chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Vnútroštátne politiky a financovanie

Blog

| 15 október 2019
| od Peter Maľa
Education at a Glance 2019 je prínosným zdrojom informácií o stave vzdelávania na celom svete. Poskytuje údaje o štruktúre, financiách a výkonnosti vzdelávacích systémov v OECD a jeho partnerských krajinách. Tento príspevok je zameraný na to, aké údaje poskytuje tento zdroj informácií o vzdelávaní na Slovensku.

Blog

| 3 júl 2019
| od Peter Maľa
Európska komisia zverejnila novú súhrnnú správu s názvom "Adult Learning policy and provision in the Member states of EU" o súčasnej situácii vnútroštátnych politík a systémov vzdelávania dospelých v rámci EÚ-28. Správa odráža komplexnú politiku vzdelávania dospelých v členských štátoch EÚ, jej finančné rámce, národné ciele, intervencie, jej silné a slabé stránky a možnosti ďalších reforiem v tejto oblasti.

Blog

| 3 júl 2018
| od Zuzana STEFANIKOVA

V máji 2018 podpísala AINova s MV SR zmluvu o NFP financovaný z EŠIF na projekt, ktorý má prispieť k tvorbe modernej politiky v oblasti vzdelávania dospelých. Zdôvodnenie projektu sa opiera o  Uznesenie Rady o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých (2011/C 372/01), ktorý podporuje stratégiu Európa 2020.

Správy

| 27 apríl 2020
| od Peter Maľa
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Opatrenie v oblasti poskytovania akreditovaných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania podľa zákona č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v čase epidémie COVID – 19.

Správy

| 4 február 2020
| od Monika Drinkova

Výzva na predkladanie návrhov podporí projekty nadnárodnej spolupráce v oblasti všeobecného vzdelávania, odbornej prípravy a vzdelávania dospelých. Výzva zahŕňa dve časti, jedna sa týka všeobecného vzdelávania a odbornej prípravy (časť 1) a druhá vzdelávania dospelých (časť 2). Každá žiadosť musí obsahovať jeden všeobecný cieľ a jeden z konkrétnych cieľov, ktoré sú uvedené samostatne pre časť 1 a časť 2. Všeobecné aj konkrétne ciele výzvy sú úplné: návrhy, ktoré sa nimi nezaoberajú, nebudú zohľadnené.

Správy

| 30 január 2019
| od Klaudius Šilhár

Zamestnateľnosť absolventov je v mnohých členských štátoch EÚ problémom. V niektorých častiach EÚ je veľká časť absolventov terciárneho vzdelávania nezamestnaná alebo pracuje na pozíciách, na ktoré sú príliš kvalifikovaní. Pokiaľ ide o čerstvých absolventov programov OVP (odborné vzdelávanie a príprava), situácia je zložitejšia. V niektorých krajinách, ako je Dánsko, Estónsko a Nemecko, sú miery zamestnanosti čerstvých absolventov OVP vysoké, dokonca vyššie ako v prípade absolventov terciárneho vzdelávania.

Správy

| 30 január 2019
| od Klaudius Šilhár

Vývoj spoločnosti Slovenska a v podstate všetkých európskych krajín čelí a v najbližšej dobe bude čeliť značným zmenám vyplývajúcim z procesu demografického starnutia. Práve starnutie sa stáva jedným z kľúčových faktorov a výziev 21. storočia, ktoré významnou mierou ovplyvní charakter a celkové fungovanie spoločnosti. Aj keď Slovensko momentálne ešte patrí skôr k mladším populáciám v európskom priestore, východisková situácia v podobe charakteru vekovej štruktúry ho predurčuje k dynamickému starnutiu v horizonte najbližších 10 – 15 rokov.

