European Commission logo
Create an account
Resource Details
ZDROJ

Stratégia Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov (osobných financií) s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je statická. Je to meniaca sa schopnosť, ktorá je podmienená vekom, rodinou, zamestnaním, kultúrou či miestom bydliska.

Národná banka Slovenska (ďalej NBS) si uvedomuje, že nízka finančná gramotnosť obyvateľov na Slovensku je častou príčinou problémov, do ktorých sa spotrebitelia dostanú, prípadne je dôvodom ich nespokojnosti s finančnou službou. Jedným z cieľov komunikačnej politiky NBS je ďalej sa podieľať na implementácii vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti a zabezpečiť primeranú informovanosť o svojej činnosti.

Na dosiahnutie tohto cieľa NBS pripravila Stratégiu Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti.

Resource Details
sfs.
Autor zdroja
Národná banka Slovenska
Typ zdroja
Otvorené vzdelávacie zdroje
Krajina
Slovensko
Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!