European Commission logo
Vytvorenie konta

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

EPALE 2023 Thematic Focuses.

Tematické zamerania EPALE 2023

Ako môže vzdelávanie a učenie sa dospelých zapojiť občanov do demokratického života, posilniť ich schopnosť orientovať sa v zmenách na trhu práce a všetkých začleniť do vzdelávania?

Posledné správy

Newspaper icon.

Najnovšie správy

27333 Články

Writing Icon.

Najnovšie blogové príspevky

18406 príspevky

Latest Resources.

Najnovšie zdroje

19779 zdroje

Latest Discussions.

Posledná diskusia

242 diskusia 

Spojte sa s ostatnými členmi

Computer Icon.

Môžete sa inšpirovať množstvom osvedčených postupov, úspešných príbehov a projektmi, ktoré sa vyznačujú relevantnosťou k politikám.

Search Icon.

Vymieňajte si nápady a vytvárajte príležitosti na nadväzovanie kontaktov s jednotlivcami alebo organizáciami prostredníctvom vyhľadávania partnerov EPALE.

Nadchádzajúce udalosti

Zistite, čím môžete dnes prispieť

Pripojte sa ku komunite alebo buďte informovaní o novinkách

Homepage Popup Icon.
Join Us

We have over 126899 members