Centrum zdrojov

Centrum zdrojov

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Applied Filters

Public–private partnerships for skills development

Správa Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) s názvom "Verejno-súkromné partnerstvá pre rozvoj zručností: Perspektíva riadenia - zväzok I. Tematický prehľad" vychádza z 23 prípadových štúdií a poskytuje prehľad príkladov verejno-súkromných partnerstiev. Objasňuje, čo je verejno-súkromné partnerstvo v tejto oblasti, ako funguje a skúma podmienky potrebné na jeho formovanie a udržateľnosť.
Založil/a | Pridané 7 mesiacov ago

International trends and innovation in career guidance

Správa Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) skúma politiky a postupy kariérového poradenstva z hľadiska globálnych výziev. Zameriava sa na megatrendy v kariérovom poradenstve - využitie informačných a komunikačných technológií, zručnosti v oblasti riadenia kariéry, mechanizmy spolupráce a koordinácie a úlohu rodičov pri voľbe povolania pre mladých ľudí.
Založil/a | Pridané 8 mesiacov ago

Skillset and Match – časopis o odbornom vzdelávaní a príprave

V aktuálnom čísle časopisu, ktoré vydáva CEDEFOP (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania), sa čitatelia dočítajú o tom, ako má revidovaná politika EÚ zabezpečiť, aby odborné vzdelávanie a príprava mohli zastávať kľúčovú úlohu pri zelených a digitálnych transformáciách a pri zvládaní pandémie koronavírusu.
Založil/a | Pridané 9 mesiacov ago

EAEA country reports 2020

European Association for the Education of Adults (EAEA) zverejnila správy o jednotlivých krajinách za rok 2020, ktoré ponúkajú pohľad občianskej spoločnosti na stav vzdelávania dospelých v Európe. Správy vychádzajú z odpovedí 44 členov z 31 krajín a zobrazujú rozmanitosť skúseností v európskom sektore vzdelávania dospelých.
Založil/a | Pridané 10 mesiacov ago