Správy

| 2 november 2018
| od EPALE SK

Projekt Implementing Outreach, Empowerment and Diversity (implOED) oznámil vydanie komplexného praktického dokumentu, ktorý pomôže tvorcom politík a odborníkom v oblasti vzdelávania dospelých aj mimo neho zlepšiť zručnosti odborníkov, zapájať učiacich sa do riadenia svojho učenia sa a zistiť, na čom na politickej úrovni záleží.

Správy

| 26 september 2018
| od Klaudius Šilhár

(pokračovanie článku)

Návrh definícií pojmov použiteľných pre novovytváraný zákon: 

Celoživotné vzdelávanie zahŕňa akékoľvek všeobecné vzdelávanie, odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa počas života, ktoré vedú k zdokonaleniu vedomostí, schopností, zručností a kompetencií z osobnostného, občianskeho, spoločenskému i profesijného hľadiska. Zahŕňa tiež poskytovanie služieb profesijnej orientácie a poradenstva.

Správy

| 26 september 2018
| od Klaudius Šilhár

V súčasnosti platí na Slovensku zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Celoživotné vzdelávanie, vzdelávanie dospelých, ďalšie vzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie... viacero termínov, ktoré sa často používajú nepresne. 

 

štvrtok 18 marec 2021 to piatok 19 marec 2021, Europe

New Perspectives in Science Education Virtual Conference

The Conference brings together teachers, researchers, practitioners and project managers from all over the world to share findings, expertise and experience about innovative teaching and learning methodologies, through syhcnronous live presentations, asynchronous and poster presentations.

We will deliver a full 2 days programme of inspiring sessions in the framework of a highly interactive virtual conference experience. We will provide enhanced digital contents that will give participants greater access to learning, sharing and networking.

utorok 1 december 2020, France

Webinar sur le thème : "Développer de nouvelles compétences pour rebondir"

En cette période historique de mutation économique, entreprises et indépendants doivent développer de nouvelles compétences pour se renouveler, innover, diversifier et adapter leurs activités.

Comment réussir cette transformation ? En formant et en sécurisant son parcours et celui de ses équipes face à la crise.

streda 25 november 2020, Scotland

Community Learning Development COVID-19 recovery guidance webinar for adult learning

This new webinar series is focussed on the recently updated Scottish Government's COVID-19 recovery guidance for Community Learning and Development, and other relevant guidance and third sector advice on restarting safely. This webinar will be of most interest to adult learning managers and adult learning practitioners in the public, and third sector planning the recovery of adult learning services, or adjusting recovery plans in light of ongoing changes in local circumstances.

štvrtok 19 november 2020, Finland

Jatkuvan oppimisen uudistus: sidosryhmäseminaari

Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää torstaina 19.11. sidosryhmäseminaarin jatkuvan oppimisen uudistuksesta. Verkossa järjestettävässä tilaisuudessa keskustellaan jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteista ja linjausehdotuksista, joiden valmisteluun myös sidosryhmien ja alan toimijoiden toivotaan osallistuvan. Jatkuvan oppimisen linjaukset ja uudistuksen etenemissuunnitelma on määrä julkistaa joulukuussa.

utorok 17 november 2020 to streda 18 november 2020, Slovenia

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2020

Vabimo vas na Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) 2020, ki bo 17. in 18. novembra. Prvič v zgodovini teh dogodkov se bomo srečali le prek spleta. Kljub temu se bomo s skupnimi močmi zavzemali za pristno, bogato in v prihodnost zazrto srečanje.

utorok 5 október 2021

Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects – online

The ‘Efficient & effective Project Management for EU funded projects’ (PMEU) is a masterclass course that equips all those involved in the management/coordination as well as all those responsible for the technical and financial progress on behalf of their institutions with the required knowledge and expertise in dealing in an efficient & effective manner with the management of EU funded projects.

streda 4 november 2020, Bulgaria

Синдикатът на българските учители ще проведе ключово национално събитие за професионалното образование

Синдикатът на българските учители съвместно с фондация „Конрад Аденауер“ организира национална конференция на тема: Професионалното образование – втори шанс за отпадналите и преждевременно напусналите образователната система.

