Resource Details
ZDROJ

Zbierka politík a stratégií celoživotného vzdelávania

Zbierka politík a stratégií celoživotného vzdelávania obsahuje zoznam abstraktov a plných textových odkazov na zákony, politiky, stratégie a plány celoživotného vzdelávania členských štátov UNESCO a niektorých medzivládnych organizácií. Zbierka, ktorá je zverejnená na webe UNESCO Institute for Lifelong Learning, obsahuje 56 politík a stratégií zo 44 štátov sveta. 

Každý abstrakt obsahuje zdôvodnenie a opis konceptu stratégie alebo akčného plánu, ich hlavné výzvy, ciele a opatrenia, odkazy na ďalšie príslušné dokumenty, zainteresované strany zapojené do ich tvorby alebo plnenia, ďalšie webové odkazy a názvy zodpovedných štátnych inštitúcií.

Screenshot_6_19
Resource Details
Autor (autori) zdroja
UNESCO Institute for Lifelong Learning
Typ zdroja
Vnútroštátne záležitosti a politika
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!