chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Prekážky brániace učeniu sa

Národná podporná služba EPALE Slovensko v spolupráci s národnou podpornou službou EPALE Česká republika, vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu "Vzdelávanie dospelých na okraji - Ako na vzdelávanie tých, ktorí sa nevzdelávajú", ktorá sa uskutoční dňa 09. 10. 2019 v Prahe. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovalo v spolupráci s Európskou komisiou v Bratislava v dňoch 26. a 27. septembra 2017 Peer learning aktivitu s názvom Identifikácia výziev a spôsobov prevencie diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní, ktorá bola súčasťou aktivít pracovnej skupiny ET 2020 na podporu občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania.

Dospelí s nízkou kvalifikáciou majú vyššiu šancu, že budú nezamestnaní, menej pravdepodobne sa zúčastnia vzdelávania a sú početne zastúpení v skupine dlhodobo nezamestnaných. V tejto skupine dospelých sa často nachádzajú ľudia s predčasne ukončenou školskou dochádzkou !

 

Údaje Eurostatu ukazujú, že od roku 2011 do roku 2016 sa úroveň nezamestnanosti v EÚ vo všeobecnosti ustaľovala. To isté sa dalo povedať o starších pracujúcich, o ženách a do istej miery aj o mladých. Nezamestnanosť osôb s nižšou kvalifikáciou však naďalej rástla a dosiahla takmer 20%.

Medzi základné ľudské práva patrí právo na vzdelávanie. Zdravotne ťažko postihnuté deti sa môžu vzdelávať v špeciálnych školách, alebo sa vzdelávajú integrovane v bežnej škole. Tieto deti majú individuálny vzdelávací plán, asistenta učiteľa a musia byť splnené ďalšie dôležité podmienky, aby integrácia bola úspešná.

Vzdelávanie neznamená len chodiť do školy, znamená tiež odborný tréning a celoživotné vzdelávanie. Je to tiež dôležitá oblasť, pretože otvára dvere do budúceho života v komunite a tiež na trh práce.

Od zverejnenia výsledkov prieskumu PIAAC za rok 2013 sa stredobodom pozornosti vo vzdelávaní dospelých stali potreby v základnom vzdelávaní. Štáty EÚ vytvárajú alebo priebežne menia svoje príslušné ponuky. S cieľom účinného využívania verejných prostriedkov si tvorcovia politík kladú nasledovné otázky: Čo funguje v základnom vzdelávaní? Ako by mali byť vytvárané ponuky alebo programy základného vzdelávania, aby boli úspešné? Odpovede ponúkajú viaceré koncepčné dokumenty.  

Nová štúdia OECD prezrádza, čo funguje

Môže byť vzdelávanie v oblasti športu záležitosťou, ktorej sa dá venovať po celý život, napriek tomu, že naše fyzické schopnosti časom upadajú? EPALE na túto tému diskutovalo so Susanne Wolmesjöovou - neurologičkou, pedagogičkou dospelých a bývalou športovkyňou. Pre Susanne je otázka celoživotného vzdelávania v športe komplexná, a závisí od cieľov učenia sa športovca. V konečnom dôsledku si myslí, že celoživotné vzdelávanie v oblasti športu nemusí byť len fyzickou záležitosťou.
Súčasná migračná kríza upozornila na dôležitú úlohu vzdelávania dospelých pre integráciu a rozvoj zručností migrantov a migrantiek v celej Európskej únii. Na podporu prebiehajúcich diskusií a debát organizuje EPALE v týždni od 25. do 29. apríla Týždeň vzdelávania migrantov a migrantiek.
15 apríl 2016
od Katarina DUBCOVA
(en)
2 Komentáre

Právo na vzdelanie pre všetkých ustanovuje množstvo európskych i medzinárodných dohovorov. V Európe zakladá právo väzňov na prístup k vzdelávaniu a na účasť vo vzdelávaní počas ich väzby množstvo politických dokumentov ako napríklad Európske väzenské pravidlá (aktualizované v roku 2006) a dokument Rady Európy Vzdelávanie vo väzení (1990).

utorok 21 január 2020, United Kingdom

Disability in the workplace – removing barriers to recruitment and progression, creating inclusive workplace cultures, and next steps for policy and organisational practice

The Westminster Business Forum will be holding the Disability in the Workplace seminar in London on Tuesday 21 January 2020. The main aims of the event are to discuss ways to remove barriers to recruitment and progression, create inclusive workplace cultures and to consider next steps for addressing related policy and organisational practice. Tickets are priced at £230+VAT.

pondelok 16 december 2019, Czech Republic

Jak se bránit neférovým útokům

Naučte se pohotově reagovat a nenechte se vyvést z rovnováhy.

