chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Základné zručnosti

  • Konferencia EPALE 2021 - prezentácie sú k dispozícii

    Dňa 11. februára 2021 sa uskutočnila úspešná konferencia Konferencia EPALE 2021, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov. Pozrite si opäť zaujímavé prezentácie pozvaných rečníkov formou videa, alebo si ich prehliadnite v našej knižnici (ZDROJE).

Blog

| 19 november 2020
| od Peter Maľa
Globálna iniciatíva UNESCO s názvom Budúcnosti vzdelávania sa snaží prehodnotiť doterajšie vnímanie poznania a vzdelávania, ktoré považuje za najväčšie obnoviteľné zdroje ľudstva potrebné na riešenie aktuálnych globálnych výziev. Do iniciatívy sa zapojila aj Medzinárodná rada pre vzdelávanie dospelých, ktorá podporuje budúcnosť vzdelávania postaveného na inkluzívnych, spravodlivých a kvalitných vzdelávacích príležitostiach a výsledkoch počas celého života.

Blog

| 28 október 2020
| od Sona Jakesova

Komu podľa prieskumu najviac dôverujú štrnásť, pätnásťroční tínedžeri? Svojim babičkám. Aj o tomto výsledku nedávneho zisťovania v Česku informoval na knihovníckom podujatí CASLIN (Česká a Slovenská knihovní informační síť) Vít Richter, dlhoročný riaditeľ Knihovníckeho inštitútu českej Národnej knižnice.

Blog

| 5 október 2020
| od Lucia Mojžišová
V roku 2019 bola v Slovinsku prijatá Národná stratégia pre rozvoj čitateľskej gramotnosti na roky 2019 až 2030. Čitateľská gramotnosť umožňuje a posilňuje osobný rozvoj a spoločenskú inklúziu jednotlivcov v komunite ako aj efektívny ekonomický rozvoj v udržateľnej spoločnosti. Poskytuje základ pre všetky ostatné druhy gramotnosti, čo robí z Národnej stratégie strategický dokument stanovujúci priority a vzdelávacie ciele v oblasti gramotnosti.
Boosting Digital Health Literacy

Blog

| 30 september 2020
| od Peter Maľa

Digitálna zdravotná gramotnosť je schopnosť vyhľadávať, nachádzať, chápať a vyhodnotiť zdravotné informácie z počítačových zdrojov a získané vedomosti využiť na riešenie  zdravotného problému. Rozvoj digitálnych zručností aplikovaných v zdravotníctve umožňuje občanom lepšie sa starať o svoje zdravie, lepšie zvládať liečbu ochorení, zlepšovať prevenciu, umožňuje presnejšiu diagnostiku a liečbu a uľahčuje komunikáciu so zdravotníckymi pracovníkmi. Má tiež pozitívny vplyv na spravodlivejší prístup k zdravotnej starostlivosti a k dôveryhodným informáciám o zdraví.

Blog

| 30 september 2020
| od Lucia Mojžišová
NALA sa zasadzuje za alternatívny prístup, zakotvený v oveľa širšom pochopení vzťahu medzi čitateľskou, matematickou, digitálnou gramotnosťou a celkovou životaschopnosťou prostredníctvom hodnotenia ako prispievajú k schopnosti jednotlivca reagovať na vonkajšie tlaky a zmenu. Takéto tlaky môžu predstavovať negatívne finančné udalosti ako recesia, Brexit alebo vplyv klimatických zmien.

