povečali informiranost odraslih o raznolikih možnostih učenja in vključevanja v različne oblike izobraževanja.

Mag. Andreja Dobrovoljc je zaposlena na ACS in na področju izobraževanja deluje več kot 20 let. Njeno področje dela je razvoj svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Ukvarja se z razvojem in pripravo različnih IKT orodij za spremljanje dejavnosti svetovanja ter razvojem informiranja in svetovanja prek sodobnih medijev.

***

Sodelavci ACS vsako leto obiščemo različne dogodke, ki jih središča ISIO in SSU pripravljajo. Tudi letos smo se pridružili dogajanju v sedmih različnih krajih. Poleg aktivnega sodelovanja na strokovnih posvetih smo obiskali delavnice, stojnice znanja in si ogledali mobilno gostovanje središča ISIO v krajevni skupnosti. V nadaljevanju predstavljamo nekaj naših vtisov.

V okviru Dneva za znanje sem 23. septembra obiskala stojnici znanja pred podjetjem Eti v Izlakah. Na dveh stojnicah znanja pred dvema vhodoma v podjetje so svetovalke in svetovalec iz Zasavske ljudske univerze zaposlene v Etiju informirale in spodbujale k izobraževanju, ki jim je dostopno v njihovi regiji. Odziv je bil dober, izkušnje iz stikov z zaposlenimi so potrdile, da marsikdo od njih ne ve in ne pozna, kaj je odraslim na voljo v regiji, predvsem to, da je veliko teh možnost tudi brezplačnih. Te izkušnje potrjujejo, kako pomembno je, da gremo ven iz izobraževalnih organizacij in informacije približamo odraslim v okolju, kjer delajo in/ali živijo.  

Dnevi svetovanja za znanje 2021 v Trbovljah.

Mag. Tanja Vilič Klenovšek na ASC že vrsto let dela na področju razvoja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, pri čemer ves čas usmerja pozornost tudi na razvijanje in presojanje kakovosti svetovalne dejavnosti v praksi. Skupaj s sodelavci središča, ki ga vodi, sodeluje pri umeščanju svetovalne dejavnosti v sistem izobraževanja odraslih, razvijanju novih pristopov v svetovalni dejavnosti, različnih svetovalnih pripomočkov in orodij ter usposabljanju svetovalcev v svetovalni dejavnosti.

***

V Svetovalnem središču Koroška so 23. septembra v okviru Dneva svetovanje za znanje organizirali strokovni posvet za delodajalce z naslovom Zaposlovanje in izobraževanje invalidov – strošek ali civilizacijska norma. Namenjen je bil osvetlitvi problematike zaposlenih z ovirami. Tema odraslih z ovirami je bila obravnavana z različnih vidikov: izobraževalnega, svetovalnega in socialnega. Predstavljena so bila dejstva o odraslih z ovirami med brezposelnimi v koroški regiji ter aktivnosti, ki jih izvaja Mestna občina Slovenj Gradec, da svojim odraslim z ovirami lajša vsakdanje življenje. Sama sem predstavila vidik svetovanja za odrasle z ovirami. V drugem delu posveta smo v treh delovnih skupinah razmišljali in razpravljali o mogočih rešitvah za večje vključevanje ljudi z ovirami v izobraževanje, delo in vsakdanje življenje.  

Dnevi svetovanja za znanje 2021 v Slovenj Gradcu.

Ob koncu posveta nam je svojo zgodbo predstavil tudi Jure Srebrović, direktor Zavoda Nova moč. Jure je slep. Po svoji izobraževalni poti se je odločil za lastno podjetje, ki ga uspešno vodi. Hkrati pa aktivno osvetljuje življenje ljudi z ovirami in razbija stereotipe, ki jo so jih slepi otroci in odrasli deležni.

Mag. Andreja Dobrovoljc

***

V četrtek, 23. 9. sem se udeležila delavnice projekta Digital@dults v Šmarju pri Jelšah, v enoti Ljudska univerza (LU) Rogaška Slatina. Cilj projekta je diseminacija primerov dobrih praks na evropski ravni s pomočjo usposabljanja izvajalcev usposabljanj, ki delujejo na področju digitalnih veščin, še posebej s pomočjo uporabe družabnih omrežij v povezavi s trgom dela pri neprivilegiranih odraslih osebah. Izpeljana delavnica je bila usrediščena k podpiranju pozitivnih in dolgoročnih učinkov na odrasle, ki imajo nižje veščine, kompetence in spretnosti v digitalnem okolju z namenom njihovega izboljšanja v vsakdanjem življenju.  

Dnevi svetovanja za znanje 2021 v Rogaški Slatini.

Pot sem nadaljevala v SSU v LU Rogaško Slatino, kjer sem si ogledala predstavitev središča.

