Blog
Blog

Ana Kaučič: mobilnost in sodelovanje

Sledenje na delovnem mestu z namenom medsebojnega učenja o delu z odraslimi udeleženci, o učnih metodah in sodelovanju z lokalnimi organizacijami.

Ana Kaučič

 

Kratka biografija

Po izobrazbi učiteljica angleščine in zgodovine že dobrih pet let uspešno spoznavam in delujem na področju izobraževanja odraslih v Ljudski univerzi Ormož. Kot učiteljica angleščine, organizatorka izobraževanja, svetovalka ter izvajalka projektov sem se dodobra spoznala z zahtevami in potrebami, ki jih imajo odrasli pri pridobivanju novega znanja. Ob tem delu sem ponotranjila termin vseživljenjsko učenje, saj se na tem delovnem mestu vedno učim.

Moj EPALE

Z EPALE platformo sem se srečala, ko sem se podala na pot Erasmus+ projektov. Sprva sem nekoliko zadržano pristopila, a sem kmalu ugotovila, da mi predstavlja možnost pisanja blogov in predstavitev naših raznolikih Erasmus+ projektov. Preko iskalnika partnerjev smo uspeli najti projektne partnerje, ki so si našo univerzo izbrali za gostujočo projektno organizacijo. Ne nazadnje pa sem bila kot aktivna članica platforme povabljena na letno konferenco EPALE 2019 v Varšavo.

Moja zgodba

Letos smo gostili dve partnerski organizaciji na sledenju na delovnem mestu. Zanimalo jih je, kako sodelujemo z odraslimi udeleženci, kako se lotevamo poučevanja in organizacije tečajev, promocija naših programov in sodelovanje z drugimi lokalnimi deležniki.

Najprej so nas obiskale tri učiteljice iz organizacije CEPA Entrevías Madrid, ki so na sledenje na delovnem mestu prišle v okviru njihovega projekta Opening through ICTs. Glavni cilj je bil spoznavanje različnih metod poučevanja, pri katerih se vključuje IKT tehnologija v delo z odraslimi udeleženci.

Udeležile so se srečanja naših starejših udeleženk, ki se aktivno učijo. Spoznale so, na kak način pristopamo k starejšim udeležencem, katere programe jim nudimo in kako jih financiramo. Istočasno pa so spoznale še učne metode, ki jih pri delu s starejšimi uporabljamo. Udeležile so se individualnega tečaja angleščine, ki je v celoti potekal preko Zoom aplikacije. Pri tem so opazovale, kako učiteljica kombinira različne druge aplikacije pri svojem delu in kako poteka tečaj na daljavo. Na srečanju tečaja angleščine za turistične vodnike pa so se podale na pot in spoznale nekatere turistične znamenitosti in osebnosti Ormoža.

Udeleženkam mobilnosti smo omogočili še obisk Osnovne šole Ivanjkovci, kjer so prisostvovale uri angleščine, in Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, kjer so obiskale kar štiri različne ure tujih jezikov (angleščine, španščine, nemščine in francoščine). Za zaključek obiska so se oglasile še v VIZ Vrtcu Ormož in se družile z najmlajšimi, ki že usvajajo angleške glasove. Tako so lahko v celotni vertikali spoznale naš šolski sistem, opazovale raznolike učne metode pri poučevanju in uporabo IKT tehnologije pri pouku ter z učiteljicami primerjale naš in španski šolski sistem.

Člani našega projektnega partnerja Centrum Kształcenia Ustawicznego im. W. Korfantego iz mesta Bytom so nas obiskali v okviru njihovega projekta Senior in the centre of the educational impact. Osemčlansko skupino udeležencev je zanimala organizacija U3ŽO pri nas, katere programe in aktivnosti izvajamo, aktivnosti na voljo starejšim izven U3ŽO in okolje, v katerem deluje Ljudska univerza Ormož.

V okviru mobilnosti smo jih popeljali na ogled mesta Ormož in lokalnega muzeja, jih odpeljali na Ptuj na sprehod po starem mestnem jedru in se z njimi popeljali po čudovitih ormoško-jeruzalemskih vinorodnih gričih. V tem času so se družili z našo mednarodno prostovoljko Angeliko, ki prihaja iz njihovega sosednjega kraja na Poljskem.

Po prijetnem uvodu je sledilo prvo uradno srečanje v prostorih ljudske univerze in sprejem pri županu Občine Ormož. Organizirali smo kratek tečaj slovenščine, da so lahko usvojili par pomembnih slovenskih besed. Udeležili so se kreativnih delavnic in ustvarjali nakit iz polimerne mase ter rože iz krep papirja. Moški del ekipe je spoznaval športne aktivnosti, ki so starejšim na voljo v našem mestu, saj so se udeležili jutranje telovadbe s Šolo zdravja ter ruskega kegljanja in balinanja s člani Društva upokojencev Ormož.

Organizirali smo ogled Oljarne Središče ob Dravi in nato kuharsko delavnico, na kateri so pripravili domačo kislo juho in dődőle. Pri Teti Marti smo pripravili domači ajdov krapec, ocvirkovko in sirovo pogačo ter so se družili z našimi udeleženkami mobilnosti v okviru projekta Tradicionalna ročna dela nas zbližujejo.

Na zadnji dan mobilnost smo se odpravili v Ljubljano, kjer nam je na sedežu Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje sprejela gospa Urška Telban predstavila delovanje na nacionalni ravni. Kasneje se je razvila tudi krajša debata in primerjava obeh Univerz, raznolikost programov in izdelkov. Udeleženci te mobilnosti so tako dobro spoznali delovanje U3ŽO na lokalni in nacionalni ravni, se srečali z mentorji in člani in primerjali izkušnje in učne metode mentorjev ter spoznavali naše lokalno okolje, zgodovino, kulinariko, običaje in jezik.

Ponosni smo, da nam je uspelo gostiti obe organizaciji.


Share your Story!

Vas je ta zgodba navdihnila? Sporočite nam spodaj v komentarjih in izkoristite priložnost, da osvojite unikatno EPALE darilo!

Naključno bomo izbrali 5 uporabnikov EPALE na mesec (od maja do novembra 2021) izmed vseh, ki bdo komentirli Zgodbo skupnosti za leto 2021 in jih obdarili. Komentarji morajo biti ustrezni in povezani s temo Zgodbe skupnosti EPALE, da so primerni.

Login (0)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več