Blog

| 29 september 2020
| od Peter Maľa
Od 1.7.2019 do 30.6.2023 prebieha na Slovensku jedinečný andragogický výskumný projekt zameraný na druhošancové vzdelávanie dospelých. Projekt APVV-18-0018 - Vyučovanie v školách druhej šance z perspektívy učiteľa a dospelého učiaceho prebieha v spolupráci dvoch slovenských univerzitných pracovísk - Prešovskej Univerzity v Prešove (zadávateľ) a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Blog

| 27 september 2020
| od Monika Drinkova

Základné zručnosti sú predpokladom zvládania života v spoločnosti. Na základe prieskumu PIAAC sú základné zručnosti fínskych dospelých dobré. Hromadné prieskumy však poskytujú iba približný prehľad o rozmanitosti reality základných zručností. Výskumníčka Maarit Mäkinenová z Tamperskej univerzity požaduje širšiu definíciu základných zručností, zatiaľ čo Jyrki Sipilä, veterán výučby základných zručností z Inštitútu vzdelávania dospelých v Helsinkách, by rád videl špecializované diferencované pokyny pre tých, ktorí si zlepšujú svoje základné zručnosti.  

Blog

| 17 september 2020
| od Lucia Mojžišová
V snahe zabrániť a liečiť nízku úroveň gramotnosti v Holandsku, vláda iniciovala program „Count on Skills“, ktorý spustila v roku 2016. Program je založený na holistickom prístupe a vytvára synergie spájaním rôznych oblastí, kde jazyk zohráva dôležitú úlohu, napríklad v knižniciach a komunitných centrách, pri terénnej sociálnej práci a sociálnych službách, na úradoch zodpovedných za vyplácanie podporných dávok a školách.

Blog

| 10 september 2020
| od Lucia Mojžišová
Nemecko – príklad dobrej praxe Národná dekáda pre gramotnosť a základné zručnosti 2016-2026 Nemecká spolková vláda a krajinské vlády prezentovali 8.septembra 2015, na svetový deň gramotnosti,  Všeobecnú dohodu o národnej dekáde pre gramotnosť a základné zručnosti na roky 2016 až 2026 s podtitulom: Znižovanie funkčnej negramotnosti a zvyšovanie úrovne základných zručností v Nemecku (Dekáda).

Správy

| 1 február 2021
| od Peter Maľa
Vláda Slovenskej republiky na svojej sedemdesiatej schôdzi schválila Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, v ktorej sa počíta aj s podporou celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva.

Správy

| 18 január 2021
| od Monika Drinkova

Dňa 11. februára 2021 sa uskutočnila úspešná konferencia Konferencia EPALE 2021, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov. Rečníci a účastníci konferencie mali priestor vyjadriť sa k aktuálnym témam z oblasti vzdelávania dospelých a zdieľať príklady dobrej praxe formou inšpirácie pre zúčastnených. 

Správy

| 29 december 2020
| od Peter Maľa
Slovensko poslalo Európskej komisii prvý návrh priorít v rámci Plánu obnovy EÚ, z ktorého bude môcť čerpať skoro šesť miliárd eur. Plán obnovy zahŕňa aj podporu celoživotného vzdelávania, ktorej cieľom je zvýšiť účasť na vzdelávaní dospelých, investovať do individuálnych vzdelávacích účtov, zvyšovať digitálne zručnosti, podporovať rozvoj základných gramotností a pripraviť komplexnú stratégiu podpory celoživotného vzdelávania.

Správy

| 7 november 2020
| od Monika Drinkova

Účastníci konferencie Európskej siete základných zručností (EBSN - European Basic Skills Network) 2020, ktorá sa uskutočnila online počas pandémie COVID-19,  sa zaväzujú, že budú pokračovať v práci zameranej na podporu súčasného Európskeho programu pre vzdelávanie dospelých, a najmä  iniciatívy Cesty zvyšovania zručností.

Správy

| 26 október 2020
| od Klaudius Šilhár

Vo viacerých európskych krajinách sa tradične organizujú rôzne podujatia zamerané na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti. Na Slovensku sa projekt tohto typu realizuje pod názvom Týždeň celoživotného učenia už po dvadsiaty raz. Podujatie pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej organizuje Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD).