Jak reagovat na podpásové útoky, které nás mnohdy zaskočí? Jak neztratit sebekontrolu a nenechat se znejistit? V rámci workshopu se naučíme rozpoznávat neférové komunikační triky a manipulaci. Ukážeme si, co se za nimi skrývá. Vyzkoušíme si na vlastní kůži, jak pohotově reagovat v nepříjemných situacích a jak se na ně připravit dopředu.

streda 13 november 2019, United Kingdom

Access to HE and Student Success Summit 2019: Joining the Dots

The Access to Higher Education and Student Success Summit 2019: Joining the Dots will take place in London on 13 November 2019. The event will contemplate issues surrounding access and participation in HE and aim to offer solutions. The event is ideal for anyone working in HE who deals with access, participation and welfare, notably managers, officers and directors.

štvrtok 19 marec 2020 to piatok 20 marec 2020, United Arab Emirates

International Conference on Adult Vocational Education ICAVE

2020 március 19-20-án a World Academy of Science, Engineering and Technology "International Conference on Adult Vocational Education" címmel nemzetközi konferenciát szervez. A konferencia programjának összeállítása a beérkezett előadói pályázatok kiválasztásával történik.

A pályázatok beadásának határideje:2019.10.21.

štvrtok 17 október 2019, Hungary

NEUROANDRAGÓGIA A KIREKESZTÉS ELLEN

A „NEUROANDRAGÓGIA A KIREKESZTÉS ELLEN” című projektet a lengyelországi Społeczna Akademia Nauk (Társadalomtudományi Egyetem, Lodz) koordinálja, Ausztria, Csehország, Görögország, az Egyesült Királyság és Magyarország részvételével. A projekt célja, hogy alkalmazza a neurodidaktika felnőttoktatásra vonatkozó legújabb ismereteit a hátrányos helyzetű csoportok támogatására (ideértve a munkanélkülieket, az 50 év felettieket, a fogyatékosságot, a bevándorlókat, az alacsonyan képzett embereket, a fejletlenebb régiókból származókat, stb), hogy ösztönözzék őket az egész életen át tartó tanulás folyamatában.

streda 20 november 2019, Poland

Konferencja Nierówna edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń

IDEA KONFERENCJI:

"Nasze forum jest otwarte dla osób zajmujących się teorią, badaniami i praktyką. Zapraszamy przedstawicieli nauk pedagogicznych, jak również innych dyscyplin: socjologii, psychologii, filozofii, kulturoznawstwa, historii, nauk prawnych. Zależy nam na obecności przedstawicielek i przedstawicieli szkół wszystkich szczebli i rodzajów, także instytucji kształcenia specjalnego, przedstawicieli przedszkoli i uniwersytetów trzeciego wieku.

pondelok 25 november 2019 to utorok 17 december 2019, Estonia

MÕJUSA KOOLITAJA TÄIENDUSKOOLITUS - KOOLITAJAOSKUSED JA MEETODID

Koolitaja rollis olemist tuleb ette pea kõigil - tuleb juhendada kaastöötajaid, esineda ja kogemusi jagada. Erialaspetsialistid jõuavad sageli punkti, kus tekib vajadus ja soov juba ise oma teadmisi, oskusi koolitades edasi anda. Paraku ei taga suurepäraseks erialaeksprediks olemine automaatselt koolitajaoskusi. Selleks, et koolitustel ka reaalne mõju oleks ja inimesed tõepoolest uut õpiksid, on oma lähenemisviisid ja meetodid ning andragoogika teooria, mis annab koolitaja oskustele põhja.

Šieste vydanie výročnej správy Európskej komisie hodnotí úroveň systémov vzdelávania a odbornej prípravy v rámci EÚ na základe širokej škály atribútov. Štúdia upozorňuje na pretrvávajúce nerovnosti medzi členskými štátmi a zaoberá sa aj vzdelávaním dospelých; menovite zdôrazňuje ambíciu zvýšiť jeho objem vo všetkých naprieč celou EÚ. Vo vekovej kategórii 25 – 64 rokov na formálnom a neformálnom vzdelávaní v súčasnosti participuje 10,8 % dospelých. Cieľom je participačná úroveň 15 %. Dokument sprevádza mnoho zaujímavých grafov a odporúčaní, v štatistikách figuruje aj Slovenská republika.

Žiadne zodpovedajúce výsledky