European Commission logo
Vytvorenie konta
Resource Details
ZDROJ

Vzdelávanie dospelých a riešenie problémov ľudí

V súčasnosti vzdelávanie dospelých ďaleko presahuje rámec iba získavania vedomostí dospelými ľuďmi. Týka sa komplexnej schopnosti učiť dospelých žiť po celý ich profesijný, rodinný a osobný život. Vzdelávanie dospelých je determinované politikou vzdelávania. Vzdelávanie dospelých je v súčasnosti podporované ako spôsob aj prostriedok účinnej pomoci ľuďom k životu v podmienkach globalizovaného sveta.

V Európskom priestore sa v súčasnosti očakáva vytváranie podmienok pre celoživotné vzdelávanie a celoživotné učenie sa pre všetkých občanov. Spoločnosť, ktorej hlavným atribútom sa stávajú vedomosti, poznatky a informácie, vyžaduje vysokú odbornosť. A prinajmenšom tiež kvalitnú odbornú prípravu čo najviac ľudí pre otvorený trh práce. Za vzdelávanie sú zodpovední štát, zamestnávatelia ale i samotní občania. Tí sú vyzývaní k tomu, aby sa aktívne podieľali na procese celoživotného vzdelávania a učenia sa. Jednak v spojitosti s pracovnými úlohami, ale aj s inými úlohami svojho života.

Potreby vzdelávania, rôznych cieľových skupín dospelých sú uspokojované aktivitami v oblasti profesijného, kultúrneho, záujmového ako aj občianskeho vzdelávania dospelých. Aktivity vzdelávacích inštitúcií (štátnych, verejných, súkromných inštitúcií; škôl, pracovísk, osvetových centier a pod.) majú, podľa európskych dokumentov (Reding, 2002) smerovať k vytvoreniu jednoduchého a transparentného rámca:

·         posúdenia kvalifikácií a kompetencií;

·         formulovania spoločných kritérií a pravidiel určovania kvality vzdelávania;

·         formulovania jednotných zásad hodnotenia formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania;

Trend v politike vzdelávania dospelých sa nepochybne odvíja od plánov na vybudovanie infraštruktúry európskej spoločnosti, čoho svedectvom je dokument Presidency conclusion. Lisbon European council, 2000 . V základoch európskej spoločnosti, sú zakódované vedomosti, poznatky, informácie; ekonomické reformy; sociálne reformy, modernizácia systému vzdelávania.

http://www.prohuman.sk/pedagogika/politika-vzdelavania-dospelych-a-riesenie-problemov-ludi

Resource Details
ISBN
80-968564-5-6
Autor zdroja
Prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.
Typ zdroja
Vnútroštátne záležitosti a politika
Krajina
Slovensko
Dátum publikácie
Login (0)
Značky

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!