Blog
Blog

Boljše svetovanje za nove priseljence z orodjem SCOUT

Za nove priseljence je vključevanje na trg dela ključna zahteva za uveljavitev v državi gostiteljici. Pomemben izziv predstavlja vrednotenje kompetenc in delovnih izkušenj ter priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v državi izvora. Za to so potrebna svetovanja, ki so prilagojena novim priseljencem in omogočajo vrednotenje kompetenc, ki je prilagojeno ciljni skupini.

Svetovanje in vrednotenje kompetenc za nove priseljence - kaj je potrebno?

Za nove priseljence je vključevanje na trg dela ključna zahteva za uveljavitev v državi gostiteljici. Pomemben izziv predstavlja vrednotenje kompetenc in delovnih izkušenj ter priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v državi izvora. Za to so potrebna svetovanja, ki so prilagojena novim priseljencem in omogočajo vrednotenje kompetenc, ki je prilagojeno ciljni skupini.

Projekt Erasmus+ SCOUT ("asSessing COmpetences for the fUTure"), ki ga vodi nemški inštitut za izobraževanje odraslih (DIE) v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Avstrije, Španije, Švedske, Grčije in Slovenije, vzame zgornje stanje kot začetno točko. Za pomoč pri vrednotenju kompetenc in svetovanju za nove priseljence so partnerji pripravili orodja za svetovalce. Imenuje se orodje SCOUT.

Začetna celovita analiza potreb v obliki raziskav, fokusnih skupin in strokovnih razgovorov v vseh sodelujočih partnerskih državah je omogočila vpogled v to, kako bi lahko izgledalo vrednotenje kompetenc, prilagojeno  ciljni skupini. Poleg premagovanja jezikovne ovire smo ciljali tudi na nizkopražno dostopnost in individualizirane oblike dostopa. Upoštevajoč ta in nadaljnja merila je bila v vseh partnerskih državah SCOUT izvedena preiskava obstoječih orodij za vrednotenje kompetenc. Po temeljitem pregledu je bilo za končni komplet orodij izbranih 20 orodij.

Interaktivni video na spletnem mestu projekta (povezava) predstavi komplet orodij in njihovo vsebino ter ponuja pregled orodij SCOUT v samo 5 minutah.

Orodje SCOUT - kaj ponuja in kako se lahko uporablja?

Nabor orodij SCOUT je več kot le zbirka obstoječih orodij za ocenjevanje kompetenc novih priseljencev; orodja so sistematično združena in predstavljena na uporabniku prijazen način. Vsako orodje je predstavljeno z informativnim listom, ki ponuja kompakten pregled najpomembnejših informacij. Pri vsakem primeru je prisotna neposredna povezava do orodja, na katero lahko uporabniki kliknejo in orodje preizkusijo.


ProfilPASS.

Slika: primer informativnega lista priročnika SCOUT


Dve glavni kategoriji (»Orodja za podporo svetovalnemu procesu« in »Orodja za samoocenjevanje«) s spremljajočimi podkategorijami omogočata hitro orientacijo in hitro iskanje najprimernejšega orodja za posamezno svetovalno situacijo. Npr. ProfilPASS v preprostem jeziku lahko pomaga pri strukturiranju postopka svetovanja. ProfilPASS (zunanja povezava) je orodje za vrednotenje neformalno pridobljenih kompetenc. V Nemčiji obstaja od leta 2006, po ostali Evropi pa od leta 2014. ProfilPASS, uporabljen v orodni skupini SCOUT, je prilagojen novi ciljni skupini. ProfilPASS je jezikovno in vsebinsko preprost ter prilagojen posebnim okoliščinam in potrebam priseljencev. Jezikovno preprost ProfilPASS  je na voljo na povezavi (povezava je zunanja). Natisnjena različica (v nemščini) je na voljo pri založniku wbv media (povezava je zunanja).

