chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi

Spletni dnevnik

Študija primera: Svetovanje odraslim v izobraževanju v Sloveniji

09/05/2018
objavil Andreja Dobrovoljc
Jezik: SL
Document available also in: EN HR

/sl/file/goal-project-sloveniaGOAL project Slovenia

GOAL project Slovenia

 

V projektu Erasmus + KA2 GOAL - Guidance and Orientation for Adult Learners (2015-2018)  (Svetovanje odraslim v izobraževanju) je sodelovalo šest držav: Belgija (Flamska), Češka republika, Islandija, Litva, Nizozemska in Slovenija. Namen projekta je bil izboljšati možnosti svetovanja za manj izobražene odrasle v vseh partnerskih državah s ciljem povečanja vključenosti v vseživljenjsko učenje ter s tem tudi k večji socialni vključenosti in mobilnosti na trgu dela.

 

Projekt GOAL v Sloveniji

 

Cilji projekta GOAL v Sloveniji so bili:

 • pilotno preizkusiti svetovanje po pristopu GOAL v dveh izbranih regijah, s štirimi izbranimi izvajalskimi organizacijami, pri čemer smo v vsakem okolju testirali tudi povezovanje dveh različnih vrst izobraževalnih organizacij, dveh šolskih centrov in dveh ljudskih univerz s svetovalnim središčem za izobraževanje odraslih – središčem ISIO; in
 • z vzpostavitvijo dveh regionalnih mrež preizkusiti, kakšna in kako delujoča partnerstva organizacij iz regije/lokalnega okolja so učinkovita in omogočajo lažje doseganje ranljivih skupin odraslih, še posebej izbranih GOAL ciljnih skupin: migrantov, nizko kvalificirani iskalcev zaposlitve, nizko kvalificiranih zaposlenih in odraslih, starejših od 50 let.

 

Kaj se je v projektu izkazalo kot dobro in kaj bi bilo smiselno izboljšati?

 

Partnerstvo je na lokalni ravni dobro delovalo znotraj obstoječega modela svetovanja in za namene projekta, kar je bilo podprto z aktivnostmi projekta GOAL. Rezultati evalvacije poudarjajo pozitivne učinke mreženja in željo po nadaljnjem sodelovanju vključenih partnerjev. Istočasno pa je ključno, da je mreža podprta z različnimi ukrepi, ki so namenjeni za različne ranljive skupine, kot je npr. možnost brezplačne vključitve v svetovanje ter v izobraževanje in usposabljanje. Ne smemo pa spregledati tudi pomena ukrepov za motiviranje delodajalcev za spodbujanje zaposlenih za vključitev v programe izobraževanja in usposabljanja.

 

Izvajalci – ljudski univerzi in šolska centra so v svetovalni dejavnosti v projektu uporabljali različna svetovalna orodja in pripomočke, zato smo želeli preveriti, kateri pripomočki v svetovanju se uporabljajo v praksi in kateri so skupna obema tipoma institucij. V različnih projektih so bili za pomoč delu svetovalca razviti različni pripomočki, ki pa se, kot smo ugotovili na začetku projekta GOAL, niso veliko uporabljali. Tudi ob zaključku projekta še vedno ostaja izziv, kako povečati dostopnost do pripomočkov, ki so že razviti, pa niso širše dostopni za vse svetovalce. Bodisi, ker jih ne poznajo, bodisi, ker se za uporabo zahteva dodatna usposobljenost. Zato tudi do izmenjave pripomočkov med obema nosilcema svetovanja GOAL, središčem ISIO in šolskim centrom, še ni prišlo v zadostnem obsegu.

 

Dosežki projekta

 

Vzpostavljanje regionalnih partnerstev je bilo, po mnenju nosilcev politik ena od močnejših strani projekta, kar bi bilo treba prenesti tudi na druge regije. Poudarili pa so, da bi bilo treba v lokalnih mrežah aktivirati celotno lokalno skupnost, kot je bil primer vzpostavitve hitrega in učinkovitega sodelovanja na področju migrantov. Nosilci politik menijo, da bi tako učinkovito moralo biti tudi povezovanje pri drugih ranljivih ciljnih skupinah ter da bo treba narediti preskok v miselnosti partnerjev, da bodo prepoznali, da sodelovanje pomeni dobrobit za celotno skupnost.

