chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Seniori

Blog

| 5 november 2020
| od Monika Drinkova

Venovať sa dávnym koníčkom, chodiť na kurz anglického jazyka, popíjať kávu s priateľkou z mladosti by mali seniori aj v online prostredí. Podľa odborníkov pomôže pravidelný režim, online komunikácia a učenie sa nových zručností udržať u našich najstarších členov rodiny pozitívny prístup k životu.

Blog

| 3 október 2020
| od Monika Drinkova

V kontexte prebiehajúcich demografických zmien v celej Európe sa ľudia vo vyššom veku  stávajú veľkou a rastúcou časťou populácie Európskej únie. Práve preto je dôležité poskytovať kvalitné vzdelávacie príležitosti všetkým obyvateľom a zahnúť ich do stratégie celoživotného učenia sa a aktívnej účasti v spoločnosti.

Blog

| 5 november 2019
| od Peter Maľa
Dňa 24.10.2019 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Age management, ktorú organizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencia mala za cieľ najmä oboznámiť verejnosť s výstupmi projektu Age Management Uptake.

Blog

| 31 december 2018
| od Veronika Bytčanková
Nie je žiadnym tajomstvom, že fyzická aktivita a cvičenie spomaľujú starnutie, aj keď si mnohí myslia že je to len fáma.

Blog

| 15 november 2018
| od Alica Babicová
Ľudia v seniorskom veku sú v našej spoločnosti mnohokrát považovaní za neaktívnych, neprispôsobivých, či stále s niečím nespokojní. Aj preto, či chceme alebo nechceme, sa táto skupina obyvateľstva ocitá na okraji záujmu nás ostatných.

Správy

| 21 október 2019
| od Tatiana Ilavska

Univerzita tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2019 otvorila 30. akademický ročník. Dňa 10. októbra 2019 o 10:00 hodine sa v aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo slávnostné otvorenie nového akademického roka 2019/2020,  za prítomnosti pani ministerky školstva Martiny Lubyovej, pani prorektorky pre vzdelávanie UK Zuzany Kovačičovej a iných významných osobností kultúrneho a politického života.

Správy

| 30 január 2019
| od Klaudius Šilhár

V súčasnosti na Slovensku absentuje systémový politicky usmerňovaný prístup k vekovému manažmentu v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Vekový manažment sa vzťahuje na rôzne dimenzie riadenia ľudských zdrojov v rámci organizácie s dôrazom na primerané zastúpenie vekových skupín a všeobecnejšie tiež na celkové riadenie starnutia pracovnej sily prostredníctvom verejnej politiky alebo kolektívneho vyjednávania. Vekový manažment má holistickú, medzigeneračnú a celoživotnú orientáciu. Správny vekový manažment (t. j.

Správy

| 30 január 2019
| od Klaudius Šilhár

Vývoj spoločnosti Slovenska a v podstate všetkých európskych krajín čelí a v najbližšej dobe bude čeliť značným zmenám vyplývajúcim z procesu demografického starnutia. Práve starnutie sa stáva jedným z kľúčových faktorov a výziev 21. storočia, ktoré významnou mierou ovplyvní charakter a celkové fungovanie spoločnosti. Aj keď Slovensko momentálne ešte patrí skôr k mladším populáciám v európskom priestore, východisková situácia v podobe charakteru vekovej štruktúry ho predurčuje k dynamickému starnutiu v horizonte najbližších 10 – 15 rokov.

Správy

| 17 január 2019
| od EPALE SK

S pribúdajúcim vekom sa môže stať, že neudržíme krok s rýchlo sa vyvíjajúcimi informačno-komunikačnými technológiami. Využívanie týchto technológií môže pozitívne ovplyvniť kvalitu života seniorov, pričom ich využitie môžu uplatniť vo svojom voľnom čase. Seniori sa môžu vzdelávať v oblasti pc gramotnosti aj formou univerzít tretieho veku. 

Správy

| 20 júl 2018
| od Klaudius Šilhár

Vekový manažment definuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo svojom metodickom materiáli (Definícia vekového manažmentu a vytvorenie zásad, 2016) ako spravodlivé zaobchádzanie so zamestnancami rôzneho veku. Vzťahuje na rôzne dimenzie riadenia ľudských zdrojov v rámci organizácie s výslovným dôrazom na starnutie a všeobecnejšie tiež na celkové riadenie starnutia pra

štvrtok 3 december 2020

Future of Ageing 2020

Future of Ageing 2020: Together for tomorrow

Delivering a better society for all generations

Policy and practice is increasingly polarised by age. And the ongoing COVID-19 pandemic has resurfaced a young vs old narrative. Yet in an ageing world we need to ensure that society works for all. The impact of longevity on society isn’t just about older people: it will impact everyone. Young and old alike.

Younger people are undoubtedly facing a tough future.

štvrtok 26 november 2020 to piatok 27 november 2020, Hungary

Gerontológiai Napok 2020 Nemzetközi Tudományos Konferencia

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara Nemzetközi tudományos konferenciát rendez "Szociális biztonság időskorban" címmel. A konferencia kiváló lehetőséget nyújt a tapasztalatcserére, arra hogy az oktatók és kutatók, a gyakorlati szakemberek bemutassák eredményeiket, és egyben megvitassák azokat.

