Skočiť na hlavný obsah
Patrím do siete/organizácie z oblasti vzdelávania dospelých – čo mi ponúka platforma EPALE?

Platforma EPALE ponúka širokú škálu užitočných nástrojov, ktoré vám môžu pomôcť pri vašej dennej práci a zviditeľniť vašu sieť/organizáciu v celej Európe.

Prostredníctvom platformy EPALE môžete zverejniť svoje konferencie, kurzy a semináre v kalendári EPALE. Podujatia zahrnuté do kalendára sa budú šíriť aj prostredníctvom účtov EPALE na sociálnych sieťach. 

Mohlo by vás zaujímať aj niekoľko komunitných funkcií:

  • tematické stránky, ktoré umožňujú používateľom z celej Európy spojiť sa v záujme diskusie a výmeny informácií o dôležitých témach vzdelávania dospelých. Zapojením sa do týchto diskusií zviditeľníte svoju organizáciu v celej Európe; 
  • podcast EPALE, v ktorom získate ďalšie informácie o vzdelávaní dospelých v Európe. Stačí zadať heslo „podcast“ do vyhľadávacieho poľa alebo navštíviť stránku EPALE na platforme Soundcloud, na ktorej nájdete všetky dostupné časti;
  • praktické komunity EPALE, v ktorých môžu používatelia spoločne diskutovať a vymieňať si nápady v konkrétnej oblasti vzdelávania dospelých. Zapojenie sa do týchto online komunít vám pomôže zviditeľniť vašu organizáciu medzi ostatnými používateľmi. Ak nenachádzate komunitu, ktorá vyhovuje vašim potrebám, môžete založiť novú komunitu zaslaním žiadosti.

Platforma EPALE ďalej ponúka vyhľadávaciu databázu partnerov, v ktorej môžete vyhľadať potenciálnych projektových partnerov alebo vytvoriť vlastnú výzvu. V rámci vyhľadávacej databázy partnerov EPALE takisto môžete požiadať o priestor na spoluprácu.

de o priestor na platforme EPALE, v ktorom môžete diskutovať o návrhoch potenciálnych projektov, vyvíjať aplikácie či spoločne tvoriť dokumenty bez preťažovania vašej poštovej schránky.

Centrum zdrojov EPALE obsahuje tisíce zdrojov vrátane osvedčených postupov, pedagogických materiálov a výsledkov výskumu, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé. Takisto sa môžete podeliť o dôležité správy v spravodajskej rubrike.

Login (0)
Weight
0