European Commission logo
Create an account
Resource Details
ZDROJ

Teachers in Europe. Careers, Development and Well-being.

Učitelia zohrávajú zásadnú úlohu v procese učenia. Pandémia a následný rýchly prechod od prezenčného k dištančnému vzdelávaniu ešte viac zdôraznili ich prínos pre našu spoločnosť. Kým na jednej strane sa rola učiteľov vyvíja s pribúdajúcimi novými požiadavkami, očakávaniami a povinnosťami, tak na druhej strane toto povolanie prechádza už niekoľko rokov odbornou krízou.

Táto správa sa zaoberá učiteľmi nižšieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 2) a kombinuje údaje Eurydice o vnútroštátnych právnych predpisoch s údajmi o postupoch a vnímaní učiteľov z medzinárodného prieskumu OECD Teaching and Learning (TALIS). Tieto dva zdroje údajov spoločne objasňujú vplyv národných politík na správanie učiteľov. Správa zahŕňa všetkých 27 členských štátov EÚ, Spojené kráľovstvo, Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čiernu Horu, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko.

 

Správa pozostáva z nasledujúcich kapitol:

  • Predhovor
  • Kapitola 1: Príťažlivosť učiteľského povolania
  • Kapitola 2: Počiatočné vzdelávanie učiteľov a vstup do učiteľskej profesie
  • Kapitola 3: Ďalší profesionálny rozvoj
  • Kapitola 4: Hodnotenie učiteľov
  • Kapitola 5: Nadnárodná mobilita
  • Kapitola 6: Spokojnosť učiteľov v práci
cover_a4_teachersineurope_full_cover_image.png.

 

Resource Details
Typ zdroja
Štúdie a správy
Krajina
Európa
Jazyk dokumentu
Angličtina
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!