Centrum zdrojov

Centrum zdrojov

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Ako sa darilo múzeám v Európe v roku 2020? - národné správy

European Museum Academy po tretíkrát predstavuje prehľad situácie a trendov v európskych múzeách, ktorý sa skladá zo správ predstaviteľov múzeí z celého kontinentu. Správa ponúka odpovede na to, aký dopad mala pandémia na múzeá v jednotlivých krajinách (na ich aktivity vrátane tých vzdelávacích), ako na ňu reagovali múzeá, verejnosť a úrady štátnej správy a samosprávy.
Založil/a | Pridané 10 mesiacov ago

Skillset and Match – časopis o odbornom vzdelávaní a príprave

V aktuálnom čísle časopisu, ktoré vydáva CEDEFOP (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania), sa čitatelia dočítajú o tom, ako má revidovaná politika EÚ zabezpečiť, aby odborné vzdelávanie a príprava mohli zastávať kľúčovú úlohu pri zelených a digitálnych transformáciách a pri zvládaní pandémie koronavírusu.
Založil/a | Pridané 11 mesiacov ago