Blog
Blog

Detektivka v knjižnici

V Knjižnici Bena Zupančiča Postojna smo k problemu motiviranja branja želeli pristopiti na nov in svojevrsten način.

Pripravili smo »Knjižno detektivko« v obliki ugankarskih delavnic, kjer udeleženci v knjigah poiščejo odgovore in gesla za nadaljevanje dejavnosti. Cilj detektivke je najti ukradeno knjigo, ki jo na začetku, kadar zmanjka elektrike, odnese neznanec.

Knjižnica postojna 4.

Ob zaključku projekta, ki je bil sicer podaljšan za pol leta, smo v knjižnico vključili novo storitev z vidika motiviranja branja za odrasle in mladostnike v obliki detektivskih delavnic. Udeleženci, korak za korakom, spoznajo knjižnico in njene oddelke ter rešujejo naloge, povezane z odlomki iz različnih knjig. Prebrano, največkrat ne odgovori neposredno na zastavljeno vprašanje, ampak pove le postopek reševanja problema. Tako mora uporabnik prebrano razumeti in uporabiti na zahtevan način. Posledično bere izbrane odstavke in se približuje zastavljenemu cilju.

Knjižnica Postojna 1.

Dejavnost se začne s predstavitvijo knjižnice in njenih oddelkov vse do čitalnice, kjer neznanec bere časopis ali se poglablja v ekran računalnika. Med predstavitvijo vstane in neopazno zapusti čitalnico, s seboj pa vzame dragoceno knjigo, o kateri se ves čas predstavitve pogovarjamo. Istočasno v knjižnici zmanjka elektrike in na platnu se pojavi prvi namig, ki govori, kaj vas čaka in kako naprej. V detektivki so uporabljeni različni pripomočki kot so criptex, nevidna pisala, magic box, video vsebine, celo telefonska tajnica… vse skupaj povezuje zgodbe iz knjige.

Po vzoru Nacionalne knjižnice Rim (http://www.bncrm.beniculturali.it/), kjer smo si ogledali Escape room v klasični obliki, smo želeli v Knjižnici Bena Zupančiča Postojna idejo nadgraditi in razširiti. Zaradi prostorske stiske nimamo možnosti urejanja določenega prostora ali sobe, zato smo za vsebino izbrali knjige, kot prostor pa smo uporabili celotno knjižnico. Skupaj z nevsakdanjimi pripomočki pa smo celotno zgodbo prelevili v detektivko.

Knjižnica Postojna 2.

V bodoče bo detektivko knjižnica uvrstila v svojo stalno storitev in jo s časom še razvijala. V dogovoru z italijansko agencijo za promocijo branja ( https://cepell.it/ ) načrtujemo celotno zadevo preseliti v digitalno obliko v smeri virtualne realnosti. 

Detektivka je rezultat Erasmus+ projekta, izobraževanja odraslih, ki smo ga v knjižnici začeli leta 2020. Povezali smo se s tremi knjižnicami iz sosednjih držav in poskušali s pridobljenim znanjem razviti model motiviranja branja, ki je primeren za naše okolje in uporabnike.

Knjižnica Postojna 3.

Nenad Arizanović je knjižničar v  Knjižnici Bena Zupančiča Postojna , sodeluje pri pripravi delavnic za uporabnike knjižnice. Projekt Težki bralci je zasnovan v Knjižnici Bena Zupančiča Postojna, predvsem v smeri, kako dvigniti motivacijo branja in sicer z inovativnimi primeri, tudi z uporabo digitalnih in drugih pripomočkov. S projektom želimo knjižničarjem zaposlenih v KBZ omogočiti vpogled dela v tujini, ter spremljanje dobrih praks in učenja od že preverjenih tehnik.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več