Správy

| 5 október 2020
| od Peter Maľa
Dyslexia je špecifická porucha učenia, ktorá predstavuje vážnu prekážku pri vzdelávaní a budovaní čitateľskej gramotnosti nielen u detí ale aj u dospelých. Jedným zo spôsobov zvyšovania povedomia o dyslexii je aj zdieľanie nástrojov, ktoré sú určené na prekonávanie problémov pri čítaní. Medzi takéto nástroje patrí aj Helperbird, ktorý funguje ako rozšírenie webového prehliadača a obsahuje viacero užitočných funkcií.
pondelok 6 marec 2023 to piatok 10 marec 2023, Cyprus

Teamwork & Teambuilding

Nowadays, it is widely accepted that a critical element of success for a team is the diversity of skills and personalities. This diversity can be harnessed in such a manner that team members can use their strengths in full but at the same time compensate for each other’s weaknesses. Another critical element of team work success is that all team efforts are directed towards the same clear goals, the team goals. In this respect, team work success largely relies on good communication in the team and the harmony in member relationships.

utorok 27 apríl 2021, Austria

Webinar: Digitale Ethik: "Wie können wir in virtuellen Räumen so handeln, dass wir Werte und Normen nicht aus den Augen verlieren?"

Der Alltag von Kindern und Jugendlichen findet heute sowohl online als auch offline statt. Deshalb muss ein Wertebewusstsein entwickelt werden, das ein friedliches und respektvolles Miteinander sowohl in der analogen als auch in der digitalen Welt ermöglicht. Einen Großteil ihrer Informationen über die Welt beziehen Heranwachsende aus dem Internet. Soziale und gesellschaftliche Prozesse in der realen und virtuellen Welt durchdringen sich gegenseitig, wobei die Werte und Normen der realen Welt auf virtuelle Gesellschaftssysteme oft nicht angewendet werden oder nicht anwendbar sind.

utorok 10 august 2021

Teamwork & Teambuilding: reach high & far – Online

Nowadays, it is widely accepted that a critical element of success for a team is the diversity of skills and personalities. This diversity can be harnessed in such a manner that team members can use their strengths in full but at the same time compensate for each other’s weaknesses. Another critical element of team work success is that all team efforts are directed towards the same clear goals, the team goals. In this respect, team work success largely relies on good communication in the team and the harmony in member relationships.

utorok 27 apríl 2021, Austria

Webinar: Digital Ethics: "How can we act in virtual spaces in such a way that we don't lose sight of values and norms?"

The everyday life of children and young people today takes place both online and offline. Therefore, an awareness of values must be developed that enables peaceful and respectful coexistence in both the analog and digital worlds. Adolescents obtain much of their information about the world from the Internet. Social processes in the real and virtual worlds interpenetrate, with real-world values and norms often not applied or applicable to virtual social systems.
štvrtok 25 február 2021 to štvrtok 16 december 2021, Netherlands

Inspiratiesessies begrijpelijke overheidscommunicatie

Ben je een ambtenaar met laaggeletterdheid in uw portefeuille?

Of houdt je je bezig met communicatie? Speciaal voor deze groep organiseren stichting Lezen en Schrijven en stichting ABC in 2021 voor elke provincie een inspiratiesessie over toegankelijke en begrijpelijke overheidscommunicatie en hoe u daarbij ervaringsdeskundigen inzet.

Wat komt er aan de orde in de sessies? 

piatok 19 február 2021

Webinarium UNESCO z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

UNESCO zaprasza do udziału w webinarium organizowanym 19 lutego br. (10.00 do 12.30) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Wydarzenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z tegorocznym hasłem przewodnim Dnia: „Wspieranie wielojęzyczności na rzecz edukacji włączającej i integracji społecznej”.

utorok 20 apríl 2021 to štvrtok 22 apríl 2021, Netherlands

Ontwikkeling telt festival!