Če pogledamo orodja za samoocenjevanje, lahko na primer, najdemo »EU orodje profilov spretnosti za državljane tretjih držav« v podkategoriji »Celovita ocena kompetenc«. Različne kompetence je na spletu možno preprosto oceniti. Na zaslonu je mogoče hkrati prikazati dva jezika, kar pomeni, da je možno vrednotenje s svetovalcem, ne da bi bilo treba vsebino razlagati ali prevajati. Hkrati orodje SCOUT omogoča fleksibilno in odprto uporabo. Tako kot imajo vsi, ki iščejo nasvet, individualne zahteve in okoliščine, bi bilo potrebno podobno svetovati, tj. individualizirano. Svetovalci lahko tako svobodno in profesionalno delujejo. Posamezna orodja ali celo vidiki različnih orodij se lahko med seboj prosto kombinirajo. Posebnost orodij SCOUT in ProfilPASS s poenostavljenim jezikom je njegova razpoložljivost v različnih jezikih. Poleg nemške in angleške različice sta orodja in ProfilPASS v preprostem jeziku na voljo tudi v vseh partnerskih jezikih (španščina, grščina, švedščina in slovenščina).

Med projektom so bili razviti tudi dodatni materiali, ki so svetovalcem olajšali delo z orodjem SCOUT. To gradivo je na voljo v vseh jezikih partnerjev projekta in v angleščini. Priročnik za svetovalce SCOUT nudi svetovalcem pomoč. Pojasnjuje strukturo orodij in ProfilPASS v preprostem jeziku in različne načine njihove uporabe. Program izobraževanja SCOUT dopolnjuje priročnik in komplet orodij. Ponuja smernice in priporočila za svetovalce za usposabljanje.

Napovedi za kompetenčno svetovanje z orodjem SCOUT - kam vodi pot?

S pomočjo teh gradiv je bilo v vseh SCOUT partnerskih državah več kot 30 svetovalcev že usposobljenih za uporabo orodij SCOUT in ProfilPASS v preprostem jeziku. Rezultati vrednotenja kompetenc kažejo, da so orodje in zlasti profilPASS v preprostem jeziku zelo cenjeni. Predvsem je bila poudarjena primernost in uporabnost za nove priseljence.

Poleg tega trenutno poteka preizkusna faza za orodje in ProfilPASS v preprostem jeziku, v okviru katerega poteka svetovanje z novimi priseljenci. Zgodnje povratne informacije spet potrjujejo, da so materiali izredno praktični in dobro naslavljajo obstoječe potrebe.

Pomembno je upoštevati, da dejavnosti, povezane z vključevanjem in svetovanjem za nove priseljence, predstavljajo hitro razvijajoče se področje. Na primer, nekatera orodja za vrednotenje kompetenc so se pojavila v okviru določenih projektov in se dolgoročno niso izkazala za primerna. Nabor orodij SCOUT vsebuje tudi nekaj orodij, ki iz različnih razlogov - na primer konec projekta - niso več na voljo. Za svetovalce je zato toliko pomembneje, da ProfilPASS v preprostem jeziku predstavlja orodje, ki je institucionalno vzpostavljeno in je tako primerno za dolgoročno uporabo. Izobraževanje za svetovalno delo s profiPASS-om v preprostem jeziku je že na voljo zunaj okvira projekta. Dolgoročno bo komplet orodij SCOUT vseboval tudi osnovno skupino orodij, ki se uveljavijo »na trgu« in se nenehno uporabljajo. Medtem, ko se rezultati SCOUT gibajo v pozitivni smeri glede trajnosti, je velik izziv še vedno izvajanje različnih vsebin in uporabnih rezultatov iz različnih (projektnih) kontekstov ter njihovo dolgoročno preživetje.


O avtorjih:

Eva Bonn je znanstvena raziskovalka na Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. (Nemški inštitut za izobraževanje odraslih - DIE).

Goran Jordanoski je znanstveni raziskovalec na Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. Od leta 2017 je koordinator projekta EU SCOUT - „aSsessing Compete for FUTure“ (2017-1-DE02-KA204-004194).

Login (8)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več