European Commission logo
Vytvorenie konta
Resource Details
ZDROJ

Správa o stave životného prostredia na Slovensku

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vydalo Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2018(link is external). Prvýkrát ale vyšla publikácia v rozšírenej verzii - pribudol napríklad prehľad financovania životného prostredia z programov rôznych rezortov či inštitúcií.

Dlhodobo pretrváva vysoká miera skládkovania a nízka miera recyklácie odpadov vrátane tých komunálnych. Produkcia komunálneho odpadu od roku 2005 vzrástla o 49,2 %. Na druhej strane produkujeme menej komunálneho odpadu v prepočte na obyvateľa než je priemer EÚ. Taktiež miera recyklácie a zhodnotenia odpadov z obalov je pomerne vysoká - 65,68 %. Odpadové hospodárstvo patrí i podľa Envirostratégie 2030 medzi najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku. Správa poukazuje i na to, že v dlhodobom horizonte došlo k mnohým zlepšeniam. Napriek tomu však Slovensko čelí výzvam.

Viac informácií môžete nájsť priamo v Správe o stave životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2018. 

Resource Details
ISBN
978-80-8213-007-5
Autor zdroja
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava; Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97 590 Banská Bystrica
Typ zdroja
Štúdie a správy
Krajina
Slovensko
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Slovenčina
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!