Blog
Blog

Aktivnosti projekta »MeTURA-Družinsko izobraževanje« za boljše življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju

Metura v naravi pojmuje metulja, ki pa je malo drugačen od ostalih metuljev – od tu izhaja ime projekta MeTURA - Družinsko izobraževanje, ki kot ciljno skupino naslavlja odrasle družinske člane z motnjami v duševnem razvoju (ODČMD) in njihove družine.

Metura v naravi pojmuje metulja, ki pa je malo drugačen od ostalih metuljev – od tu izhaja ime projekta MeTURA - Družinsko izobraževanje, ki kot ciljno skupino naslavlja odrasle družinske člane z motnjami v duševnem razvoju (ODČMD) in njihove družine. Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja ODČMD in sicer tako, da se jih v čim večji meri vključuje v aktivnosti vseživljenjskega učenja (VŽU). Aktivnosti VŽU se nanašajo na vse izobraževalne aktivnosti, ki potekajo tekom celotnega življenja posameznika s ciljem izboljševanja znanja, spretnosti in kompetenc posameznika.

Metura1_1_2

Projekt se trenutno nahaja v raziskovalni fazi in sicer vsi projektni partnerji preučujemo učne priložnosti za družine in ODČMD za izvedbo VŽU v terapevtskem vrtnarjenju povezanim s terapevtskim kuhanjem. Izvedena je bila Študija priložnosti vseživljenjskega učenja družin in njihovih odraslih družinskih članov z motnjami v duševnem razvoju v konceptu približevanja ponudbe VŽU njihovemu domu. Sledila je študija namenjena izobraževalcem, ki delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Zanimalo nas je katere kompetence izobraževalci potrebujejo za delo z našo ciljno skupino in kakšne so metode za vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v aktivnosti vseživljenjskega izobraževanja. Pripravili smo tudi študiji glede izvajanja aktivnosti terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja. Namenjeni sta bili družinam oseb z motnjami v duševnem razvoju. Povzetke vseh omenjenih študij lahko najdete na spletni strani projekta: http://www.erasmus-metura.eu/slo/

O projektu Metura, v katerega je vključen IC Geoss, smo na EPALE že pisali. Vabljeni k branju tega prispevka na tejle povezavi.

Tjaša Kozlevčar je diplomantka dodiplomskega študija Evropske študije na Fakulteti za družbene vede in magistra Poslovnih ved Ekonomske fakultete, Ljubljana. Na področju izobraževanja odraslih je zaposlena zadnji dve leti, pred tem pa je bila zaposlena na področju nudenja strokovne podpore nevladnim organizacijam. S svojim delom želi prispevati k pestrejši in kakovostni ponudbi izobraževanja odraslih.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več