 

Med dosežki projekta GOAL lahko izpostavimo:

 • redna delovna srečanja z izvajalci svetovanja GOAL in povezovanje delovanja svetovalcev v središčih ISIO in ŠC, posredovanje dodatnih strokovnih usmeritev in priporočil za učinkovitejše delovanje z iskanjem sinergij v pristopu svetovanja za manj izobražene odrasle;
 • priprava strokovnih usmeritev za vzpostavitev regionalnega partnerstva in strokovna podpora nacionalnega tima pri izvajanju aktivnosti v regionalnem partnerstvu;
 • strokovne usmeritve nacionalnega tima za vodenje svetovalnega procesa, za uporabo orodij in izvajanje različnih aktivnosti za doseganje izbranih ciljnih skupin GOAL,
 • med izvajanjem svetovanja GOAL pripravljena dodatna usposabljanja za svetovalce in omogočanje izmenjave izkušenj med svetovalci središč ISIO in ŠC ter seznanitev z izkušnjami in primeri dobrih praks v drugih državah projekta GOAL.

 

Načrti za prihodnost

 

V razvojnem delu in izvajanju projekta GOAL sta se uresničila oba ključna cilja (svetovanje po modelu GOAL in vzpostavitev regionalnih partnerstev); z napredkom pri nekaterih aktivnostih so se pričakovanja v celoti izpolnila, pri nekateri od njih pa se bodo cilji lahko realizirali po zaključku projekta, saj nekateri predlogi in rešitve, oblikovani v projektu GOAL, zahtevajo pripravo konkretnejših strokovnih in sistemskih rešitev ter njihovo implementacijo v prakso:

 • nadaljnja ohranitev in krepitev partnerstva z organizacijami, ki v projektu GOAL še niso bile aktivne v zadostni meri; krepitev in ohranjanje sodelovanje središč ISIO in ŠC kot partnerja v regijski mreži;
 • krepitev vloge nacionalnih deležnikov v partnerstvu za razvoj in umeščanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (v izbranem nacionalnem koordinacijskem telesu);
 • krepitev in nadgradnja uporabe svetovalnih pripomočkov v svetovalnem procesu in na osnovi pozitivnih izkušenj v projektu GOAL priprava predlaganih dveh pripomočkov v standardizirani obliki (protokol za vodenje svetovalnega pogovora ter osebni izobraževalni načrt); vključno z opredeljenimi priporočljivimi koraki v vodenju svetovalnega procesa, s poudarkom na holističnem in poglobljenem svetovanju;
 • opredelitev vsebine temeljnega in nadaljnjega usposabljanja svetovalcev na osnovi opredeljenih nalog in kompetenc svetovalca v projektu GOAL;
 • okrepitev v projektu GOAL preizkušene aktivnosti terenskega dela za doseganje izbranih ciljnih skupin ter dodati še aktivnejše promocijske pristope (predlogi svetovalcev ob zaključevanju izvajanja svetovanja GOAL);
 • vzpostaviti sistem presojanja kakovosti, s poudarkom na merjenju kvantitativnih in kvalitativnih rezultatov in učinkov svetovanja na ravni svetovanca, izhajajoč tudi iz izkušenj merjenja rezultatov v projektu GOAL.

 

Predvsem pa zagotoviti tudi stabilnejše financiranje dejavnosti svetovanja v izobraževanju odraslih in s tem zadostnega števila svetovalcev in ustreznih pogojev za njihovo delo po pristopih, razvitih v projektu GOAL.

Študija primera je del širše serije:

 

 

Prispevek je po originalu, ki ga je pripravil David Mallows, prevedla in priredila mag. Andreja Dobrovoljc.

Mag. Andreja Dobrovoljc je zaposlena na Andragoškem centru Slovenije, na področju izobraževanja deluje 20 let. Njeno področje dela je razvoj svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Ukvarja se z razvojem in pripravo različnih IKT orodij za spremljanje dejavnosti svetovanja, razvojem informiranja in svetovanja prek sodobnih medijev. Skupaj s sodelavci središča sodeluje pri umeščanju svetovalne dejavnosti v sistem izobraževanja odraslih, razvijanju novih pristopov v svetovalni dejavnosti, različnih svetovalnih pripomočkov in orodij ter usposabljanju svetovalcev v svetovalni dejavnosti.

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email