European Commission logo
Create an account

Learning communities

Učenie sa prebieha v komunitách, buduje komunity a pomáha im rásť.

Učenie je prospešné pre jednotlivých učiacich sa a aj pre spoločnosť ako celok, preto bude toto tematické zameranie skúmať, ako vytvárať inkluzívne učiace sa komunity v celom európskom priestore. Osobitná pozornosť sa bude venovať týmto témam: učiace sa mestá; iné verejné priestory pre vzdelávanie; vidiecke oblasti; rodinné programy gramotnosti; učiace sa komunity na pracovisku; nové chápanie učiacich sa komunít vo virtuálnom, fyzickom a zmiešanom vzdelávacom priestore; dobrovoľníci a rozvoj komunity; iniciatívy zamerané na zraniteľné skupiny.

 

Zúžte svoje výsledky

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

KRAJINA

Môže vybrať viac hodnôt