Learning communities

Učenie sa prebieha v komunitách, buduje komunity a pomáha im rásť.

Učenie je prospešné pre jednotlivých učiacich sa a aj pre spoločnosť ako celok, preto bude toto tematické zameranie skúmať, ako vytvárať inkluzívne učiace sa komunity v celom európskom priestore. Osobitná pozornosť sa bude venovať týmto témam: učiace sa mestá; iné verejné priestory pre vzdelávanie; vidiecke oblasti; rodinné programy gramotnosti; učiace sa komunity na pracovisku; nové chápanie učiacich sa komunít vo virtuálnom, fyzickom a zmiešanom vzdelávacom priestore; dobrovoľníci a rozvoj komunity; iniciatívy zamerané na zraniteľné skupiny.

 

Zúžte svoje výsledky

KRAJINA

Môže vybrať viac hodnôt