European Commission logo
Vytvorenie konta
Značky

Značky

Learner Support Theme.
Učiaci sa

Príjemcovia, ktorí získavajú vedomosti prostredníctvom lekcií, štúdia, praktických cvičení a ďalších metód

Learning environments Theme.
Prostredia

Fyzické alebo online priestory, kontexty a kultúry, v ktorých učitelia a lektori učia dospelých

Life skills Theme.
Zručnosti

Schopnosť robiť niečo dobre v konkrétnej oblasti, ktorá vychádza z vedomostí, praxe a schopností človeka

Policy Theme.
Politika

Rámce, financovanie a plány zahŕňajúce spoločné ciele a postupy v oblasti vzdelávania dospelých

Quality Theme.
Kvalita

Úroveň kompetencie alebo štandardy dosiahnuté vzdelávacou aktivitou, materiálom alebo programom