A Konferencia november 26-27-én zajlik az online térben. Az első napon magyar a második napon angol nyelvű előadások hangzanak el.

A Konferenciára befogadott absztraktok a Magyar Gerontológia tudományos folyóirat Különszámában jelennek meg. 

 

piatok 27 november 2020, Hungary

Gerontological Days 2020 Conference

The theme of the international conference is ‘social security in old age’.

The conference provides an excellent opportunity to exchange experiences, and practitioners to present and discuss their results.

utorok 24 november 2020, Germany

Alter ist kein Risiko

Alter ist kein Risiko Im Zuge der Corona-Krise wurden ältere Menschen in der öffentlichen Diskussion häufig pauschal zur „Risikogruppe“ erklärt oder zur freiwilligen Selbstisolation angehalten. Die Diskussion war von Pater - nalismus geprägt, die Einschätzung der Älteren kaum gefragt. Alter wurde einseitig mit Vorstellungen von Schutz- und Hilfebedürftigkeit, mit Verletzlichkeit und Gebrechlichkeit verbunden. Dies führte zu einer Stigmatisierung, die von vielen Älteren zu Recht als diskriminierend und bevormundend empfunden wurde.

pondelok 30 november 2020 to streda 2 december 2020, North America

13th session of the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

“Over-arching theme:  A decade of action and delivery for inclusive sustainable development: implementing the CRPD and the 2030 Agenda for all persons with disabilities.

Sub-themes for the three round tables

Disability and business: realizing the right to work in open, inclusive and accessible environments for persons with disabilities.

Addressing the rights and needs of older persons with disabilities: ageing and demographic trends (co-chair by Liberia and CSO)

Promoting Inclusive environments for the full implementation of the CRPD (co-chair by Finland and CSO)

10 november 2020
od Hatice SANCAR TOKMAK
Značky:
streda 28 október 2020, Europe

EPALE diskusija: Vecāka gadagājuma iedzīvotāju iekļaušana un starppaaudžu mācīšanās

Trešdien, 28. oktobrī, sākot no plkst. 10.00 pēc CEST laika, EPALE organizēs tiešsaistes diskusiju par vecākā gadagājuma iedzīvotāju iekļaušanu un starppaaudžu mācīšanos. Komentārus varēs pievienot jau no 19. oktobra, lai dotu iespēju dalībniekiem savstarpēji iepazīties un izteikt savas domas savlaicīgi. Pievienojieties mūsu tiešsaistes diskusijai!

Žiadne zodpovedajúce výsledky

Zdroje

| 17 jún 2020
| od Peter Maľa
Vedecká monografia Katedry andragogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zaoberá dôležitosťou lektora vo vzdelávaní dospelých (jeho profesijným rozvojom, kompetenciami a špecifikami jeho pôsobenia v rámci vzdelávania vybraných cieľových skupín). Monografiu ponúka na voľné stiahnutie Národné osvetové centrum na svoje webovej stránke.

Zdroje

| 17 jún 2019
| od Aneta KOBYLAREK

Táto kniha je výsledkom projektu GEOLOKAČNÉ HRY AKO AKTUÁLNE, INOVATÍVNE A ORIGINÁLNE METÓDY PRE VZDELÁVANIE A UČENIE SENIOROV [LoGaSET], koordinovaný nadáciou Pro Scientia Publica, financovaný z rozpočtu strategického partnerstva Erasmus Plus KA2 (nr 2017). -1- PL01-KA204-038869), implementovaný štyrmi krajinami: Poľsko, Litva, Slovensko a Spojené kráľovstvo. V rámci projektu sme vyvinuli učebný plán určený pre seniorov zameraný na výuku smartfónov, ktorý sa môže uskutočniť v klasickom systéme v učebni alebo s použitím geolokačných hier.

Zdroje

| 16 október 2015
| od Katarina DUBCOVA

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 je spracovaný komplementárne k Stratégii aktívneho starnutia (národný projekt ukončený v júni 2013). Slovensko sa ním hlási k problematike aktívneho starnutia ako k politickej priorite v celej jej komplexnosti. Ide o komprehenzívny programový dokument zameraný na podporu ľudských práv starších osôb cestou ich aktivizácie prostredníctvom verejných podporných politík.

Zdroje

| 16 október 2015
| od Katarina DUBCOVA

Slovenská republika nemala do roku 2013 spracovaný národný dokument, v ktorom by uznala problematiku aktívneho starnutia ako národnú politiku, aj keď mnohé už v súčasnosti uplatňované opatrenia a politiky korešpondovali s princípmi a záujmami v tejto oblasti.

Zdroje

| 16 október 2015
| od Katarina DUBCOVA

Program aktívneho starnutia (PAS) hlavného mesta SR Bratislavy predstavuje koncepčný dokument, ktorý komplexne rieši situáciu starších ľudí, seniorov a starnúcej populácie vo všeobecnosti. Takýto dokument do roku 2014 neexistoval a rovnako chýbal komplexný systém podpory aktivít pre seniorov i rámec pre spoluprácu s organizáciami, ktoré by mohli svojimi aktivitami situáciu ovplyvniť.