Obisk v okviru akcije TVU, Svetovanje za znanje, sem zaključila z ogledom Bobrovega centra v Nimnem, »v svetu naravnega vodnega bogastva Obsotelja«, kjer sem izvedela veliko novega o nastanku Posotelja – od geoloških procesov in tektonike do procesov preperevanja in erozije, o življenju najznačilnejših vodnih vrst Obsotelja: bobra, vidre, zlate nežice in raka koščaka, bogastvu naravnih vodotokov, valovanju vode, pomenu naravnih strug za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst ipd. Ob tem sem se skupaj z udeleženci in koordinatorico dogodka, Ireno Hostnik iz LU Rogaška Slatina, spoznala tudi z digitalnimi aktivnostmi in orodji, ki jih ponuja center za udeležence in predstavljajo rešitev za ohranjanje vodotokov na primeru Sotle.

Dr. Anita Jug Došler se na ACS poleg s Središči za samostojno učenje ukvarja tudi z izobraževanjem učiteljev, ki izvajajo program Začetne integracije priseljencev, s področjem učenja jezika na delovnem mestu, aktualnega za priseljence, ter s promocijo romskega jezika.

***

Tudi letos sem se razveselila obiska svetovalnih središč v okviru akcije Dnevi za znanje. Glede na to, da sem iz prestolnice Gorenjske, verjetno ni bilo naključje, da sem se pridružila sodelavcem LU Kranj in LU Tržič.

Že zgodaj zjutraj so me v Kranju pričakale njihove nasmejane sodelavke in skupaj z njihovim terenskim vozilom, ki so ga poimenovale LUK mobil smo se odpravile v Struževo. Bil je čudovit sončen dan in naša postojanka je bilo parkirišče pred kmetijsko trgovino. Sodelavci LU Kranj so nagovarjali predvsem kupce. Nekateri so se sami radovedno ustavili, večino pa je bilo potrebno k stojnici povabiti. Vsi pa so imeli priložnost zavrteti kolo sreče in se z nagrado, informacijami in promocijskim gradivom o delovanju LU Kranj odpraviti naprej.  

Dnevi svetovanja za znanje 2021 v Kranji in Tržiču.

Pot me je nato peljala v Tržič, kjer sem obiskala še sodelavke ljudske univerze. Svoje aktivnosti so promovirale ob sprehajalni poti, zato jim obiskovalcev ni manjkalo. Največ je bilo takih, ki so se ustavili sami in z zanimanjem prebrali promocijske materiale. Začutiti je bilo utrip manjšega mesta, v katerem se skoraj vsi poznajo. A vseeno je bilo zanimanje za delo LU Tržič zelo veliko.

Vera Mlinar je zaposlena na ACS. Glavno področje njenega dela je identificiranje, dokumentiranje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc odraslih. Deluje tudi na področju sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

***

V petek, 24. septembra, sva Andreja in Urška obiskali Dneve svetovanja za znanje 2021 v Črnomlju in Novem mestu, ki so potekali v okviru 10. regijskega festivala zaTE v organizaciji RIC Novo mesto in Zavoda za zaposlovanje Območne službe Novo mesto skupaj z ljudskimi univerzami v regiji: LU Kočevje, CIK Trebnje in ZIK Črnomelj.

V Črnomelj sva prispeli že zjutraj in pričakalo naju je pestro dogajanje: na Medgeneracijskem vrtu Kulturnega doma Črnomelj so potekale delavnice s področja skrbi za zdravje, ogledali sva si stojnico znanja Svetovalnega središča Pokolpje ter stojnico Socialna aktivacija se predstavi, medtem ko je delavnica potekala tudi v prostorih ZIK Črnomelj.  

Dnevi svetovanja za znanje 2021 v Črnomlju in Novem mestu.

RIC Novo mesto je stojnico znanja, kjer sta bili aktivni dve svetovalki, postavil v nakupovalnem središču Tuš. Obložena je bila s promocijskim gradivom z raznolikimi informacijami o možnostih za učenje in izobraževanje odraslih v njihovi regiji.

Tako v Črnomlju kot v Novem mestu sva bili veseli prijaznega sprejema svetovalk in sodelavcev, s katerimi smo poleg vtisov o letošnjih Dnevih izmenjali tudi marsikatero drugo delovno informacijo. Hkrati pa je bila to priložnost, da sva občutili utrip okolja, v katerega so naši svetovalci vsakodnevno vpeti.

Urška Pavlič je na ACS zaposlena na projektu ESS – Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022. Sodeluje pri razvoju strokovnih gradiv, programov in pristopov, zagotavlja strokovno podporo izvajalski mreži po Sloveniji ter je vključena v promocijske aktivnosti in sodelovanje z deležniki.

Login (2)

Users have already commented on this article

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več