Resource Details
ZDROJ

UIL 2020 Annual Report

Inštitút pre celoživotné vzdelávanie UNESCO (UIL) v roku 2020 podporoval členské štáty UNESCO a svojich ďalších partnerov pri realizácii celoživotného vzdelávania . Napriek veľkým výzvam, ktoré priniesla pandémia, sa kreatívnym spôsobom realizovalo nespočetné množstvo webinárov, iniciatív na budovanie kapacít, podujatí na vytváranie sietí a výskumných aktivít.

Počas pandémie UIL spolupracoval s 229 členmi Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO na začlenení celoživotného vzdelávania do svojich plánov reakcie na núdzové situácie. Pokračujúc vo svojej angažovanosti na podporu gramotnosti, UIL budoval kapacity medzi tvorcami politík a ďalšími zainteresovanými stranami pri realizácii programov gramotnosti v rodinách a ďalej posilňoval Globálnu alianciu pre gramotnosť. Napriek pandemickej kríze členské štáty UNESCO reagovali na prieskum, ktorý UIL inicioval s cieľom pripraviť piatu Globálnu správu o učení a vzdelávaní dospelých (GRALE), čím znovu potvrdili svoj záväzok voči vzdelávaniu a učeniu sa dospelých.

Výročná správa pozostáva z nasledovných kapitol:

  • Úvodné slovo
  • Naša misia
  • 2020 v číslach
  • Naše aktivity
  • Advokácia a sieťovanie
  • Výskum a prognostika
  • Rozvoj kapacít
  • Monitorovanie
  • Podpora politiky
  • Fakty a čísla

Výročná správa je dostupná vo virtuálnej podobe a vo formáte PDF na voľné stiahnutie.

Resource Details
EzerU5lWYAgpC2p.jpg.
Autor (autori) zdroja
UNESCO Institute for Lifelong Learning
Typ zdroja
Štúdie a správy
Jazyk dokumentu
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!