Hoe zorgen we ervoor dat iedere volwassene in Nederland zich een leven lang kan blijven ontwikkelen en zelfstandig mee kan doen in onze maatschappij? Hoe zorgen we voor een positieve leercultuur en hoe vormen we sterke regionale leernetwerken? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het driedaagse (online) Ontwikkeling Telt Festival! Dit festival wordt georganiseerd door de Rijksoverheid en de SER. Het is een vervolg op de eerdere congressen van Tel mee met Taal en Leven lang ontwikkelen.

utorok 30 november 2021

Handling Stress and Avoiding Burn Out – Online

In today’s hectic, demanding and stress-filled world, we are called to find creative solutions to complex problems in our professional and personal lives. We face situations that can cause our stress levels to increase. From tense interactions at work, to worry over children and partners, there are endless provoking events that can bring us out of balance.

Zdroje

| 17 február 2021
| od Monika Drinkova

Dňa 11. februára 2021 sa uskutočnila úspešná konferencia Konferencia EPALE 2021, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov. Rečníci a účastníci konferencie mali priestor vyjadriť sa k aktuálnym témam z oblasti vzdelávania dospelých a zdieľať príklady dobrej praxe ako inšpirácie pre zúčastnených. 

Zdroje

| 19 november 2020
| od Peter Maľa
Správa je príspevkom Medzinárodnej rady pre vzdelávanie dospelých - The International Council for Adult Education (ICAE) do diskusie v rámci iniciatívy UNESCO Budúcnosti vzdelávania - Futures of Education.

Zdroje

| 27 júl 2020
| od Peter Maľa
Nová monitorovacia správa UNESCO skúma pokrok pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v oblasti vzdelávania so zameraním na inklúziu vo viac ako 200 štátoch. Poskytuje hĺbkovú analýzu kľúčových faktorov, ktoré spôsobujú vylúčenie žiakov, študentov a dospelých zo vzdelávacích systémov.

Zdroje

| 31 júl 2019
| od EPALE SK

Publikácia UNESCO Usmernenia na navrhovanie inkluzívnych digitálnych riešení a rozvoj digitálnych zručností vyšla v roku 2018 s cieľom poskytnúť orientáciu a usmernenie vývojárom, darcom a iným zainteresovaným stranám, ktorí pracujú na tom, aby pomohli ľuďom neovládajúcim technológie, nájsť a používať digitálne nástroje na posilnenie a obohatenie."

Zdroje

| 26 júl 2019
| od EPALE SK

V roku 2018 sa slovenský tím odborníkov zameraný na podporu vzdelávania nízko kvalifikovaných osôb zúčastnil workshopov vzájomného učenia sa, ktoré organizovala Európska komisia. 

Na workshopoch sa zúčastňovali odborníci z ďalších šiestich krajín, ktorí diskutovali o národných prístupoch, stratégiach a dobrej praxi v tejto oblasti. Výsledkom projektu je správa sumarizujúca prediskutované témy. Správa je tiež cenným zdrojom o iniciatívach a opatreniach v zapojených štátoch - Belgicku, Českej republike, Fínsku, Holandsku, Portugalsku a na Slovensku.

Zdroje

| 2 november 2018
| od EPALE SK

Kde hľadať prácu? Ako sa uchádzať o zamestnanie? Poznám pracovné právo? Začínam podnikať. Vyhýbam sa dlhom (finančná gramotnosť). Dane – viem ako na ne. Vyznám sa v základoch účtovníctva. Viem si to spočítať (rodinný rozpočet). Nakupujem s rozumom (spotrebiteľská gramotnosť). Používam internet. To je desať tém, ktoré vybrali realizátori projektu Znova do práce ako oblasti, v ktorých je dobré se orientovať, aby človek dosiahol úspech a spokojnosť v pracovnom a osobnom živote.

Zdroje

| 31 júl 2018
| od Monika Drinkova

V roku 2015 začala sekcia Partnerstiev, spolupráce a výskumu UNESCO štúdiu o uznávaní, validácii a akreditácii neformálneho vzdelávania, v rámci programu Prehodnotenie vzdelávania v komplexnom svete, ktorý je financovaný švédskou Agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SIDA). Cieľom tohto programu je posilniť pozorovateľskú funkciu UNESCO vo vzdelávaní, a prispieť k celosvetovej diskusii o základných princípoch vzdelávacej politiky a praxe.