Събитието ще се проведе на 4 ноември 2020 г. от 11.00 ч. в зала „Васил Левски“ в хотел HAYAT.

Žiadne zodpovedajúce výsledky

Zdroje

| 17 august 2020
| od Marta JENDEKOVA
Celoživotné vzdelávanie (CŽV) a jeho prínosy pre spoločnosť majú v súčasnosti čoraz väčší význam, obzvlášť v súvislosti s rozširujúcou sa automatizáciou a starnutím populácie. Súčasťou CŽV je vzdelávanie dospelých (VD), vďaka ktorému sa dospelým darí lepšie uplatniť, získať zamestnanie, začleniť sa do spoločnosti a celkovo zvýšiť kvalitu svojho života. Preto je VD rozpracované a štatisticky podchytené aj na európskej úrovni.

Zdroje

| 17 august 2020
| od Marta JENDEKOVA
Táto Hodnotiaca správa z októbra 2019 je súčasťou série správ pripravených AINovou a expertmi z partnerských organizácií zameraných na mapovanie, hodnotenie a prípravu odporúčaní verejnej politiky vzdelávanie dospelých uplatňovaných v regiónoch Slovenska v rámci projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých (MOVED).

Zdroje

| 21 január 2020
| od Peter Maľa
Jej hlavným cieľom je vytvorenie fungujúceho uceleného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v rezorte životného prostredia, so zameraním na nosné cieľové skupiny a s využitím inovatívnych nástrojov pri zachovaní princípov udržateľného rozvoja.

Zdroje

| 25 júl 2018
| od Odbor NSK

Táto štúdia bola spracovaná ako výstup čiastkovej úlohy „Analýza existujúcich národných systémov kvalifikácií vo vybraných krajinách EÚ“ v rámci projektu ESF „Tvorba  Národnej sústavy kvalifikácií“.  S touto štúdiou úzko súvisí výstup ďalšej čiastkovej úlohy „Analýza Európskeho kvalifikačného rámca a Národných kvalifikačných rámcov vo vybraných krajinách EÚ“ toho istého projektu ESF. 

Zdroje

| 15 november 2016
| od Eva BRAZDILOVA

Celoživotné vzdelávanie dospelých alebo andragogika je v posledných rokoch veľmi diskutovanou témou. Vzdelávanie dospelých je rozhodujúcou zložkou politiky Európskej komisie v oblasti celoživotného vzdelávania. Významnú a nezastupiteľnú úlohu zohrávajú v tejto oblasti projekty, ktorých cieľovou skupinou sú práve dospelí. V nasledovných riadkoch poukážeme na aktuálne vybrané projekty, ktoré sa venujú vzdelávaniu dospelých.

ERASMUS PLUS A VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

Zdroje

| 14 máj 2016
| od Iveta Czuczorová

Akreditácia vzdelávacích programov sa vykonáva podľa zákona č. 568/2009 z 1. decembra 2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ho budeme označovať ako zákon). Tento zákon bol novelizovaný zákonom 315/2012 (účinnosť od 1.11.2012,  resp. 1.1.2013), zákonom 292/2014 (účinnosť od 1.11.2014) a zákon 188/2015 (účinnosť od 1.9.2015). Pred zákonom 568/2009 bol platný zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní.

Zdroje

| 30 marec 2016
| od Katarina DUBCOVA

Projekt DIMA má za cieľ vytvoriť funkčný a inovatívny súbor nástrojov pre tvorbu, implementáciu a monitorovanie stratégií, politík a praktík vzdelávania dospelých. Projekt sa zameriava na obohatenie súčasných postupov a rozvoj účinných stratégií na zvýšenie účasti dospelých (25 až 64-ročných) na vzdelávaní a príprave v kontexte celoživotného vzdelávania. Projekt sa zároveň zameriava na zlepšenie základných zručností špecifických cieľových skupín dospelých a zvýšenie stimulov pre prípravu dospelých.