European Commission logo
Vytvorenie konta
Centrum zdrojov

Centrum zdrojov

Centrum zdrojov EPALE je banka materiálov, ktoré vám pomôžu aktualizovať osvedčené postupy a referenčné dokumenty v oblasti vzdelávania dospelých.

Uverejňujeme prípadové štúdie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní dospelých, správy a politické dokumenty, ako aj články v časopisoch a novinách.

Nájdete tu aj otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj školiace a vzdelávacie materiály, takže budete mať vždy prístup k najlepším nástrojom, ktoré vám pomôžu pri každodennej práci.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Zúžte svoje výsledky

KRAJINA

Autor

Applied Filters

Nezamestnanosť žien a rovnováha medzi pracovným a osobným životom

Rodová rovnosťpatrí medzi kľúčové hodnoty Európskej únie, a jej problematika je zakotvená aj v základných zmluvách EÚ. Aj napriek tomu, na trhu práce stále prevažujú rodové nerovnosti, ako napríklad: segregácia žien v rôznych odvetviach hospodárstva, rozdiely v odmeňovaní, neúplná kariéra a iné. Faktom je, že pracovná sila je rozdelená podľa rodových línií. 

 

 

 
Založil/a | Pridané 4 roky pred